Через незаконні звільнення експертів МВС стягнуто з НДЕКЦ МВС України більше 360 тисяч гривень

Дата публікації: ср, 07/21/2021 - 00:00

 

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень на протязі 2019-2021 років через незаконні дії керівництва експертів МВС України, судами було стягнуто з НДЕКЦ МВС України в областях, колишнім працівникам (експертам) НДЕКЦ, яких було незаконно звільнено або притягнуто до дисциплінарної відповідальності, грошові кошти на загальну суму більше 360 тисяч гривень, з них 214 тисяч 247 гривень 64 копійки з Миколаївського НДЕКЦ (2020-2021 роки), 155 тисяч 636 гривень 18 копійок з Одеського НДЕКЦ (20192020 роки),  31 тисяча 271 гривня 60 копійок зХарківського НДЕКЦ (2016 рік), 17 тисяч 714 гривень 74 копійки з Луганського НДЕКЦ (2017 рік)- всі рішення судів набрали законної сили. 

За період з 2016 по 2020 роки з причини скоєння можливих протиправних дій з боку керівництва експертів МВС, позовні заяви до суду подавали 7 працівників (експертів) НДЕКЦ в областях згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру судових рішень: 

1) Величко Олександр Сергійович, завідувач сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Миколаївського НДЕКЦ МВС України, про незаконне звільнення та не поновлення на посаді. Доведена кількість робочих днів вимушеного прогулу -584. З причини незаконного звільнення та доведених робочих днів вимушеного прогулу, стягнуто з Миколаївського НДЕКЦ - 214 тисяч 247 гривень 64 копійки. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ судом задоволені частково (цивільна справа № 490/2721/18), 

2) Андрейко Андрій Анатолійович, головний судовий експерт сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС України, про поновлення на посаді. Доведена кількість робочих днів вимушеного прогулу - 831. З причини не поновлення на посаді та робочих днів вимушеного прогулу, стягнуто з Одеського НДЕКЦ - 153 тисячі 982 гривні 58 копійок. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволено в повному обсязі (цивільна справа № 815/70/16),

3) Новак-Кривчук Руслан Васильович, заступник завідувача відділу - завідувач сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС України, про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення. З причини незаконного видання наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, стягнуто з Одеського НДЕКЦ - 1 тисяча 653 гривні 60 копійокПозовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволені частково (цивільна справа № 820/1808/16), 

4) Дерман Микола Андрійович, начальника сектору № 2 відділу техніко-криміналістичного забезпечення ОВС НДЕКЦ при ГУМВС в Харківській області, про не донарахування вихідної допомоги при звільненні. З причини не донарахування доплати вихідної грошової допомоги за повних 12 років служби, стягнуто з Харківського НДЕКЦ МВС України - 31 тисяча 271 гривня 60 копійок. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволені частково (цивільна справа № 521/13223/16-ц),

5) Ткаченко Ольга Володимирівна, старший експерт сектору авто товарознавчої експертизи та експертизи вартості інженерно-технічної, екологічної та товарознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУ МВС України в Луганській області, про стягнення винагороди. З причини не отримування грошової винагороди у зв'язку із відсутністю фінансування, стягнуто з Луганського НДЕКЦ - 17 тисяч 714 гривень 74 копійки. Позовні вимоги експерта НДЕКЦ задоволені частково.(адміністративна справа № 812/303/17).

6) Борбель Інна Василівна, головний бухгалтер Миколаївського НДЕКЦ МВС України, про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівник НДЕКЦ відмовився від позовних вимог, надав заяву з проханням залишити позовну заяву без розгляду (цивільна справа № 488/435/17), 

7) Кормош Олександр Васильович, заступник директора - завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Закарпатського НДЕКЦ МВС України, про незаконне звільнення, в задоволенні позовних вимог експерта НДЕКЦ відмовлено повністю (цивільна справа № 807/1477/17).

Фактично всі позовні вимоги працівників (експертів) НДЕКЦ та прийняті судові рішення по ним, переглядалися Верховним Судом:

1) Постанова Верховного Суду від 13 березня 2019 року по справі № 815/70/16 щодо поновлення на посаді Андрейко А.А. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/80481657,

2) Постанова Верховного Суду від 09 березня 2021 року по справі № 490/2721/18 щодо незаконного звільнення Величко О.С. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439416,

3) Постанова Верховного Суду від 22 грудня 2020 року у справі № 521/13223/16-ц щодо незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності Новак-Кривчук Р.В. -https://reyestr.court.gov.ua/Review/93794609,

4) Постанова Верховного Суду від 22 травня 2019 року у справі 308/701/18 щодо незаконного звільнення Кормош О.В. - https://reyestr.court.gov.ua/Review/82156855.

Головні правові позиції Верховного Суду щодо порушень, які скоювало керівництво експертів МВС України різних рівнів відносно експертів НДЕКЦ: 

1) Притягнення до дисциплінарної відповідальності у виді догани в період тимчасової непрацездатності, є незаконним та порушує вимоги ч.1 ст.148 КЗпП України,

2) Керівництво експертів МВС у разі скорочення посади експерта повинно виконати вимоги ч. 2 ст. 40, ч.3 ст. 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, посаду якого було скрочено, шляхом запропонування йому наявної на підприємстві роботи, тобто вакантної посади чи роботи за відповідною професією чи спеціальністю або іншої вакантної роботи, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

3) Частиною другою статті 40 цього Кодексу встановлено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Згідно з частинами першою та третьою статті 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. Верховний Суд України в постановах від 04 березня 2014 року (справа № 21-8а14), від 27 травня 2014 року (справа № 21-108а14), від 28 жовтня 2014 року (справа № 21-484а14) сформулював правову позицію, згідно з якою ліквідація юридичної особи публічного права має місце у випадку, якщо в розпорядчому акті органу державної влади або органу місцевого самоврядування наведено обґрунтування доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такої відмови. У разі ж покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу на інший орган, мова йде фактично про реорганізацію. Таким чином, встановлена законодавством можливість ліквідації державної установи (організації) з одночасним створенням іншої, яка буде виконувати повноваження (завдання) особи, що ліквідується, не виключає, а включає зобов'язання роботодавця (держави) по працевлаштуванню працівників ліквідованої установи.

4) Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону № 2262 та п. 10 Постанови № 393 особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням. Вказані вище нормативно-правові акти однозначно передбачають, що така допомога виплачується одноразово та за кожний повний календарний рік служби. Аналогічні правові позиції з цього приводу викладено в ухвалах Вищого адміністративного суду від 11.09.2014 р. в справі № 2а/2470/628/12 (К/800/10301/13) та від 10.09.2013 р. справі № 2а-18/11/2470 (К /9991/29017/11).

5) Відповідно до пункту 2 наказу від 23.07.2014 № 719 «Про виплату винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, резервістам та працівникам (невійськовослужбовцям), льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та водіям автотранспортних засобів Національної гвардії України». Винагороду виплачувати за час, обрахований із дня фактичного початку участі в операціях і заходах, зазначених у пункті 1 цього наказу, до дня завершення такої участі, в поточному місяці за минулий на підставі наказів командирів (начальників) органів військового управління (військових частин, закладів, установ, організацій) (командирам (начальникам) - наказів вищих командирів (начальників), начальників органів внутрішніх справ. Згідно до вимог статті 2 Закону № 108 в структуру заробітної плати входять: основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

На підставі викладеного, сума винагороди, встановлених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 158 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», входить до структури заробітної плати.

 

expertize-journal

Схожі публікації

відео / фото галерея