Нематеріальні активи та їх вартість для відображення в бухгалтерському обліку

Дата публікації: пт, 12/04/2020 - 16:32

 

Як ідентифікувати нематеріальний актив? Які є групи нематеріальних активів? Як сформувати вартість нематеріального активу для цілей бухгалтерського обліку? Про це коротко в статті від компанії НСЕО

Нематеріальні активи - це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більш як один рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим суб'єктам ринку. Вартість нематеріальних активів повинна бути точно виміряна, для того щоб її можна було облікувати. Нематеріальні активи використовуються в діяльності підприємства та приносять підприємству матеріальні вигоди.

В цілому, виділяють такі групи нематеріальних активів:

До об’єктів права користування природними ресурсами відносять право користування надрами, в тому числі право на розробку корисних копалин, право на користування іншими ресурсами природного середовища, водними, біологічними чи іншими, право користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище, яка міститься у звітах, картах та інших матеріалах.

До об’єктів права користування майном відносять право користування земельною ділянкою (в тому числі за договором оренди або емфітевзису), право користування будівлею чи приміщенням (право оренди будівлі чи приміщення).

До нематеріальних активів - об'єктів права інтелектуальної власності належать:

  • права на знаки для товарів та послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви);
  • права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау)
  • авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програмне забезпечення сайти).

Гудвіл - специфічний нематеріальний актив підприємства, який відображає вартість її ділової репутації. Одні економісти інтерпретують вартість гудвіл, як вартість набору нематеріальних активів компанії, інші - як величину, на яку вартість бізнесу більша, ніж вартість набору матеріальних активів.

Гудвіл в кількісному грошовому виразі оцінити достатньо важко, а особливо гудвіл компанії, яка неперервно здійснює свою діяльність на ринку і не змінює власників. Класична концепція при оцінці гудвілу: якщо дві компанії однакові за своїми показниками, то різниця їх ринкових вартостей і буде відображати різницю у вартості гудвілу цих компаній.

Трохи щодо принципів бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Для придбаного нематеріального активу первісна вартість складається з вартості придбання та інших витрат, що пов’язані з придбанням, або вартості, що визначена в результаті незалежної оцінки.
Для нематріального активу, що створений самим підприємством, первісна вартість - це витрати на створення такого активу: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші супутні витрати, або вартість, що визначена за результатами незалежної оцінки нематеріальних активів.
Підприємство може здійснювати переоцінку нематеріальних активів. Величина дооцінки вартості нематеріальних активів фіксується в складі додаткового капіталу, а велична уцінки (зменшення вартості) - у складі витрат звітного періоду. Переоцінку можна замовити у оцінювача, який має відповідну кваліфікацію за напрямком 2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.
Витрати, що здійснюються для утримання активу, включаються до складу витрат звітного періоду.
Фінансовий результат від продажу нематеріального активу визначається як різниця між доходом, що отриманий в результаті продажу (або за результатом незалежної оцінки нематеріального активу), та його залишковою вартістю.

Про важливість незалежної оцінки нематеріального активу.

Дві основні причини, щоб замовити Звіт з незалежної оцінки нематеріального активу:

  1. Ринок нематеріальних активів не сформований і самостійно визначити ринкову вартість нематеріального активу достатньо складно. В результаті можна помилитись в ціні продажу і недоотримати прибуток.
  2. Фіскальні та контролюючі органи не дрімають і самовільне відображення величини вартості нематеріального активу в звітних документах може викликати питання з їх боку. Замовте Звіт оцінку про оцінку, отримайте висновок про вартість нематеріального активу, посилайтесь на нього і спіть спокійно.

 

Незалежна Судова Експертиза і Оцінка

 

Схожі публікації

відео / фото