Хто може бути законним представником людини в суді, якщо самостійно бути присутнім немає змоги?

Дата публікації: ср, 07/14/2021 - 18:51

 

Досить часто, особливо в умовах карантину, трапляються випадки, коли потрібно звернутися до того чи іншого органу, установи чи організації для вчинення якихось дій. Однак, зважаючи на певні обставини (хворобу, відсутність необхідних знань та / або часу, транспортні проблеми тощо), зробити це самостійно не виходить. У таких ситуаціях найчастіше мова заходить про представника. Хто це може бути та якими документами підтвердити його повноваження?

 

Хто такий представник?

Згідно з цивільним законодавством представник – це особа, яка здійснює від імені та в інтересах іншої особи (довірителя) певні дії. Повноваження такої особи при цьому можуть надаватися законом, статутом, положенням, договором або довіреністю тощо.

Законними представниками дитини, зокрема, вважаються її батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, прийомні батьки, орган опіки та піклування або навчальний заклад /заклад охорони здоров’я, в якому перебуває дитина, позбавлена батьківського піклування, до встановлення над нею опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника.

При цьому не є законними представниками дитини бабусі, дідусі, інші родичі, попри те, що вони проживають разом з неповнолітніми або малолітніми, виховують їх тощо (якщо, звісно, вони не є опікунами / піклувальники). Такі особи можуть вчиняти певні дії в інтересах дітей у випадку, якщо це прямо передбачено законом. Наприклад, згідно з Постановою Кабміну від 01.10.2014 № 505 передбачено право таких осіб подавати заяву про виплату щомісячної адресної допомоги малолітній дитині-ВПО, яка перемістилася без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Які особливості представництва в суді?

Представництво в суді залежно від категорії справи може здійснюватися адвокатом, законними представниками або іншою особою, яка має процесуальну дієздатність та належно посвідчені повноваження.

Однак, законом встановлено, що представництво в цивільних та адміністративних судових справах не може здійснювати:

  • особа, яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок або є помічником судді, який розглядає справу;
  • особа, якщо вона у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя;
  • судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, крім випадків, коли вони діють від імені відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники.

 

Які права та повноваження має представник?

Представник зазвичай наділяється усіма правами, які має або могла мати особа, яку він представляє. Однак, законом, договором, довіреністю або іншим документом, на підставі якого здійснюється представництво, можуть бути передбачені окремі обмеження повноважень на вчинення тих чи інших дій. Наприклад, у довіреності може зазначатися, що представник має право отримувати на пошті будь-які листи, адресовані довірителю, крім цінних.

Разом з тим, треба пам’ятати, що дії представника можуть обмежуватися і за законом. Так, наприклад, звернення за поновленням пенсії через представника взагалі не дозволяється. Не передбачено воно і під час реєстрації шлюбу. Заяву, звісно, може подати й представник, однак на саму реєстрацію мають з’явитися і наречений, і наречена.

 

Якими документами підтверджуються повноваження?

Залежно від категорії представника його повноваження можуть бути підтверджені різними документами:

  • адвокат надає довіреність або ордер, виданий відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність";
  • законний представник - свідоцтво про народження дитини або рішення про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

Крім того, повноваження можуть підтверджуватися довіреністю, що має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою.

 

Юридичний порадник для ВПО

Схожі публікації

відео / фото галерея