Компенсація при комісуванні з військової служби за станом здоров'я

Дата публікації: сб, 05/02/2020 - 14:47

Питання:

30 травня 2019 року я був призваний на строкову військову службу. Був визнаним придатним для несення служби Київським військоматом Одеської області. На момент взяття мене на військову службу я мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У мене була міжхребцева грижа хребців L4-L5 1.0 см. Лікарська комісія на це не звернула уваги і сказали, що з цим можливо служити. Після 5 місяців проходження служби ситуація дуже сильно погіршилася. Я попав в Дніпропетровський госпіталь. Зробив МРТ, яке показало, що грижа збільшилася на 2 мм і стала 1,2 см. Стан здоров'я став таким, що я не міг самостійно пересуватися на великі відстані, складно було навіть спати. Було потрібне обов'язкове хірургічне втручання. І от 13 грудня 2019 року в м. Одеса я був прооперований. 29 грудня 2019 року на підставі ст. 23-в, 64-б графи 1 розкладу хвороб був звільнений (демобілізований) в запас. 3 січня 2020 року був взятий на військовий облік. На даний момент я не є працездатним, оскільки реабілітація після таких операцій достатньо довготривала і займає півроку ато й і рік-два. Я зараз не можу сидіти довго, піднімати речі, які більше 1 кг, ходжу в корсеті і т.д. Я розраховую на матеріальну компенсацію. Рішенням ВЛК було зроблено висновок, що хвороба "так, дійсно пов'язана з проходженням військової служби". Довідка про обставини не видавалась, оскільки це не є травма, поранення чи каліцтво, а захворювання. Компенсацію я хочу отримати згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. №975. І от з цим у мене виникли проблеми. Щоб отримати компенсацію, мені потрібен висновок МСЕК про часткову втрату працездатності або про визнання інвалідності. Я звернувся до дільничого лікаря, який мені сказав, що таке направлення він може мені дати після 1 року реабілтації. І то з умовою того, що я декілька разів буду проходити стаціонарне лікування. Але справа в тому, що я є непрацездатним на даний момент, і повинен за щось жити. У військоматі сказали, що вони направлень теж не дають. Взагалі нічого не знають про такі ситуації і не стикалися з цим (мається на увазі з солдатами строкової служби, а не контрактної). Кажуть це якби ти приніс якісь постанови згідно чого і показав їм це в законному полі, тоді так розбиралися б.

Питання перше: як мені потрапити на МСЕК, де мені взяти це направлення? Згідно якого закону?

Друге. Як мені отримати цю компенсацію? Можливо, я можу розраховути на якусь іншу компенсацію, а не цю. Що потрібно зараз робити? Знову ж таки в законному полі, згідно чого?

Нагадую, що я був солдатом строкової служби.


Відповідь:

Згідно ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та  Порядката умови призначення і виплати одноразової грошової  допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого Постановою КМУ   від 28 травня 2008 р. N 499,

Одноразова грошова допомога виплачується:

- військовослужбовцям строкової служби у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групиінвалідності, заподіяного їм під час проходження військової служби, чи в разі настання інвалідності під час проходження військової служби та особам, звільненим із строкової військової служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з такої служби внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період її проходження, залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі, що визначається у відсотках десятирічного грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається: для військовослужбовців строкової служби - за максимальним посадовим окладом за першим тарифним розрядом, передбаченим для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на день втрати працездатності, а звільнених із служби - на день звільнення; для військовозобов'язаних чи резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, - за посадою виходячи з окладу за військовим званням у запасі та максимального окладу за посадою, до якої вони були приписані в запасі, на день втрати працездатності;

3. Особи, яким виплачується одноразова грошова допомога у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи в разі настання інвалідності, подають за місцем проходження служби (зборів) або до військомату (далі - уповноважений орган) такі документи: заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку зпораненням (контузією, травмою або каліцтвом) чи настанням інвалідності; довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення (контузії, травми або каліцтва); копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане з вчиненням особою злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження; довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності; копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Щодо питання отримання довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Згідно п. 17 Положення "Про медико-соціальну експертизу", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб особи з інвалідністю, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Згідно п. 15 Положення про МСЕК, Комісії проводять своєчасно огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Згідно п. 4 Порядка Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності № 1317, Лікарсько-консультативна комісія лікувального профілактичного закладу охорони здоров'я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії за формою, затвердженою МОЗ.

Комісія приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців, а у разі захворювання на туберкульоз - протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.

Таким чином, для отримання грошової компенсації, Вам необхідно звернутися до лікаря за місцем Вашого проживання або за місцем лікування, який Вам має надати направлення на МСЕК згідно  ф.№088/о яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012  № 110.

Лікар зобов'язаний Вам надати вказане направлення НЕ пізніше ніж через чотири місяці з дня  настаннятимчасової непрацездатності, а НЕ після 1 року реабілтації.

Тобто, Ваш лікар зобов'язаний зараз надати Вам направлення на МСЕК.

Згідно до Положення про МСЕК,  відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.

У разі, якщо керівництво лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я відмовляється надати Вам направлення до МСЕК, Ви маєте право звернутися  до Міністерства охорони здоров'я України з відповідною скаргою. 

ава
 
Адвокат Марина Бекало
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото