Лікування українців за кордоном: що потрібно знати?

Дата публікації: нд, 03/11/2018 - 18:43

Питання про направлення хворих на лікування за кордон вирішується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079.

Так, відповідно до Порядку, затвердженому даною постановою, направленню для лікування за кордон підлягають українці за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України, що підтверджується висновком групи експертів МОЗ відповідного профілю.

Направлення громадян для лікування за кордон ініціюється обласними, центральними районними (міськими) лікарнями, а також закладами охорони здоров’я України, підпорядкованими міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади. Клопотання щодо необхідності лікування за кордоном надсилаються відповідними закладами охорони здоров’я до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які в свою чергу забезпечують підготовку та подання Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон для розгляду таких документів:

 • заяви громадянина, який потребує лікування за кордоном (або його законного представника), за формою, затвердженою МОЗ;
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
 • листа-направлення від Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, затвердженою МОЗ;
 • документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання громадянина, і довідки про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
 • відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів і довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї;
 • згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства;
 • зобов’язання громадянина або його законного представника подати (не пізніше ніж через місяць з часу повернення хворого на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ) до МОЗ письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування пацієнта, надану іноземним закладом охорони здоров’я, або у разі неможливості отримання пацієнтом від зазначеного закладу інформації про обсяги таких коштів - письмову відмову, надану закладом.

Структурні підрозділи МОЗ:

 • проводять після взяття на облік громадянина, що потребує лікування за кордоном, постійний моніторинг стану здоров’я пацієнта, забезпечують організацію надання необхідної медичної допомоги;
 • у разі зміни стану здоров’я громадянина, що унеможливлює направлення його для лікування за кордон, або смерті громадянина інформують про це невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох діб після виникнення зазначених обставин Комісію МОЗ з подальшим поданням їй відповідних підтвердних документів;
 • забезпечують до прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення громадянина на лікування за кордон диспансерний нагляд за місцем його проживання та подають Комісії МОЗ інформацію про стан здоров’я пацієнта не рідше ніж один раз на три місяці;
 • у разі неможливості подання інформації про стан здоров’я громадянина та здійснення належного контролю за ним письмово повідомляють про це Комісію МОЗ протягом тижня з часу надходження відповідної інформації.

Після надходження до МОЗ документів, зазначених у Порядку, МОЗ не пізніше трьох робочих днів звертається до групи експертів МОЗ відповідного профілю стосовно підготовки висновку щодо неможливості надання необхідної допомоги закладами охорони здоров’я України. Група експертів МОЗ надає відповідний висновок не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів.

МОЗ здійснює оплату лікування громадянина за кордоном в межах бюджетних асигнувань, передбачених законом про Держбюджет України на відповідний рік, за відповідною бюджетною програмою.

Рішення про оплату вартості лікування громадянина за кордоном приймається Комісією МОЗ після постановки громадянина на облік за наявності відповідних щомісячних бюджетних асигнувань та на підставі офіційного документа, що підтверджує вартість лікування пацієнта, з урахуванням наявності у громадянина, його сім’ї можливості покриття витрат на оплату вартості лікування за рахунок власних коштів, можливості покриття витрат за рахунок коштів місцевого бюджету, фінансової допомоги підприємств, установ, організацій та їх об’єднань, громадських організацій, благодійних фондів та окремих громадян.

На підставі рішення Комісії МОЗ видається відповідний наказ МОЗ про направлення громадянина для лікування за кордон та оплату такого лікування.

Сума витрат та відповідальність сторін визначається на підставі письмових домовленостей з відповідними іноземними закладами охорони здоров’я.

Витрати, пов’язані з направленням громадянина для лікування за кордон, можуть включати лише оплату вартості лікування, діагностики (як частини лікувального процесу) і відшкодування вартості проїзду громадянина та (за рішенням Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон) однієї особи, що його супроводжує, до місця лікування та їх повернення, а також оплату банківських послуг.

Підставою для відмови у взятті на облік громадянина, який потребує лікування за кордоном, є відсутність документів, зазначених у зазначеному Порядку (за винятком згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства), підготовлених та надісланих на розгляд Комісії МОЗ, або отримання висновку групи експертів МОЗ про відсутність підстав для направлення пацієнта для лікування за кордон.

 

лікування

Рекомендації громадянам України, які мають намір отримати медичні послуги за кордоном

Вирушаючи за кордон з метою отримання медичних чи оздоровчих послуг, пацієнти повинні усвідомлювати усі ризики та переваги медичного обслуговування в іноземній країні.

Обираючи іноземний заклад охорони здоров’я, необхідно з’ясувати наявність в установи досвіду роботи з іноземними пацієнтами та відділів (центрів), які надають сприяння в організації лікування іноземних громадян, спеціалізацію закладу, його авторитет, міжнародну акредитацію. З метою запобігання порушення Ваших прав за кордоном, особливу увагу слід приділи отриманню повної та максимально об’єктивної інформації про:

 • можливість отримання первинної консультації на території України (у т.ч. у іноземного лікаря), умови проходження медичного обстеження;
 • наявність акредитованих (уповноважених) посередників;
 • етапи та тривалість лікування (включно з реабілітацією);
 • цінову політику закладу та форми оплати за надані послуги (у т.ч. з організації виїзду на лікування, залучення перекладачів);
 • ризики запланованих процедур та очікувані результати;
 • медичні препарати та методики, які будуть застосовуватися;
 • лікаря та персонал, який буде залучатися у процесі лікування;
 • умови проживання пацієнта та супроводжуючих його осіб, клімат відповідної місцевості, особливості харчування тощо;
 • інші принципові умови лікування, залежно від захворювання.

Перед поїздкою рекомендується ознайомитися з інформацією про умови в’їзду та перебування з метою лікування на території іноземної держави, особливості її законодавства про захист прав пацієнтів (споживачів), державне регулювання у сфері надання медичних послуг закладами охорони здоров’я або посередницькими компаніями (агентами).

Зверніть увагу, що сьогодні в Україні все ще не створено механізмів впливу на діяльність посередницьких структур з надання медичних послуг. Міністерство охорони здоров’я України рекомендує громадянам України подбати про страхове забезпечення процесу лікування за кордоном.

Слід пам’ятати, що правовідносини між пацієнтом і клінікою та пацієнтом і посередником, що надає послуги з лікування за кордоном, мають бути оформлені у формі письмового договору (контракту), доповнені планом лікування. Необхідно залишати оригінали документів (бажано з перекладом), які стосуються не лише Вашого лікування, але і організації виїзду і перебування за кордоном.

З метою належної організації Вашої поїздки, радимо ознайомитися з порадами для подорожуючих, розміщених на веб-сторінках закордонних дипломатичних установ України у розділі «Консульські питання» та на сайті Міністерства закордонних справ України www.mfa.gov.ua.

У разі виникнення складнощів в отриманні медичних послуг за кордоном радимо Вам звертатися до закордонних дипломатичних установ України для отримання інформації щодо особливостей законодавства країни перебування, а також з питань зносин з офіційними установами цієї країни з метою відновлення порушених прав.

За інформацією МОЗ та МЗС України

В додатку:

- Зразок заяви для направлення на лікування за кордон

- Інформація про країни, при відрядженні до яких громадянам України надається невідкладна медична допомога на безоплатній основі

 

 

 

 

Долучення Size
Зразок заяви.docx5.75 КБ 5.75 КБ
Інформація про країни.pdf454.3 КБ 454.3 КБ

Схожі публікації

відео / фото