Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору

 

Відповідно до Цивільного кодексу України за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і набуває право власності на майно відчужувача в разі його смерті.

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) пере­дає другій стороні (набувачеві) у власність жит­ловий будинок, квартиру або їхню частину, інше нерухоме або рухоме майно, котре має значну цінність, натомість набувач зобов’язується ут­римувати та(або) доглядати відчужувача довіч­но.

Хоча вказані договори схожі, вони ма­ють важливі відмінності, про які розповідає фахівець системи БПД Львівщини Ірина Сабадаш.

Безоплатна правова допомога
Коментарі

Схожі публікації

відео / фото