Этапы регистрации производства и получение разрешительных документов

Дата публікації: нд, 06/07/2020 - 11:39

Вопрос:

Есть производство наборов крепежа (комплектов).

Можете прописать этапы регистрации этого производства?

И нужно ли регистрировать торговую марку.

Деятельность будет производится на 3 группе с НДС.


Ответ:

Я так розумію, що юридична особа вже створена.

Тепер по порядку:

1. Реєстрація підприємства. Якщо підприємство вже зареєстроване, то перевірте, чи прописано в Статуті вид діяльності, яким збираєтесь займатися. Якщо ні, то необхідно внести зміни в Статут і зареєструвати у дежреєстратора.

2. Вибір системи оподаткування

3. Реєстрація необхідних КВЕДів

4. Приміщення під виробництво - або власне, або договір оренди

5. Закупівля обладнання

6. Отримання дозволів:

    6.1. Дозвіл Дерпожнагляду (територіальне управління ДСНС). Документи, що подаються: заява, матеріали оцінки протипожежного стану підприємства, об’єкта    чи приміщення. Підставою для видачі дозволу є експертний висновок, що оформляється за результатами оцінки(експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом держпожнагляду або іншою юридичною особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки.

   6.2. Дозвіл Держпродспоживслужби  

   6.3. ЯКщо будуть викиди, то дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря - видається в Мінприроди (міністерство енергетики та захисту довкілля).

   6.4. Дозвіл Державної служби України з питань праці. Повинні одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекиВидається за наявності позитивних висновків попередніх органів. Документи , що подаються: заява; свідоцтво про держреєстрацію; акти про контрольне обстеження підприємства органами держнагляду охорони праці; документи про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробництва та наявності в них знань з питань охорони праці; дозвіл відповідних органів на утилізацію ( захоронення) відходів виробництва.Органи держнагляду мають право вимагати проведення окремих контрольних вимірювань і обстежень об’єктів, устаткування, системи захисту та управління , а також навколишнього середовища.Рішення приймається протягом 10 днів з дати отримання заяви.

   6.5. Дозвіл Держекології (Державна екологічна інспекція) Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про:а) заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;б) суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;в) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують впровадження діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів;г) інформування громадськості щодо запланованої діяльності, її мету і шляхи її здійснення.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі. Видається на протязі 45-60 днів.

7. Оформлення працівників, їх навчання принципам та правилам роботи, охорони праці на підприємстві, укладення трудових договорів, проходження медичних оглядів.

Також, для кожної партії деталей Ви  повинні видавати сертифікат відповідності, тип якого відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом деталей. Якщо Ви робите нову партію деталей, що відповідають вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом, то сертифікат видається органами сертифікації або спеціальними уповноваженими органами. Органи сертифікації призначаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі і мають акредитацію.

Ще потрібно провести процедуру індивідуального затвердження кожної партії.  Індивідуальне затвердження – це процедура, коли уповноважений орган або орган сертифікації підтверджує, що партія обладнання відповідає всім вимогам і технічним приписам.

Якщо все робити оперативно, то всі дозволи можна отримати на протязі 3-х місяців. Процедура непроста але необхідна, бо при встановленні причинно-наслідкового зв'язку між порушенням технології виготовлення деталі  і нанесенням шкоди життю або здоров'ю людини, виробник буде нести кримінальну відповідальність.

Щодо реєстрації торгової марки - це не обов'язково, ніхто не вимагає. На Ваш розсуд.

ава
 
Юрист Дмитро Дончак,
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото