Онлайн - калькулятор розрахунку мінімального розміру вихідної допомоги

Дата публікації: ср, 01/22/2020 - 12:04

Вихідна допомога виплачується у випадках, визначених статтею 44 Кодексу законів про працю України (КЗпП), а також при звільненні сезонних працівників.

Випадки звільнення, в яких виплачується вихідна допомога

Розмір виплати

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією (далі — організація), а також через відмову від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням організації, скороченням чисельності або штату працівників

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення у зв’язку із поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення з ініціативи працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, про охорону праці, колективного чи трудового договору 

у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку

Припинення повноважень посадових осіб

не менше ніж шестимісячний середній заробіток

Тимчасовим робітникам і службовцям вихідна допомога виплачується у випадках, передбачених законодавством про працю, а також у разі розірвання трудового договору у випадку припинення роботи в організації на строк більше одного тижня з причин виробничого характеру або скорочення роботи в них

в розмірі триденного середнього заробітку

Робітникам і службовцям, зайнятим на сезонних роботах, вихідна допомога виплачується у випадках, передбачених законодавством про працю, а також у разі розірвання трудового договору у випадку припинення робіт в організації на строк більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них 

у розмірі тижневого середнього заробітку

Хоча статтею 44 КЗпП, частиною 1 статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, частиною 5 статті 4 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII передбачено виплату вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, на сьогодні при припиненні трудового договору відповідно до пункту 3 статті 36 КЗпП правових підстав для виплати вихідної допомоги, передбаченої статтею 44 КЗпП, немає.

Стаття 44 КЗпП встановлює мінімальний розмір вихідної допомоги для певної підстави звільнення. Розмір вихідної допомоги може бути збільшено.

КАЛЬКУЛЯТОР (РОЗРАХУВАТИ ОНЛАЙН)

Джерело: kadrovik01

Схожі публікації

Галерея (відео / фото)