Як самостійно перевірити нерухомість в реестрі речових прав (власника, обтяження, заборони)?

Відповідно до пунктів 19-25 Порядку введення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року №1141 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1...) програмні засоби ведення Державного реєстру прав забезпечують пошук відомостей про:

✔зареєстровані у базі даних заяв заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій;

✔речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, у тому числі у невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав;

✔сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав;

✔реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, та документи, що містяться в них;

✔стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав.

Пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється за одним або кількома такими ідентифікаторами:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

- кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки);

- адреса об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки);

- реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви).

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, здійснюється за одним або кількома ідентифікаторами, передбаченими абзацами другим - четвертим пункту 20 цього Порядку, а також за такими ідентифікаторами:

1) тип суб’єкта речового права, обтяження: - фізична особа; - юридична особа. Обирається один із передбачених цим підпунктом типів суб’єкта речового права, обтяження;

2) суб’єкт речового права, обтяження: для фізичних осіб: - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; - номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; - реєстраційний номер облікової картки платника податків; - реквізити документа, що посвідчує особу: - серія документа; - номер документа; для юридичних осіб: - повне найменування юридичної особи; - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ. Під час формування заяви обирається один або декілька із передбачених цим підпунктом параметрів залежно від типу суб’єкта речового права, обтяження;

3) номер запису Державного реєстру прав.

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, здійснюється за принципом:

- повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку;

- повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.

Пошук відомостей про реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, здійснюється за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна.

Пошук відомостей про сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав здійснюється за індексним номером рішення, інформації або витягу з Державного реєстру прав.

Пошук відомостей про стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на офіційному веб-порталі Мін’юсту здійснюється за реєстраційним номером заяви, датою та часом її реєстрації у базі даних заяв.

Сергей Юрист Житомир
Коментарі

Схожі публікації

відео / фото