Чи є вимоги до форми документу про оплату послуг адвоката: рішення ВС

Дата публікації: сб, 05/02/2020 - 11:37

Відкриття власного рахунку не є обов'язком адвоката

Законодавством України не встановлено відповідних вимог до розрахункового документа який повинен надати адвокат при сплаті клієнтом послуг, а також не встановлено форму такого документа.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 16 квітня 2020 року у справі № 727/4597/19.

Обставини справи

Судами встановлено, що позивачем до суду подано заяву про відшкодування судових витрат до судових дебатів, надано додаток до Договору про надання правничої допомоги, акт виконаних робіт, в якому детально описано всі наданні послуги. Також позивачем подано квитанцію на суму 5 тис. грн відповідно до якої адвокатом одержано 5 тис. грн за надання правничої допомоги. Вказана квитанція підписана адвокатом та на ній проставлено печатку адвоката.

Суд апеляційної інстанції в оскаржуваному рішенні вказав, що прибутковий касовий ордер має право виписувати виключно особа, яка отримала готівку за наслідком касової операції, тобто під час отримання готівки через касу такої особи з відображенням такої операції у відповідних книгах обліку. Оскільки позивачем не надано до суду доказів, що його адвокат має касу і веде касову книгу, відтак адвокат не може сам виписувати квитанцію чи касовий ордер про отримання коштів.

Позиція Верховного Суду

Проте, Верховний Суд зазначає, що, відповідно до положень ст. 14 ПК адвокати здійснюють незалежну професійну діяльність. У свою чергу, Закон № 5076-VI не наводить форму та вимоги до документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди) адвокату. Закон № 265/95-ВР, Положення № 13 та Положення № 148 не визначають порядок здійснення розрахунків адвокатом зі своїм клієнтом за готівку, оскільки не поширюються на осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

Тобто, аналіз спеціального законодавства, щодо діяльності адвоката, дає право зробити висновок, про те, що законодавством України не встановлено відповідних вимог до розрахункового документа який повинен надати адвокат при сплаті клієнтом послуг, а також не встановлено форму такого документа.

Враховуючи наведене та той факт, що відкриття власного рахункуне є обов'язком адвоката, Верховний Суд доходить висновку, що адвокат може видати клієнту на його вимогу складений в довільній формі документ (квитанція, довідка, тощо) який буде підтверджувати факт отримання коштів від клієнта.

Також колегія суддів Верховного Суду зазначає, що статтею 134 КАС не визначено конкретної форми документу, що надається до суду для підтвердження здійснення оплати витрат на оплату послуг адвоката.

Бізнес. Ліга Закон

Схожі публікації

відео / фото