"УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ" ДПС або як податківці допомагають платникам

Дата публікації: вт, 11/26/2019 - 15:36
Андрій Тамошюнас
Адвокат, партнер ЮК "ADA Group"

АКТУАЛЬНІСТЬ:
Делегування повноважень керівників податкових органів іншим особам придбаває все більшого поширення, що нерідко призводить до процедурних порушень, які можна та потрібно використовувати.

ВАЖЛИВІСТЬ:
✔️ «багатовекторність» – стосується практично усієї кореспонденції податківців (запитів про надання інформації та її документального підтвердження, ППРів та рішень про застосування фінансових санкцій, рішень про застосування адмінарештів активів, вимог про сплату податкового боргу, наказів та направлень на перевірку, протоколів та постанов про адмінправопорушення, рішення за результатами розгляду скарги та інш.)
✔️ суди все частіше приймають до уваги питання "повноважності"
✔️ процедурні порушення можуть мати важливе значення при вирішенні основної проблеми (оскарженні результатів перевірок, захисту від адміністративних арештів тощо).

НОРМАТИВНА БАЗА (ПКУ):
14.1.1371. уповноважена особа контролюючого органу - посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого органу на виконання певних його функцій в порядку, передбаченому цим Кодексом;
21.1.8. Посадові та службові особи контролюючих органів зобов'язані: оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, перелік уповноважених осіб контролюючого органу та переданих таким особам функцій у випадках, передбачених цим Кодексом;
20.4. Керівник контролюючого органу має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ:
 веб-сайт ДПС для чогось та потрібний…
«… перелік уповноважених осіб з обов`язковим визначенням переданих кожній особі функцій повинен бути оприлюднений на офіційному сайті податкового органу. При цьому особи, визначені в такому переліку, мають виключно ті повноваження, що вказані у такому переліку. У свою чергу, особи, які відсутні у відповідному переліку, не мають делегованих керівником повноважень.» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/83055657)
«… контролюючим органом порушено обов`язок оприлюднювати на офіційному веб-сайті перелік уповноважених осіб контролюючого органу та переданих таким особам функцій, який чітко закріплений п.п.21.1.8. ст.21 ПКУ.» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/85302460)

ППР від ППРу різниться …
… як встановлено під час судового розгляду справи, у вказаної уповноваженої особи станом на дату винесення спірних ППР були відсутні повноваження на винесення ППР про визначення податкових зобов`язань за п.п. 54.3.5 п. 54.5 ст. 54 ПКУ, оскільки до її повноважень належало виключно винесення ППР про визначення податкових зобов`язань відповідно до вимог … п.п 54.3.1-54.3.3 п. 54.3 статті 54» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/84037295)

у ЄСВ також нюанси…
«… стосовно повноважень, які стосуються ЄСВ, то така особа була уповноважена на … винесення рішень про застосування штрафних санкцій за порушення визначені ч.11 ст.25 Закону №2464-VI.
Тобто … не була уповноважена на підписання вимог про сплату боргу (недоїмки).» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/84289755)

протоколи про адмінправопорушення – «окрема історія»
«Відповідно до ст. 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення … протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів.
Відповідно до відзиву відповідачки головний державний ревізор-інспектор … виконує свої обов`язки на підставі посадової інструкції, яка затверджена Начальником ГУ ДФС…, відповідно до якої передбачено повноваження складання протоколів про адміністративні правопорушення …, винесенням (винесенням у разі необхідності) постанов у межах компетенції.
Доказів того, що головний державний ревізор-інспектор … уповноважений керівником контролюючого органу за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, як того вимагає норма п. 20.4. ПКУ, суду не надано» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/83055657)

«уповноважена особа» ≠ в.о. керівника/заступник керівника (негатив, але корисний)
«… наказ та направлення були підписані особами, повноваження яких на підписання відповідних документів від ГУ ДФС … закріплені безпосередньо у ПКУ в силу посад, які вони обіймають - в.о. керівника та заступником керівника податкового органу, а не уповноваженими особами у розумінні пп. 14.1.1371 п. 14.1 ст. 14 ПКУ» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/83833891)

ТЕОРЕТИЧНІ БОНУСИ:
✔️ веб-сайти ГУ ДПС в областях, Офісу ВПП ДПС не є офіційним веб-сайтом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику
✔️ уповноважені особи регіональних ДПС відсутні на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику … вони є (але теж не завжди) лише на сайтах регіональних ДПС (за виключенням Миколаївської – замість наказу «про надання повноважень» прикріплено інший наказ).
✔️ враховувати доцільно не тільки наявність особи на сайті, але і її функціонал, а також дату виникнення повноважень …

P.s. Все ж таки у ДПС щось є від "сервісної служби" 

відео / фото