Порядок дій ОСББ у разі несплати індивідуальним споживачем комунальних послуг

Дата публікації: пн, 04/19/2021 - 12:04

 

Досить часто трапляється так, що власник приміщення отримує комунальні послуги не напряму від постачальника даних послуг, а через ОСББ. При цьому деякі користувачі таких послуг є недобросовісними і ухиляються від оплати коштів ОСББ за їх отримання. Однак, неотримання ОСББ оплати від власників приміщень за поставлені комунальні послуги не позбавляє ОСББ обов’язку здійснювати оплату таких послуг тим організаціям, що їх надають. При цьому, страждають добросовісні користувачі послуг, так як фактично оплата отриманих недобросовісними користувачами комунальних послуг здійснюється за рахунок членських внесків співвласників багатоквартирного будинку. У даній статті спробуємо розібратися як ОСББ законно вирішити цю проблему.

Згідно частини 1 статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII (надалі за текстом — Закон № 2189-VIII) виконавець комунальної послуги — суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору.

Згідно частини 1 статті 1 Закону № 2189-VIII споживач житлово-комунальних послуг (далі - споживач) - індивідуальний або колективний споживач.

 

Індивідуальний споживач — фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги.

 

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону № 2189-VIII індивідуальний споживач зобов’язаний:

1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами;

3) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг.

 

Колективний споживач — юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, об’єднання за рішенням загальних зборів має право виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Таким чином, ОСББ, за рішенням Загальних зборів, може бути колективним споживачем комунальних послуг, однак, при цьому, не є виконавцем комунальної послуги.

 

Колективний споживач має право:

1) укладати договір про надання послуги відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;

2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про це теплопостачальну організацію не менш як за два місяці до дати розірвання, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги.

 

Відповідно д пункту 49 Правил виконавець зобов’язаний готувати та укладати із споживачем договір про надання послуги відповідно до обраної споживачем моделі договірних відносин.

 

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону 2189-VIII індивідуальний споживач зобов’язаний:

1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Відповідно до пункту 46 Правил індивідуальний споживач зобов’язаний укладати договори про надання послуги у порядку і випадках, визначених законом (зокрема з урахуванням рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо обраної моделі договірних відносин у багатоквартирному будинку).

Згідно частини 3 статті 7 Закону № 2189-VIII колективний споживач має право укладати договір про надання комунальної послуги відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем.

Відповідно до частини 4 статті 7 Закону № 2189-VIII колективний споживач зобов’язаний забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до законодавства (крім випадку, коли співвласниками визначено іншу особу, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги).

Колективний договір про надання комунальних послуг (далі - колективний договір) - договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

 

Відповідно до частини 1 статті 14 Закону № 2189-VIII за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

 

Згідно частини 2 статті 14 Закону 2189-VIII співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті.

Згідно частини 4 статті 14 Закону № 2189-VIII колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Відповідно до частини 6 статті 14 Закону № 2189-VIII у разі укладення договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем такий договір укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.

Згідно постанови Верховного суду від 06.06.2018 р. у справі № 501/5315/15-ц праву споживача, визначеному у п. 1 ч. 1 Закону 2189-VIII одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг прямо відповідає визначений пунктом 5 частини третьої статті 20 цього Закону обов'язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

 

Таким чином, згідно із зазначеними нормами закону споживачі зобов'язані оплатити житлово-комунальні послуги, якщо вони фактично користувалися ними. Факт відсутності договору про надання житлово-комунальних послуг сам по собі не може бути підставою для звільнення споживача від оплати послуг у повному обсязі.

Відповідно до ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.10.2017 р. у справі № 320/6631/16 оскільки позивач як член ОСББ не виконував своїх обов'язків щодо оплати дольової участі в утриманні будинку та прибудинкової території, дії відповідача, яким є ОСББ, щодо відключення його квартири від водопостачання загальнобудинкової мережі будинку є правомірними, відповідають закону, Статуту об'єднання та рішенню ОСББ.

 

Підсумувавши вищевикладене, приходимо до висновку про те, що у разі несплати індивідуальним споживачем комунальних послуг ОСББ має право припинити надання таких послуг даному споживачеві, але лише у разі, якщо це передбачено статутом ОСББ.

Також, ОСББ має право звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг.

 

Адвокат Людмила Войтович

Схожі публікації

відео / фото галерея