Час, який адвокат витрачає на дорогу до суду, є складовою правничої допомоги і підлягає компенсації

Дата публікації: вт, 06/29/2021 - 16:56

 

Постанова Верховного Суду від 25 травня 2021 року у справі № 910/7586/19

 

Ключові тези:

Участь у судовому засіданні являє собою не формальну присутність на ньому, а підготовку адвоката до цього засідання, витрачений час на дорогу до судового засідання та у зворотному напрямку, його очікування та безпосередня участь у судовому засіданні.

Такі стадії, як прибуття до суду чи іншої установи та очікування є складовими правничої допомоги, які в комплексі з іншими видами правничої допомоги сприяють забезпеченню захисту прав та інтересів клієнта.

Час, який адвокат витрачає на дорогу для участі у судовому засіданні, є складовою правничої допомоги і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

 

Обставини справи:

ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ "Оболонь" та ТОВ "Бюро Ейнштейн", треті особи: ПАТ "Українська інноваційна компанія" та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО) про солідарне стягнення 111465096,13 грн.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 23.10.2019 прийняв до розгляду з первісним позовом у справі №910/7586/19 зустрічну позовну заяву ПрАТ "Оболонь" до ПАТ "Українська інноваційна компанія" та ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №05/06/19-1 від 05.06.2019, укладеного між ПАТ "Українська інноваційна компанія" та ТОВ "ФК "Арбо Фінанс".

Господарський суд міста Києва ухвалою від 24.06.2020 прийняв відмову ПрАТ "Оболонь" від зустрічних позовних вимог та закрив провадження у справі №910/7586/19 за зустрічним позовом.

В подальшому, Господарський суд міста Києва ухвалою від 07.10.2020 прийняв відмову ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" від позову до ПрАТ "Оболонь" та ТОВ "Бюро Ейнштейн" про солідарне стягнення 111465096,13 грн; закрив провадження у справі №910/7586/19.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.10.2020 у справі №910/7586/19, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2021, заяву ПАТ "Оболонь" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу задоволено; стягнуто з ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" на користь ПрАТ "Оболонь" витрати на професійну правничу допомогу в сумі 103620,46 грн.

 

Касація:

Не погоджуючись з постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2021 та додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.10.2020 у справі №910/7586/19, ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить частково скасувати зазначені судові рішення та ухвалити нове рішення, яким частково задовольнити заву ПрАТ "Оболонь" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, та стягнути з ТОВ "ФК "Арбо Фінанс" на користь ПрАТ "Оболонь" 75919,04 грн витрат на правову допомогу; вирішити питання про поворот виконання додаткового рішення Господарського суду міста Києва від 28.10.2020.

На переконання скаржника, направлення відзиву або пояснень засобами поштового зв`язку, з урахуванням часу, витраченого на дорогу, приїзд адвоката до суду та очікування для участі у судовому засіданні не можуть бути віднесені до жодного з видів правничої допомоги, які передбачені статтями 1, 19 Закону України від 05.07.2012 №5076-VI "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

КГС вказав, що положеннями ст. 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Відповідно до пункту 12 частини третьої статті 2 ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема є: відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Метою запровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективного захисту своїх прав в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Разом із тим, згідно зі статтею 15 ГПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

 

Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 ГПК України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (стаття 126 ГПК України): - подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (надання послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи; - зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу;

3) розподіл судових витрат (стаття 129 ГПК України).

 

Згідно із статтею 123 зазначеного Кодексу судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до частин першої, другої статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до частини п`ятої статті 129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

У касаційній скарзі зазначено, що низка послуг, вказаних ПрАТ "Оболонь" у детальному описі послуг, не підлягають відшкодуванню, оскільки не є правничими послугами, зокрема: проїзд адвоката до суду та очікування судового засідання.

Так, у частині першій статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що іншими видами правової допомоги - є види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення:

Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи на себе обов`язок щодо здійснення представництва інтересів клієнта в суді, адвокат бере на себе відповідальність не лише за якусь одну дію, наприклад написання процесуального документу чи виступ у суді, а бере на себе обов`язок по вчиненню комплексу дій, метою яких є забезпечення реалізації та захисту прав і обов`язків клієнта.

 

Отже, участь у судовому засіданні являє собою не формальну присутність на ньому, а підготовку адвоката до цього засідання, витрачений час на дорогу до судового засідання та у зворотному напрямку, його очікування та безпосередня участь у судовому засіданні.

Такі стадії представництва інтересів у суді, як прибуття на судове засідання та очікування цього засідання є невідворотними та не залежать від волі чи бажання адвоката. При цьому паралельно, вчиняти якісь інші дії на шляху до суду чи під залом судового засідання адвокат не може та витрачає на це свій робочий час.

З огляду на що колегія суддів вважає, що такі стадії, як прибуття до суду чи іншої установ та очікування є складовими правничої допомоги, які в комплексі з іншими видами правничої допомоги сприяють забезпеченню захисту прав та інтересів клієнта.

З урахуванням наведеного час, який адвокат витрачає на дорогу для участі у судовому засіданні, є складовою правничої допомоги і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду та додаткове рішення господарського суду – без змін.

 

Адвокат Дмитрий Марцонь

Схожі публікації

відео / фото галерея