Книги обліку доходів і витрат не достатньо для підтвердження даних податкової звітності

Дата публікації: чт, 07/23/2020 - 10:19

 

Немає первинних документів - відсутні підстави для здійснення запису в книзі

Книга обліку доходів і витрат не дає достатніх підстав для підтвердження даних податкової звітності, оскільки заповнюється саме на підставі первинних документів. Немає первинних документів - відсутні підстави для здійснення в книзі обліку доходів і витрат запису про отриманий дохід та витрати, які пов`язані з отриманням такого доходу.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 9 липня 2020 року у справі № 440/3973/18.

 

Обставини справи

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що висновок контролюючого органу в акті перевірки, які стали підставою для збільшення сум податкових зобов'язань та застосування штрафних (фінансових) санкцій згідно з оскаржуваними податковими повідомленнями-рішеннями, вимогою та рішенням, про заниження ФОП в податковому обліку за 2016 та 2017 роки сум доходу, внаслідок чого занижено оподатковуваний дохід на 459' 399,62 грн та на 606' 073,15 грн відповідно та обсяг оподатковуваних операцій в податковому обліку з ПДВ за звітні (податкові) періоди впродовж 2016 та 2017 років на ці ж суми є помилковим та не відповідає дійсним обставинам. Позивач зазначив, що виявлена під час перевірки розбіжність між книгою обліку доходів і витрат, банківськими виписками і касовими ордерами щодо сум отриманих в певні дати доходу виникла у зв'язку з неправильним заповненням книги обліку доходів і витрат (виручка відображена в книзі не датою отримання доходу (раніше або пізніше), однак неналежне ведення книги не вплинуло на розмір оподатковуваного доходу.

Місцевий суд не задовольнив позовні вимоги, але це рішення скасував апеляційний суд.

 

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд перевірив наведені у касаційній скарзі доводи відповідача, обґрунтування заперечень позивача щодо вимог касаційної скарги, правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права та дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Ведення бухгалтерського обліку фізичною особою - підприємцем передбачає обов'язкове ведення книги обліку доходів і витрат, що встановлено нормою абзацу першого пункту 177.10 статті 177 ПК.

Форма книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення затверджені наказом Міністерство доходів і зборів України від 16 вересня 2013 року № 481.

Відповідно до пункту 1 цього Порядку у книзі обліку доходів і витрат за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

 

Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг (пункт 6 Порядку). Відповідно, підтвердженням, за що отримано дохід, є чек, квитанція або банківська виписка.

Підсумовуючи наведене, книга обліку доходів і витрат не дає достатніх підстав для підтвердження даних податкової звітності, оскільки заповнюється саме на підставі первинних документів. Немає первинних документів - відсутні підстави для здійснення в книзі обліку доходів і витрат запису про отриманий дохід та витрати, які пов'язані з отриманням такого доходу.

Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

biz.ligazakon

Схожі публікації

відео / фото