Офіс протидії рейдерству розповів про особливості емфітевзису (права користування земельною ділянкою)

Дата публікації: вт, 07/07/2020 - 17:24

 

Для початку трохи хронології:

 З 1 липня 2021 року громадяни України матимуть змогу придбати до 100 га землі в одні руки, а за три з половиною роки покупцями земельних ділянок зможуть бути юридичні особи; з 1 січня 2024 року для всіх осіб (як фізичних, так і юридичних) діятиме загальне обмеження щодо площі земельної ділянки - не більше 10 тис. га (згідно із Законом № 552-IX).

Емфітевзис - це право користування земельною ділянкою тільки сільськогосподарського призначення, яке виникає на підставі укладеного сторонами договору в письмовому вигляді. Емфітевзис є певною альтернативою купівлі земельної ділянки, оскільки надає землекористувачу значний обсяг прав і можливостей.

Право емфітевзису підлягає обов'язковій державній реєстрації, а відповідний договір - нотаріальному посвідченню за домовленістю сторін. Це є додатковою гарантією від будь-яких незаконних посягань на право користування земельною ділянкою.

Емфітевзис може бути відчужений (проданий/подарований), внесений до статутного капіталу, переданий у заставу (якщо земельна ділянка знаходиться у приватній власності), або у спадок. Інакше кажучи, це певний актив, який може використовуватися як для продажу, так і для залучення коштів. Викупити право емфітевзису може і сам власник, який має переважне право на це.

Порівняно з інститутом оренди емфітевзис є більш гнучким у частині узгодження істотних умов користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, не таким «зарегульованим» (якщо питанням оренди землі присвячено окремий закон, то регулюванню договорів емфітевзису - 6 статей Цивільного кодексу). Також він не має обмежень щодо осіб, які можуть бути емфітевтами, і щодо сукупної площі земельних ділянок, які можуть перебувати в користуванні однієї особи та пов'язаних з нею осіб.

Крім того, на відміну від власника земельної ділянки, емфітевт не має обов'язку сплачувати земельний податок.

Ще однією особливістю емфітевзису є те, що розмір плати і порядок її виплати (це може бути щомісячна плата чи одноразовий платіж) встановлюється сторонами в договорі на власний розсуд. Найчастіше сторони обирають формат одноразової плати, виходячи із нормативної грошової оцінки ділянки чи її ринкової вартості.

Правова природа договору емфітевзису полягає в довгостроковому (до 50 років) користуванні землею незалежно від переходу права власності на ділянку. Крім того, свобода договору емфітевзису дозволяє передбачити зобов'язання правонаступників/спадкоємців власника земельної ділянки виконувати умови зазначеного договору. За умови договору оренди, у разі смерті власника земельної ділянки спадкоємці (після прийняття спадщини) можуть розірвати такий договір, а за умовами договору емфітевзису такої можливості не передбачено.

Право користування земельною ділянкою, яке набуто за договором емфітевзису, зберігається незалежно від зміни власника - це одна із ключових переваг такого договору, яку підкреслили експерти Офісу протидії рейдерству.

Юридична компанія WINNER

Схожі публікації

Велика Палата висловилася щодо відмови у наданні земельної ділянки у користування
Як отримати земельну ділянку і куди скаржитись якщо відмовили?
Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб за земельні ділянки - паї не передбачені
Викопіювання з Публічної кадастрової карти України для ідентифікації земельної ділянки
Требование к выкопировке при оформлении земельного участка в собственность, для подачи заявления по ст 121 ЗКУ
Визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку
Земельний сервітут встановлюється безстроково та на нього не впливає зміна власника
Що робити, якщо місцева влада не надає дозвіл на оформлення земельної ділянки
Отримання земельної ділянки для ведення ОСГ. Оскарження рішення сільської ради до суду
Визнання права постійного користування на земельну ділянку в порядку спадкування

відео / фото