Оскарження рішень контролюючих органів ДПС: питання-відповідь

Дата публікації: ср, 10/28/2020 - 09:04

 

1) Чи можливо оскаржити рішення контролюючого органу та в якому порядку?

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому  порядку.

2) В якій формі платник може оскаржити рішення контролюючого органу?

Платник має право звернутися із скаргою у письмовій формі про перегляд рішення до контролюючого органу вищого рівня.

3) В межах яких строків платник має право подати скаргу?

Скарга подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення, що оскаржується.

4) В разі пропущення строку подання скарги, чи має право платник поновити строки оскарження?

Протягом шести місяців з дати закінчення строку (10 днів), платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку.

5) В межах яких строків контролюючий орган зобовязаний прийняти рішення по скарзі платника податків? Яким чином повідомляється платник про прийняте рішення?

Контролюючий орган, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

6) Чи можуть бути продовжені строки розгляду скарги платника податків?

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку (20 днів).

7) Якщо скарга не надіслана платнику податків в межах строків розгляду, які правові наслідки?

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного (60-денного) строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

8) Чи настають аналогічні правові наслідки, якщо платнику не надіслано рішення про продовження строків розгляду скарги?

Так, скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення контролюючого органу про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку.

9) В яких випадках (поважних причинах) можуть бути подовжені строки подання скарги на рішення контролюючого органу?

Граничні строки для подання заяв про перегляд рішень контролюючих органів, підлягають продовженню за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

  • перебував за межами України;
  • перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;
  • перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;
  • мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;
  • був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

10) Чи зупиняє виконання зобов’язання платника податків, подана ним скарга на рішення контролюючого органу?

Так, скарга зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

11) В який момент скаргу можна вважати поданою платником податків?

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

12) Коли процедуру адміністративного оскарження, можна вважати закінченою?

Така процедура закінчується:
12.1. днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у відповідні строки;
12.2. днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;
12.3. днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
12.4. днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
12.5. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, що оскаржувались.

13) В межах яких строків платник податків може оскаржити рішення контролюючого органу до суду?

З урахуванням строків давності (1095 днів) платник податків має право оскаржити в суді рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

14) Чи зупиняє виконання зобов’язання платника податків, подана ним скарга на рішення контролюючого органу до суду?

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

15) В межах яких строків платник податків може оскаржити рішення контролюючого органу до суду, якщо перед цим проводилася процедура адміністративного оскарження?

У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання ‼️протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

 

 

Адвокатське бюро "Олега Пилипченка"

Схожі публікації

відео / фото