Оплата праці працівника - члена виборчої комісії під час виборів

Дата публікації: пн, 04/01/2019 - 12:05

Узв’язку із проведенням чергових виборів Президента України для багатьох роботодавців може стати актуальним питання щодо оплати праці працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях. Тож з’ясуймо, як правильно оформити відсутність таких працівників на роботі і чи потрібно підприємству оплачувати дні їх відсутності.


Оплата роботи членів виборчих комісій

Для проведення виборів Президента України утворюють окружні виборчі комісії, які є юрособами, та дільничні виборчі комісії, які не є юрособами, але мають власну печатку (ч.4, ч.5 ст.22 Закону № 474(1)).

Умови оплати праці членів виборчих комісій затверджені Постановою № 966(2) та визначені Порядком № 226(3). За рахунок фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків окружної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, згідно з п.1.2 Порядку № 226 здійснюють:

• оплату за роботу членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі, — не нижче середньої зарплати за основним місцем роботи (п.1.4 Порядку № 226);

• оплату за роботу членів виборчих комісій (у тому числі тих, які виконують повноваження не на платній основі) в день голосування та дні встановлення підсумків голосування — не більше як 14% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день (п.3.1 Порядку № 226);

• виплату одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій. Це необов’язкова виплата, вона може бути нарахована лише один раз (незалежно від того, платно чи без­оплатно виконують обов’язки члени виборчої комісії) — у розмірі, що не перевищує місячної зарплати, визначеної Постановою № 966 за посадами, які вони обіймають (п.4.7 Порядку № 226).

Робота в комісії на платній основі

Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) на період виконання повноважень члена виборчої комісії звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу (п.2.1 Порядку № 226).

Така особа має надати заяву про звільнення її від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи для виконання повноважень члена виборчої комісії, надавши копію посвідчення члена виборчої комісії та постанову комісії про виконання ним обов’язків на платній основі.

Член виборчої комісії, звільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії:

• довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;

і

• довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку № 100(4) виходячи із заробітку за останні два місяці. Така довідка подається до окружної виборчої комісії протягом п’яти днів з дня затвердження виборчою комісією вищого рівня рішення про здійснення ним повноважень у виборчій комісії на платній основі (п.2.4 Порядку № 226).

Звісно, виникає запитання, що проставляти в табелі за основним місцем роботи. Мінпраці вважає(5), що для працівника, звільненого від виконання трудових обов’язків у зв’язку з виконанням повноважень члена виборчої комісії на платній основі, слід проставляти «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством, у тому числі виконання державних і громадських обов’язків). Проте варто ввести іншу позначку, адже немає підстав зберігати середній заробіток таким працівникам на підставі ч.1 ст.119 КЗпП, оскільки ч.4 ст.29 Закону № 474 вказує на те, що їм зберігають стаж за основним місцем роботи, а середній заробіток членам виборчої комісії, що виконують обов’язки на платній основі, виплачує виборча комісія на підставі наданої роботодавцем довідки про середню зарплату.

А якщо член виборчої комісії працює ще й за сумісництвом і, скажімо, надає роботодавцю копію постанови про залучення його до виконання обов’язків члена виборчої комісії на платній основі, на думку автора, йому мають зберігати середній заробіток на роботі за сумісництвом на підставі ч.1 ст.119 КЗпП.Хоча має місце й позиція деяких територіальних органів Мін’юсту, що працівник-сумісник у цьому випадку має брати відпустку без збереження зарплати чи на підставі заяви працівника роботодавець має проставляти у табелі за час відсутності позначку «І» (інші причини неявок).

Виконання повноважень члена виборчої комісії безоплатно

На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися в робочий час, працівникам гарантують збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку (ч.1 ст.119 КЗпП).

Тому ті працівники, що виконують обов’язки членів виборчих комісій безоплатно, у разі необхідності повинні звертатися до роботодавця з заявою про звільнення від виконання службових обов’язків за місцем роботи, додавши копію посвідчення члена виборчої комісії (постанови виборчої комісії) чи повідомлення за підписом голови, заступника або секретаря виборчої комісії про його залучення до роботи у виборчій комісії. До речі, ч.1 ст.119 КЗпП не вказує, що середній заробіток за час виконання повноважень члена виборчої комісії зберігається тільки за основним місцем роботи.

Звісно, працівника, що є членом виборчої комісії, можуть залучати до засідання виборчої комісії чи іншої роботи, пов’язаної з повноваженнями виборчої комісії, не на весь робочий день, а на декілька годин. Тоді у заяві такий працівник має зазначити, з якої по яку годину він буде відсутній на роботі (підтвердивши це відповідним документом) і у такому разі на період виконання обов’язків члена виборчої комісії (за декілька годин) йому зберігають середньогодинну(6) зарплату відповідно до Порядку № 100.

У табелі обліку робочого часу години відсутності за місцем роботи позначають як «ІН» — інший невідпрацьований згідно із законодавством час.

Участь спеціалістів та технічних працівників

Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборча комісія може залучати на підставі цивільно-правових договорів відповідних спеціалістів, технічних працівників (ч.20 ст.28 Закону № 474).

Із залученими працівниками ЦВК та окружні виборчі комісії укладають цивільно-правові договори за встановленими додатками 2 і 3 до Порядку № 255 формами.

Оплату праці залученого працівника для роботи в ЦВК або окружній виборчій комісії здійснює щомісяця відповідна виборча комісія на підставі акту наданих послуг (п.12 Порядку № 255). Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в окружній чи дільничній виборчій комісії не повинен перевищувати розміру місячної зарплати члена відповідної виборчої комісії, встановленого Постановою № 966, та не може бути нижче розміру мінімальної зарплати, встановленого на момент її нарахування (абз.2 п.14 Порядку № 255).

Зауважимо, що законодавство не передбачає у даному випадку збереження середнього заробітку за залученими до виборчої комісії спеціалістами та технічними працівниками. Тому вони мають виконувати таку роботу у вільний від роботи час чи узгоджувати питання відсутності на роботі індивідуально з роботодавцем.

Зверніть увагу! У разі відмови у звільненні від виконання трудових (службових) обов’язків працівника, залученого до роботи у виборчій комісії, до посадових осіб роботодавця можуть застосовувати адміністративний штраф, передбачений ст.21219 КпАП, — у розмірі від 340 до 850 грн. А за звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов’язаних з виконанням його обов’язків у виборчій комісії, — від 1020 до 1700 грн.

Світлана ЛІСТРОВА, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

БухгалтерiяЮА

Схожі публікації

Галерея (відео/фото)