Порядок позачергової атестації вчителів

Дата публікації: пн, 01/20/2020 - 11:09

Питання:

Скажіть, будь ласка, чи можна мені атестуватися в 2019-2020 навчальному році на І кваліфікаційну категорію, якщо ІІ категорія була встановлена під час атестації в 2017-2018 навчальному році?

Мені районний відділ освіти відмовив, спираючись на те, що не пройшло 2 роки. Атестації було почато в жовтні 2017, а в жовтні 2019р. 2 роки пройшло.між рішеннями атестаційних комісій теж 2  роки пройшло б з березня 2018 і березня 2020р.


Відповідь:

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930

Відповідно до п. 1.9 Положення № 930, позачергова атестація з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії проводиться за заявою працівника або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше ніж через два роки після присвоєння попередньої.

Днем присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії є дата наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

Відповідно до п.6.1. Положення №930, у разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

У вашому випадку, якщо рішення атестаціної комісії було у березні 2018 року, та наказ березень-квітень 2018 року, то Ви маєте можливість подавати заяву не раніш ніж через 2 року з дати відповідного наказу про присвоєнння кваліфікаційної категорії (березень -квітень 2010 року).

Оскільки, є дата набрання законної сили рішення про присвоєння попередньої категорії, отже від цієї дати і слід рахуйте 2 роки. Заява - це не атестація. 2 роки рахується від моменту атестації до моменту атестації. 

При цьому, Типовим положенням не передбачено обмежень щодо строків проведення позачергової атестації з метою присвоєння педагогічного звання та у разі зниження працівником рівня професійної діяльності. Таким чином, позачергова атестація з метою присвоєння працівникові педагогічного звання може проводитися незалежно від строку проведення чергової атестації, отже у Типовому положенні ні де чітко не зазначено позачергова атестація в обовязковому порядку провадиться у строку разом із черговою атестацією, тобто дата позачергової атестації встановлено персонально в залежності від строку подання працівником заяви.

Звертаю Вашу увагу, що відповідо до 4.7 Положення №930, якщо педагогічний працівник, в міжатестаційний період підготував переможців всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук, то він може атестуватися без додержання послідовності в присвоєнні  кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

ава
 
Юрист Наталія Єлагіна
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото