Корпоративні правовідносини: учасником товариства не може бути саме товариство

Дата публікації: ср, 10/06/2021 - 10:56

 

Постанова Верховного Суду від 28 липня 2021 року у справі № 904/1112/20
 
Ключові тези:
 
Частка, яка належить товариству, не наділяє його корпоративними правами (ст. 167 ГК України) - участю в управлінні та іншими правомочностями, передбаченими законом і статутними документами щодо самого себе, перебуває у власності товариства тимчасово (протягом року).
 
Нереалізація товариством своєї частки не змінює її правового статусу та не наділяє товариство правом приймати участь у голосуванні на позачергових загальних зборах та у визначенні кількості голосів на цих зборах. Тобто, товариство не є учасником щодо самого себе.
 
Учасником товариства не може бути саме товариство, а наявність у нього частки не наділяє його правами і обов`язками учасника, оскільки це суперечить сутності корпоративних правовідносин.
 
 
Обставини справи:
 
Компанія GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ "Центральний універмаг", оформлених протоколом від 29.10.2019.
 
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є учасником ТДВ "Центральний універмаг" з часткою у статутному капіталі у розмірі 41,45%, що підтверджується статутом товариства та відомостями з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Посилається на те, що 21.12.2019 державний реєстратор П`ятихатської районної державної адміністрації без відома Компанії GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) намагався вчинити реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - зміна керівника товариства з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 . Вказує, що ознайомившись із документами, які стали підставою для вчинення вказаної реєстраційної дії, дізнався, що 29.10.2019 були проведені позачергові загальні збори ТДВ "Центральний універмаг", на які були запрошені лише чотири учасники товариства, яким загалом належало 45, 2123% статутного капіталу товариства (в протоколі від 29.10.2019 було неправомірно збільшено частки присутніх учасників на позачергових загальних зборах 29.10.2019 та вказано про присутність на них учасників, які володіють 52,1582% статутного капіталу). Вважає, що позачергові загальні збори від 29.10.2019 відбулись за відсутності кворуму для їх проведення та достатньої кількості голосів для прийняття на них рішень, що є безумовною підставою для визнання недійсними рішень, прийнятих на зборах. На думку позивача, рішення позачергових загальних зборів, оформлені протоколом від 29.10.2019, прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, Статуту товариства, порушують права позивача як учасника товариства. Крім того, позивач посилається і на неповідомлення його про проведення зборів 29.10.2019, в результаті чого він був позбавлений права взяти в них участь.
 
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.09.2020, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2021, позов задоволено.
Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний господарський суд, виходив, зокрема, з того, що прийняті оскаржуваними зборами рішення не відносяться до питань, передбачених п.п. 2, 3, 4, 5, 10, 13 ч. 2 ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та мали прийматися більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Водночас, рішення з усіх питань порядку денного прийняті лише 45,2123 % голосів, тобто, меншістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, що є порушенням ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та підставою для визнання цих рішень недійсними. Зокрема, суди вказали, що під час визначення загальної кількості голосів учасників ТДВ "Центральний універмаг" не враховувалися голоси, що припадають на частку в розмірі 13,31803 %, яка належить самому ТДВ "Центральний універмаг" та мала б враховуватись з огляду на вимоги 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
 
У своїй касаційній скарзі Компанія ACHILLIA MANAGME) зазначає, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування ч. 3 ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" в частині неврахування частки, що належить самому товариству під час голосування і визначенні кворуму у вищому органі товариства, у подібних правовідносинах відсутній (п. 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України). На думку скаржника, суди дійшли помилкового висновку щодо відсутності необхідної кількості голосів для прийняття оскаржуваних рішень. Вважає, що станом на 29.10.2019 частка у розмірі 13,31803% статутного капіталу ТДВ "Центральний універмаг" належала самому товариству та не мала враховуватись в голосуванні у його вищому органі з огляду на те, що товариство не володіє правами учасника (володіння часткою не наділяє його правами учасника).
 
КГС вказав, що статутний капітал Товариства (1 258 267, 40 грн) розподілений таким чином: ОСОБА_3 - 49,4 грн, що становить 0,00393% статутного капіталу товариства; ОСОБА_4 - 49,4 грн, що становить 0,00393 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_5 - 98,8 грн, що становить 0,00785 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_6 - 49,4 грн, що становить 0,00393 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 - 49,4 грн, що становить 0,00393 % статутного капіталу товариства; Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) - 284 346,4 грн, що становить 22,5983 % статутного капіталу товариства; Компанія GRIF CORPORATION LLP (ГРІФ КОРПОРЕЙШН ЛЛП) - 521 565,20 грн, що становить 41,4500 % статутного капіталу товариства; Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХОН" - 98,8 грн, що становить 0,0079% статутного капіталу товариства; FOLIONA MANAGMENT LIMITED (Фоліона Менеджмент Лімітед) - 284 395,8 грн, що становить 22,6022% статутного капіталу товариства; ТДВ "Центральний універмаг" - 167 564,8 грн, що становить 13,31803 % статутного капіталу товариства.
 
29.10.2019 були проведені позачергові загальні збори учасників ТДВ "Центральний універмаг", на яких були прийняті рішення: 1. Обрання голови та секретаря зборів учасників товариства; 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014-2018 року та за 7 місяців 2019 року і затвердження річних результатів діяльності Товариства - не розглядалися; 3. Відкликання (звільнення) керівника Товариства ОСОБА_1 з посади директора Товариства, вважати її повноваження на посаді директора припиненими з 30.10.2019, останнім днем повноважень визначити 29.10.2019; 4. Обрання (призначення) керівником Товариства - директором Товариства ОСОБА_2 з 30.10.2019; 5. Зобов`язання попереднього керівника передати печатку (штампи), статут, бухгалтерські, кадрові та всі інші наявні у Товариства документи новому директору. Також рішенням зборів доручено новообраному директору Товариства здійснити всі необхідні дії та подати документи для проведення державної реєстрації відповідних зміни до відомостей про юридичну особу.
 
Згідно з протоколом на зборах були присутні учасники Товариства (їх представники): FOLIONA MANAGMENT LIMITED (Фоліона Менеджмент Лімітед) - частка у статутному капіталі 22,6022%; Компанія ACHILLIA MANAGMENT LIMITED (АЧІЛЛІА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) - частка у статутному капіталі 22,5983 %; ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 0,00393 %; Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХОН" - частка у статутному капіталі 0,0079%.
 
Також у протоколі від 29.10.2019 зазначено, що на зборах присутні учасники (їх представники), що мають для голосування на зборах у сукупності 52,1582 % голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства, що мають право голосувати.
 
На думку судів попередніх інстанцій під час визначення загальної кількості голосів учасників ТДВ "Центральний універмаг", які мають право голосу на зборах від 29.10.2019, не враховувалися голоси, що припадають на частку в розмірі 13,31803 %, яка належить самому товариству - ТДВ "Центральний універмаг", яка мала б враховуватись з огляду на вимоги ст. 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", проте такі висновки є помилковими з огляду на таке.
Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлено, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.
Отже, пункт 3 глави VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлює річний строк, протягом якого застосовуються положення статуту товариства, навіть якщо вони не відповідають вказаному Закону, за умови, що вони відповідають законодавству станом на день набрання чинності Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
 
Після закінчення зазначеного річного строку такий пріоритет статуту над Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" автоматично припиняється і положення статутів, які не відповідають вказаному Закону, не застосовуються. Натомість застосовуються норми Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (аналогічного висновку дійшов Верховний Суд у п. 5.2.5 постанови від 11.09.2019 у справі № 922/3010/18, у постанові від 10.06.2020 у справі № 922/2200/19).
 
Отже, враховуючи Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та дату проведення загальних зборів - 29.10.2019, тобто після закінчення вищевказаного перехідного періоду, учасники ТДВ "Центральний універмаг" при їх проведенні мали керуватись Статутом товариства в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" або вказаним Законом, якщо умови Статуту йому не відповідають або не врегульовують якесь питання діяльності товариства, яке врегульовується законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (в редакції, чинній на момент проведення позачергових загальних зборів учасників) органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.
 
Частинами 1-3 ст. 29 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлено, що загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.
 
За ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.
 
До компетенції загальних зборів учасників належать: 1) визначення основних напрямів діяльності товариства; 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; 3) зміна розміру статутного капіталу товариства; 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом; 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства; 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.
 
До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.
 
Згідно з ч.ч. 1-5 ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.
 
Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
 
Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
 
Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
 
Отже, Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлює кількість голосів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників і такий законодавчий підхід (виключення поняття кворуму) наділяє більшими гарантіями реалізації корпоративних прав учасників в управлінні товариством та прийняття ними рішень.
За ч. ч. 1, 4 ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.
У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов`язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
 
Частиною 3 ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встановлено, що частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.
 
Отже, товариство може придбати частки учасників без зменшення свого статутного капіталу, лише якщо одночасно сформує резервний капітал і, в такому випадку, відчуження такої частки має бути здійснене товариством протягом року. В іншому ж випадку, придбання частки учасника завжди створює обов`язок товариства щодо зменшення статутного капіталу.
 
При цьому, не можна ототожнювати частку учасника в статутному капіталі товариства із часткою, яка належить самому товариству у цьому товаристві. Частка, яка належить товариству, не наділяє його корпоративними правами (ст. 167 ГК України) - участю в управлінні та іншими правомочностями, передбаченими законом і статутними документами щодо самого себе, перебуває у власності товариства тимчасово (протягом року).
 
Нереалізація товариством своєї частки не змінює її правового статусу та не наділяє товариство правом приймати участь у голосуванні на позачергових загальних зборах та у визначенні кількості голосів на цих зборах. Тобто, товариство не є учасником щодо самого себе.
 
Отже, учасником товариства не може бути саме товариство, а наявність у нього частки не наділяє його правами і обов`язками учасника, оскільки це суперечить сутності корпоративних правовідносин.
З аналізу вказаної норми матеріального права - ст. 25 Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вбачається, що володіння товариством часткою у своєму статутному капіталі є обмеженим як тимчасовістю (один рік з моменту придбання з обов`язком її відчуження), так і порядком корпоративного управління (неможливість голосування на загальних зборах цього товариства). Отже голоси, які припадають на частку, яка належать самому товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників з будь-яких питань.
З огляду на те, що на позачергових загальних зборах приймали учать учасники ТДВ "Центральний універмаг", які мають для голосування на зборах у сукупності 52,1582% голосів від загальної кількості голосів учасників товариства, що мають право голосу і цих голосів з огляду на вимоги ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" було достатньо для прийняття на них відповідних рішень, то відсутні підстави для задоволення позову та визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів.
 
Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, рішення господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасував. Прийняв нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.
 
 
Адвокат Дмитрий Марцонь

Схожі публікації

відео / фото