Как вернуть деньги за правовую помощь адвоката, взыскав их с оппонента - адвокат Москаленко А.В.

Как компенсировать и вернуть деньги за правовую помощь адвоката, взыскав их с оппонента в суде?

Основные правила компенсации судебных расходов и советы, как вернуть деньги за адвоката, как возместить судебные издержки, а в каких случаях вернуть деньги потраченные на юристов невозможно, как правильно оплачивать услуги адвоката чтобы потом возместить их - рассказывает адвокат, партнер ЮФ «Москаленко и Партнеры» Москаленко Анастасия Владимировна.

Видео будет полезно истцам и ответчикам, которые будут или уже участвуют в суде в таких странах как Украина, Россия, Беларусь и другие страны пост-советского пространства. В нашей практике суды компенсировали судебные издержки на правовую помощь до 40 тысяч гривен за работу адвоката в суде одной инстанции.

Выдержка из ГПК Украины в редакции на 2020 год: Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу 1. Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. 2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. 3. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. 4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. 5. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. 6. Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

 

Адвокат Москаленко А.В.
Коментарі
Теги

Схожі публікації

відео / фото