Карантин у зв’язку з коронавірусом: як поєднати батьківські та трудові обов’язки

Дата публікації: чт, 04/15/2021 - 23:04

 

З 05 квітня 2021 року місто Київ потрапило до так званої «червоної зони» у зв’язку зі стрімким поширенням захворюваності на коронавірус. Влада міста заборонила відвідування закладів освіти її здобувачами.

У зв’язку з таким у здобувачів освіти та їх батьків закономірно виникає багато питань. Спробуємо з ними розібратися в даній публікації.

Першим питанням, яке виникає у батьків дитини, є питання про те, яким чином їх дитина має навчатися під час карантиту.

Питання здобуття освіти регулюється спеціальним законодавством, а саме: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» «Про вищу освіту».

Конституція України та Закон України «Про освіту» (стаття 53 та стаття 3 відповідно) гарантують кожному право на якісну та доступну освіту. При цьому повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою. Тобто, отримання шкільної освіти, на відміну від інших видів освіти, є одночасно і правом, і обов’язком школяра.

Згідно частини 3 статті 55 Закону України «Про освіту» батьки здобувачів освіти зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання. Аналогічні норми містяться і в спеціальному законодавстві про освіту.

У зв’язку з таким постає питання про те, яким чином здобувачам освіти реалізовувати своє право на навчання, а їх батькам сприяти реалізації цього права в умовах карантину, спричиненого коронавірусом.

Стаття 9 Закону України «Про освіту» серед форм здобуття освіти, визначає, зокрема, і дистанційну освіту (індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій). Отож, навіть за неможливості відвідування навчального закладу у зв’язку із запровадженням карантину, здобувач освіти має можливість навчатися, хоч і дистанційно.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту» інформаційне забезпечення учасників освітнього процесу здійснюється шляхом надання доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі до Інтернету, надання електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, яким є Міністерство освіти і науки України, забезпечує створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в Інтернеті, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безоплатні електронні версії підручників або електронні підручники для здобуття повної загальної середньої освіти, а також інші навчальні матеріали.

Міністерство освіти і науки України ще у минулому році у листі № 1/9-154 від 11 березня 2020 року МОН надало рекомендації закладам освіти розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

Окрім того, з 17 березня 2020 року запроваджено щоденні трансляції онлайн-уроків на телеканалі «Рада» з 8 до 9 години ранку та з 18 до 21 години вечора. Також дані уроки можна знайти на ютуб-каналі Міністерства освіти і науки України.

Також телеуроки проводяться на каналі «Київ» та ютуб-каналі «Київ» по 4 уроки на день.

Другим питанням, яке виникає у батьків дитини, є питання про те, яким чином поєднувати виконання батьківських та трудових обов’язків під час карантиту.

Стаття 150 Сімейного кодексу України встановлює обов'язок батьків щодо виховання та розвитку дитини. Так, зокрема, батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Разом з тим, Кодексом законів про працю України (надалі за текстом —КзпПУ) передбачено обов’язок працівника, який уклав трудовий договір з власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, виконувати роботу, визначену цією угодою (частина 1 статті 21 КЗпПУ).

З метою належного виконання батьківських обов’язків під час карантину радимо батькам взяти на роботі відпустку.

Право на відпустки гарантується статтею 74 КЗПпУ та статтею 2 Закону України «Про відпустки» усім громадянам, що перебувають у трудових відносинах.

Право на відпустки забезпечується, зокрема, гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги).

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про відпустки» установлюються (зокрема, але не виключно) такі види відпусток, як щорічна основна відпустка та відпустка без збереження заробітної плати.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (частина 1 статті 75 КЗпПУ та частина 1 статті 6 Закону України «Про відпустки).

Право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року (частини 1, 2 та 3 статті 79 КЗпПУ та частини 5, 6 та 9 статті 10 Закону України «Про відпустки).

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Отож, якщо Ви не бажаєте брати щорічну основну відпустку повної тривалості, так як планували взяти відпустку в інший час для того, аби поїхати на відпочинок, або для реалізації інших цілей — Ви маєте право взяти частину відпустки на час карантину, а частину — в інший період.

Якщо ж Вам потрібна щорічна основна відпустка повної тривалості в інший період — Ви можете взяти на час карантину відпустку без збереження заробітної плати.

Згідно частини 2 статті 84 КЗпПУ за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері (батьку дитини, бабі, діду чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів), для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, визначений частиною другою статті 84 КЗпПУ.

Отже, роботодавець на прохання працівника та за його письмовою заявою зобов’язаний надати такому працівникові відпустку без збереження заробітної плати не весь період оголошення карантину на відповідній території незалежно від його тривалості. Окрім того, працівник матиме право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів на рік додатково до тої, яку йому було надано у зв’язку із карантином.

Якщо ж роботодавець відмовляється надати Вам відпустку — рекомендуємо надіслати на адресу підприємства заяву про надання відпустки цінним листом з описом вкладення і з повідомленням про вручення поштового відправлення для того, аби у разі виникнення спору між Вами та роботодавцем мати можливість довести той факт, що Ви намагалися скористатися своїм правом на відпустку. Після отримання даного листа роботодавцем можете йти у відпустку навіть за відсутності його згоди (факт отримання листа роботодавцем можна перевірити на сайті Укрпошти за допомогою функції відстеження пересилання поштових відправлень за номером поштового відправлення, зазначеним у квитанції, виданій Укрпоштою при відправленні листа).

Якщо ж роботодавець знехтує Вашим правом на відпустку і звільнить Вас за прогул — не засмучуйтеся. У такому разі Ви можете звернутися до суду з позовом про поновлення на роботі, відшкодування заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування роботодавцем моральної шкоди, завданої Вам внаслідок незаконного звільнення.

Відповідно до частини 1 статті 40 КЗпПУ трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу, тобто відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин.

Ви ж відсутні на роботі з поважних причин, а саме у зв’язку з карантином.

Відповідно до частини 1 статті 218 Господарського кодексу України (надалі за текстом — ГКУ) особа, яка порушила умови договору, несе відповідальність за таке порушення якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Згідно частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України (надалі за текстом — ЦКУ) особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Тобто, особа не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили.

Відповідно до частини 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме (зокрема, але не виключно):

— введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,

— тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,

— епідемії.

Як зазначалося вище, на території міста Києва з 05 квітня 2021 року знаходиться у червоній зоні з введенням суворих карантинних заходів.

Окрім того, на час локдауну зупинено роботу метрополітену.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

Інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення.

Таким чином, коронавірус, є інфекційною хворобою, а, зважаючи на його масове поширення за короткий проміжок час серед населення не лише України, а й всього світу, маємо справу саме з епідемією коронавірусу.

Трудове законодавство не містить поняття форс-мажорних обставин або непереборної сили, однак, за принципом дії аналогії закону, до трудових правовідносин можуть бути застосовані норми цивільного та господарського законодавства про обставини непереборної сили (форс-мажор).

Таким чином, працівник звільняється від відповідальності за прогул, якщо він стався з поважних причин, а саме внаслідок дії обставин непереборної сили, якими в даному випадку є епідемія коронавірусу.

І наостанок хочеться зазначити наступне: єдина річ у всьому всесвіті, яку ми дійсно можемо контролювати — це наші думки. Закон концентрації говорить, що все, про що Ви роздумуєте, збільшується в розмірах. Чим більше Ви про щось думаєте, тим глибше воно входить у Ваше життя. Отож, не пускайте коронавірус у Ваші думки і він ніколи не зможе проникнути у Ваше тіло.

Отож, проведіть карантин разом з сім’єю, не створюйте паніки, набирайтеся сил, щоб після його закінчення вийти на роботу з новими силами. А вирішити юридичні питання Вам допоможуть спеціалісти.

 

Людмила Войтович

Схожі публікації

відео / фото галерея