Податкова інформація, що наявна в базах, носить виключно інформативний характер

Дата публікації: чт, 05/06/2021 - 10:24

 

Постанова Верховного Суду від 19 березня 2021 року у справі № 460/143/19

 

Ключові тези:

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт).

Будь-яка податкова інформація, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів суб`єкта господарювання по ланцюгах постачання, а також податкова інформація надана іншими контролюючими органами, в тому числі і складена з причин неможливості проведення документальних перевірок, носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

 

Обставини справи:

ТОВ фірма «АРМ-ЕКО» звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №0000451401, №0000471401, №0000441401 від 08.01.2019.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 19 березня 2019 року, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 06 серпня 2019 року, адміністративний позов ТОВ "АРМ-ЕКО" задоволено повністю.

 

Судами попередніх інстанцій під час розгляду справи встановлено:

З 08.11.2018 по 05.12.2018 Головним управлінням ДФС у Рівненській області проведено планову виїзну перевірку позивача, за результатами якої складено Акт «Про результати документальної планової виїзної перевірки TOB «АРМ -ЕКО» податкового законодавства за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, валютного - за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.07.2016 по 30.06.2018» №2732/17-00- 4-01/33001226 від 19.12.2018.

На підставі акту перевірки Головним управлінням ДФС у Рівненській області прийняті податкові повідомлення-рішення:

№0000441401, яким ТОВ «АРМ-ЕКО» донараховано суму грошового зобов`язання за платежем: «податок на додану вартість» в розмірі 7058,00 грн, в тому числі 5646,00 грн – за податковими зобов`язаннями та 1412,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами);

№0000451401, яким ТОВ «АРМ-ЕКО» донараховано суму грошового зобов`язання за платежем: «податок на прибуток підприємств» в розмірі 1960103,00 грн, в тому числі 1306735,00 грн – за податковими зобов`язаннями та 653368,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами);

№0000471401, яким ТОВ «АРМ-ЕКО» зменшено розмір від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток за півріччя 2018 року на 1287729,00 грн.

При цьому, висновки щодо заниження позивачем податку на прибуток та завищення від`ємного значення по податку на прибуток ґрунтуються на твердженнях про заниження задекларованих доходів в результаті того, що позивачем не підтверджено реальність господарських операцій з придбання у ТОВ «Фаворит 15» автонавантажувача, у ТОВ «Пром Гарант Плюс» бензину А-92 Energy по скреч-картках, (тобто занижено доходи від безоплатно отриманих ТМЦ, які відображені в бухгалтерському обліку позивача, як придбані у ТОВ «Фаворит 15» та ТОВ «Пром Гарант Плюс»), а також про недоцільність залучення ФОП ОСОБА_1 до господарської діяльності позивача. Висновки щодо заниження податку на додану вартість ґрунтуються на твердженнях про завищення податкового кредиту в результаті відображення податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «Пром Гарант Плюс».

Враховуючи вказане, відповідач зробив висновки, що задекларована позивачем господарська операція із придбання у ТОВ «Фаворит 15» автонавантажувача LINDE вартістю сумі 216666,67 грн не відбулася у дійсності, а надані первинні документи не опосередковувались реальним рухом активів. При цьому ТМЦ, ідентичні задекларованим ТОВ «АРМ-ЕКО» по взаємовідносинах із ТОВ «Фаворит 15», були в наявності та використовуються в господарській діяльності ТОВ «АРМ-ЕКО», що підтверджується даними регістрами бухгалтерського обліку та первинними документами. Оскільки, перевіркою встановлено, що у ТОВ «АРМ-ЕКО» відсутні первинні бухгалтерські документи з належним чином оформленими обов`язковими реквізитами, які опосередковують отримання активів (Автонавантажувача LINDE), тобто ідентифікують джерело походження, виробників/ постачальників, тому Автонавантажувач LINDE вартістю 216666,67 грн є таким, що безоплатно отриманий. Оскільки ж надходження автонавантажувача призвело до зростання власного капіталу ТОВ «АРМ-ЕКО», тому безоплатно отримані активи загальною вартістю 216 666,67 грн є доходом у розумінні п. 5 П(С)БО 15 «Доходи». Відповідно, і відображення ТОВ «АРМ-ЕКО» грошового зобов`язання перед ТОВ «Фаворит 15» у 2016 році на загальну суму без ПДВ 216666,67 грн кваліфіковано як порушення вимог п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов`язання». Що стосується податкового кредиту з ПДВ по даній операції, то такий ТОВ «АРМ-ЕКО» не фактично нараховувався, позаяк в жовтні 2018 року позивач самостійно відкорегував податковий кредит по взаємовідносинах з ТОВ «Фаворит 15» на суму 43333,33 грн.

Суди першої та апеляційної інстанцій при прийнятті рішення зазначили, що з аналізу наданих позивачем первинних документів вбачається, що вони відповідають домовленостям сторін, зафіксованим у договорах і за своїм змістом засвідчують факти передачі від постачальника до покупця - позивача у справі ТМЦ, тобто свідчать про здійснення конкретних господарських операцій.

При цьому, суд прийшов до висновку, що ці документи також відповідають і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999, які ставляться до підприємств у частині здійснення облікової політики, та містять необхідні для первинних документів дані в достатній мірі для ідентифікації господарських операцій, визначення їх змісту, вартості та інших істотних обставин їх здійснення.

Суди врахували. що у всіх видаткових накладних наведено інформацію про учасників відповідної господарської операції, тобто вказано найменування, коли, місцезнаходження юридичних осіб – учасників відповідних господарських операцій тощо, а самі первинні документи підписані від імені таких юридичних осіб (містять особистий підпис відповідальних осіб) та засвідчені відтисками їхніх печаток. Окрім того, обґрунтуванням спрямування намірів позивача і його контрагента на реальне виконання умов укладених договорів поставки слугує й факт здійснення розрахунків за придбану продукцію.

Суд врахував, що позивач не може нести будь-яку відповідальність за неналежний облік господарських операцій своїми контрагентами, а також контрагентами його контрагентів.

Щодо посилання відповідача на кримінальні провадження стосовно фіктивності ТОВ «Фаворит 15» та ТОВ «Пром Гарант Плюс», суди вказали про ненадання відповідних вироків судів, якими б було встановлено фіктивність діяльності вказаних підприємств, як і взагалі яких-небудь підтверджень наявності таких проваджень.

 

Касація:

Головне управління ДФС у Рівненській області в своїй касаційній скарзі вказує, що посилається на відсутність у ТОВ «Фаворит 15» активів, зокрема основних засобів, запасів, необхідних для здійснення господарської діяльності; Згідно з аналізом Єдиного реєстру податкових накладних та бази «Митниця» встановлено придбання реалізацію ТОВ «Фаворит 15» товарів різної номенклатури, а саме придбання (імпорт) одного автонавантажувача моделі LINDE, а реалізовано два автонавантажувача зазначеної моделі. Зазначає, що під час перевірки встановлено відсутність у позивача первинних документів, які ідентифікують джерела походження товару, щодо придбання у ТОВ «Фаворит 15» автонавантажувача LINDE вартістю сумі 216666,67 грн. Вказує, що кошти у зазначеному розмірі є доходом, отриманим позивачем. Посилається на те, що позивачем укладено правочини із сумнівним контрагентом - ТОВ «Фаворит 15» без прояву належного рівня обережності.

КАС зазначив, що необхідною умовою для віднесення до податкового кредиту сплачених у ціні товарів (робіт, послуг) сум податку на додану вартість є факт їх придбання з метою використання в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку.

Вирішуючи справи із застосуванням наведених правових норм, Верховний Суд у постановах від 27 лютого 2020 року (справи № 813/7081/14, № 814/120/15), від 3 жовтня 2019 року (справа № 813/4079/15), від 10 вересня 2019 року (справа №814/2412/17) визнав, що наслідки для податкового обліку створює фактичний рух активів за результатами здійснення господарських операцій, що є обов`язковою умовою для формування податкового кредиту, і вказана обставина є визначальною для дослідження судами.

Як установили суди попередніх інстанцій, на спростування висновків відповідача в частині, що стосується господарських операцій з ТОВ «Фаворит-15», позивачем надано суду посвідчені копії документів, якими такі операції оформлені і які надавались відповідачу під час податкової перевірки, що останнім не заперечується.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу №674 від 30.11.2016 ТОВ «Фаворит 15» зобов`язувалося передати позивачу автонавантажувач INDE, модель Н35Т, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а позивач зобов`язувався його прийняти та оплатити. На виконання умов пункту 4.1 договору, позивач здійснив на користь ТОВ «Фаворит 15» авансові платежі в розмірі 260000,00 гри. (з урахуванням ПДВ). За видатковою накладною №46822 від 29.12.2016 ТОВ «Фаворит 15» передало, а позивач прийняв автонавантажувач LINDE, модель І35Т, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Перевезення автонавантажувача здійснювалося безпосередньо позивачем, що підтверджується подорожнім листом № 0000199 від 29.12.2016. Факт ввезення ТОВ «Фаворит 15» на митну територію України автонавантажувача INDE, модель Н35Т, 2008 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 підтверджується вантажно-митною декларацією №205070000/2016/050774 від 23.12.2016. Вищезгаданий автонавантажувач був зареєстрований за позивачем, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 29.03.2017. Господарська операція відображена в бухгалтерському обліку позивача. Крім цього ТОВ «Фаворит 15» на суми ПДВ виписало для позивача податкові накладні, які зареєстровані в ЄРПН.

На спростування висновків відповідача в частині, що стосується господарських операцій з ТОВ «Пром Гарант Плюс», позивачем надано суду посвідчені копії документів, якими такі операції оформлені і які надавались відповідачу під час податкової перевірки, що останнім не заперечується.

Так, відповідно до договору поставки №88 від 29.09.2016 ТОВ «Пром Гарант Плюс» зобов`язувалося поставляти позивачу в особі його філії «АРМ-ЕКО ЛІФТ» товар відповідно до накладних, а позивач в особі його філії «АРМ-ЕКО ЛІФТ» зобов`язувався його прийняти та оплатити. За умовами пункту 1.5. договору, відпуск товару здійснюється за довірчими документами (скреч картками).

Згідно з видатковими накладними №0129/0000303 від 18.10.2016, №0129/0000528 від 02.11.2016, №0129/0000703 від 18.11.2016, №0129/0001010від 13.12.2016, №0129/0000081 від 12.01.2017 ТОВ «Пром Гарант Плюс» поставляло для позивача в особі його філії «АРМ-ЕКО ЛІФТ» бензин А-92 Energy. У специфікаціях відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до даної видаткової накладної зазначено номінал, кількість та номери переданих скретч-карток. Банківськими виписками підтверджено оплату товару. Крім цього, ТОВ «Пром Гарант Плюс» на суми ПДВ виписало для позивача податкові накладні, які зареєстровані в ЄРПН. Підтвердженням отримання бензину А-92 Energy позивачем в особі його філії «АРМ- ЕКО ЛІФТ» є також звіти про списання палива з доданими до них фіскальними чеками РРО. Господарська операція відображена в бухгалтерському і складському обліку позивача.

З огляду на вищенаведене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що господарські операції між позивачем та його контрагентами - ТОВ «Фаворит 15» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» були здійснені в межах їх господарської діяльності, сторони переслідували ділову мету при їх здійсненні та понесли зміни майнового стану, що, в свою чергу, вказує на реальне настання для позивача правових наслідків, обумовлених відповідними правочинами.

При цьому, судами правомірно враховано, що інформація про контрагентів позивача ТОВ «Фаворит 15» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» наявна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і жодних відомостей щодо відсутності вищевказаних юридичних осіб за місцезнаходженням до Реєстру не внесено. ТОВ «Фаворит 15» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» на час вчинення господарських операцій з позивачем та на час виписування в його адресу податкових накладних були зареєстрованими платниками ПДВ.

Верховний Суд зауважує, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт).

Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на податковий кредит, за можливу неправомірну діяльність його контрагента за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

Будь-яка податкова інформація, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів суб`єкта господарювання по ланцюгах постачання, а також податкова інформація надана іншими контролюючими органами, в тому числі і складена з причин неможливості проведення документальних перевірок, носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення окружного адміністративного суду та постанову апеляційного адміністративного суду – залишити без змін.

 

Адвокат Дмитрий Марцонь

Схожі публікації

Що потрібно знати про письмовий запит контролюючого органу до платника податків про подання інформації?
Порушення обмежень щодо сумісництва: яка відповідальність?
Таблиця даних платника ПДВ: що потрібно знати?
Щодо строків давності за порушення термінів взяття на облік (внесення змін) до облікових даних в контролюючих органах
Як захиститись від розповсюдження недостовірної інформації та притягнути винних до відповідальності
Податкова не наділена повноваженнями визнавати нікчемними правочини
Перехід на спрощену систему оподаткування – за новою формою заяви. Що ще змінилось?
Чи може ФОП для своєї діяльності використовувати рахунок фізособи
Податкова надала роз’яснення щодо нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період карантину
В Україні розширили повноваження податкової: які права мають податківці?

відео / фото галерея