Майнові та немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності

Дата публікації: пт, 07/17/2020 - 12:17

 

Що таке майнові та немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності?

Що таке тріада прав на об'єкти інтелектуальної власності?

Інтелектуальна власність у повсякденному розумінні – це права на результати творчої праці. Права неможливо сприймати на дотик, тому інтелектуальна власність є нематеріальною. Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з двох частин: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об’єкт права).

 

Що таке немайнове право?

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі. До нього відносяться: право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом стосовно повного об’єкта права інтелектуальної власності. Особисте немайнове право невід’ємне від автора і діє без обмежень у часі.

 

Що таке майнове право?

До майнового права відносяться: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 

Що таке тріада прав власності?

Власність – це найбільш повний комплекс прав, яким можна володіти щодо свого майна. Власник об’єкту інтелектуальної власності має такі самі права, як і власник матеріального об’єкту, а саме:

-  володіти об’єктом інтелектуальної власності;

-  використовувати об’єкт за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших осіб;

-  розпоряджатися об’єктом – передавати на підставі договору право власності будь-якій особі, яка стає його правонаступником;

-  дозволяти використання на підставі ліцензійного договору;

-  перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання.

 

При оцінці прав на об'єкти інтелектуальної власності, у випадку відображення їх в бухгалтерській звітності, а також передачі, обов'язково слід враховувати набір прав щодо таких об'єктів.

 
Незалежна Судова Експертиза і Оцінка

Схожі публікації

відео / фото