Експертиза вважається недійсною, якщо експерт під дисциплінарним стягненням - ВС

Дата публікації: чт, 04/29/2021 - 15:55

 

Висновок, який склав експерт, притягнений до дисциплінарної відповідальності та позбавлений кваліфікації, не є належним та допустимим доказом.

Відповідне положення міститься у постанові ККС ВС від 2 лютого 2021 року у справі № 721/265/17.

 

Обставини справи

У касаційній скарзі та доповненнях до неї прокурор, посилаючись на істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, просить вирок та ухвалу скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Зокрема, прокурор вважає, що суд, виправдовуючи особу, всупереч вимогам КПК, визнав належним і допустимим доказом висновок експертизи, складений "експертом", який на цей час вже був притягнутий до дисциплінарної відповідальності і позбавлений кваліфікації експерта та поклав цей доказ у основу виправдувального вироку, в той же час безпідставно визнав недопустимими протилежні за змістом висновки експертиз.

 

Позиція ВС

Відповідно до ч. 6 ст. 69 КПК експерт зобов'язаний невідкладно повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Згідно зі ст. 9 Закону "Про судову експертизу" атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

За змістом ст. 10 цього Закону - судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Також, статтею 11 Закону "Про судову експертизу" чітко визначено, що не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов'язків судового експерта особа, на яку накладалося дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта, тощо. Інші обставини, що забороняють участь особи як експерта в судочинстві, передбачаються процесуальним законодавством.

 

Бізнес Ліга:Закон

Схожі публікації

відео / фото галерея