Надання правової допомоги адвокатом лише на підставі довіреності не допускається

Дата публікації: пт, 07/24/2020 - 09:39

 

Надання правової допомоги адвокатом без укладення договору в письмовій формі, зокрема, лише на підставі довіреності, не допускається.

Стаття 27 Закону № 5076-VI регламентує вичерпні випадки укладення договору про надання правової допомоги усно.

Відповідне положення міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 6 листопада 2019 року у справі № 817/66/16.

 

Обставини справи

Приймаючи спірне рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, КДКА виходила з того, що адвокат не виконала свій професійний обов'язок, встановлений Законом № 5076-VI, щодо укладення з КП договору про правову допомогу.

 

Позиція ВС

Положеннями статті 26 Закону № 5076-VI визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги, що узгоджується зі статтею 14 Правил адвокатської етики.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правової допомоги;

2) довіреність;

3) ордер;

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Частина друга статті 27 Закону № 5076-VI регламентує вичерпні випадки вчинення договору про надання правової допомоги усно:

1) надання усних і письмових консультацій, роз'яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об'єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.

Системний аналіз положень статей 26 та 27 Закону № 5076-VI дозволяє дійти висновку, що надання правової допомоги адвокатом без укладення договору в письмовій формі, зокрема лише на підставі довіреності, не допускається, окрім випадків, передбачених частиною другою статті 27 цього Закону.

Таким чином, оскільки адвокатська діяльність позивачки в установленому законом порядку не припинена, укладення договору про надання правової допомоги слід вважати її професійним обов'язком, передбаченим законом.

biz.ligazakon

Схожі публікації

відео / фото