Неповідомлення страховика про інші чинні договори страхування того ж об’єкта від тих самих ризиків тягне за собою нікчемність нового полісу

Дата публікації: чт, 08/12/2021 - 22:46

 

Рішення ВС у справі № 712/13754/19 https://cutt.ly/bQW6i4v

Позивач у справі № 712/13754/19 вважав, що страховик, в якому було застраховано його відповідальність, має виплатити страхове відшкодування, незважаючи на те, що він при укладенні полісу не повідомив страховика про те, що цивільно-правову відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок ДТП за участю автомобіля позивача вже було застраховано іншою страховою компанією.

КЦС ВС не погодився з позивачем.

Страхувальник може укладати декілька договорів страхування одного об'єкта з різними страховиками. У разі наявності на момент укладення договору страхування іншого чинного договору страхування того ж самого об'єкта від тих саме ризиків, страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховика. Невиконання такого обов'язку тягне за собою нікчемність нового договору страхування.

Обов'язок доказування факту повідомлення страховика про наявність іншого чинного договору страхування щодо того самого об'єкта покладається саме на страхувальника, який повинен діяти як добросовісно, так і обачно, оскільки відповідні обставини можуть істотно вплинути на можливість укладення договору, його умови і на можливість його виконання.

Повідомлення про наявність інших договорів страхування є істотною умовою при укладанні договору та має бути вчинено в тій формі, в якій укладено договір (тобто в письмовій).

Відсутність письмового повідомлення про наявність інших договорів страхування у тексті договору свідчить про фактичну відсутність такого повідомлення, оскільки не викладено у формі, в якій зафіксовано всі інші умови договору.

 

ZakonOnline

Схожі публікації

відео / фото галерея