Договір не підтверджує факт продажу квартири, а лише показує намір - ВС

Дата публікації: чт, 07/29/2021 - 10:45

 

Договір не є первинним обліковим документом, бо свідчить про намір виконання дій в майбутньому, в той час як первинні документи складаються лише за фактом надання послуг.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 24 червня 2021 року у справі № 686/19271/19.

 

Обставини справи

Позивач вказував, що підприємство двічі уклало договір купівлі-продажу майнових прав на одну і ту саму квартиру не повідомивши його про вчинення правочину з іншою особою, у зв'язку з чим були істотно порушені умови договору та порушені його права на володіння майном.

Посилаючись на вищевикладене, позивач просив про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав та стягнення збитків у розмірі 2 108 778 грн.

 

Позиція ВС

У пункті 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (не діє з 05.01.2018 року) визначено, що касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форму касових ордерів установлено наказом Міністерства статистики України від 15 лютого 1996 року № 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій". Касові операції - це операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у постанові від 15 грудня 2015 року (провадження № 21-4266а15), договір не є первинним обліковим документом для цілей бухгалтерського обліку, а свідчить про намір виконання дій (операцій) в майбутньому, а не про їх фактичне виконання, в той час як первинні документи складаються лише за фактом надання послуг.

Про факт отримання та повернення коштів свідчать банківські виписки про зарахування чи повернення грошей із поточного рахунку, а також прибуткові та видаткові касові ордери у разі внесення грошей до каси товариства.

 

Ольга Баранова, провідний юрист-аналітик ЛІГА:ЗАКОН Бізнес

Схожі публікації

відео / фото