Порядок виплати грошової компенсації вартості одноразової допомоги "ПАКУНОК МАЛЮКА" у 2020-2021 роках

Дата публікації: сб, 09/05/2020 - 12:18

 

З 1 вересня 2018 року в Україні було впроваджено надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” вартістю не більше 5000 грн.

ДОПОМОГА "ПАКУНОК МАЛЮКА" – це набір необхідних речей для новонародженої дитини, який надається як одноразова натуральна допомога сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

Більш детально про механізм отримання допомоги «пакунок малюка» можна ознайомитися у Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, що затверджений постановою КМУ від 20 червня 2018 року № 512.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-2018-%D0%BF#Text

На сьогодні ж «пакунок малюка» видається лише у тих регіонах, де вони є в наявності, а тому з 1 вересня 2020 року до 31 грудня 2021 року Мінсоцполітики розпочало реалізацію пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020–2021 роках» за участю акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” .

Зазначений проект передбачає:

 • запровадження цільової грошової компенсаційної виплати замість натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі 5 тисяч гривень;
 • забезпечує із залученням АТ КБ «ПриватБанк» відкриття громадянам, у яких народилась дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видачею їм спеціальної соціальної картки;
 • встановлює, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;
 • залучає до реалізації пілотного проекту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальної карткою.

Для забезпечення реалізації цього проекту було прийнято постанову КМУ від 29 липня 2020 року № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, якою затверджено ПОРЯДОК ТА УМОВИ реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020-2021 роках.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/744-2020-%D0%BF#n24

 

ХТО МАЄ ПРАВО ТА ЯК ОТРИМАТИ ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ЗАМІСТЬ НАТУРАЛЬНОЇ ФОРМИ « ПАКУНОК МАЛЮКА»?

Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України та які є її:

 •  батьками
 •  патронатними вихователями 
 •  прийомними батьками
 •  батьками-вихователями
 •  опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання.

Грошова компенсація не виплачується в разі:

 •  відмови від новонародженої дитини;
 •  відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;
 •  смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;
 •  отримання одноразової НАТУРАЛЬНОЇ допомоги “пакунок малюка”.

Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання:

- дитячих товарів:

 • засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок;
 • дитячого одягу та взуття;
 • дитячого харчування;
 • дитячого посуду;
 • дитячих іграшок;
 • текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;

- товарів для породіллі:

 • прокладок для лактації;
 • прокладок післяпологових.

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк».

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ?

Призначення грошової компенсації здійснюється за місцем проживання або місцем перебування отримувача:

 •  структурними підрозділами з питань СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;
 •  виконавчими органами міських, міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Заява разом з необхідними документами для призначення грошової компенсації, що подається до виконавчого органу місцевої ради, приймається уповноваженими особами, які визначені виконавчим органом місцевої ради, та передається відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви разом з необхідними документами для призначення грошової компенсації приймаються особами, уповноваженими виконавчими комітетами сільських і селищних рад і передаються ними відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Грошова компенсація за місцем перебування призначається за умови її неотримання за місцем проживання отримувача.

Існує 2 способи подання документів для призначення грошової компенсації.

ПЕРШИЙ СПОСІБ (паперова форма):

- для цього слід подати у паперовій формі заяву про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” із зазначенням реквізитів спеціального рахунка

Форма такої заяви затвержена згідно Додатку
до Порядку та умов

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/744-2020-%D0%BF#n24

До заяви у паперовій формі отримувач додає такі документи:

 • копію свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом ДРАЦС України, - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
 • копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);
 • копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
 • копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
 • довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

ДРУГИЙ СПОСІБ ( електронна форма): 
- для цього слід подати у електронній формі заяву про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” із зазначенням реквізитів спеціального рахунка;

Форма такої затвержена згідно Додатку
до Порядку та умов

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/744-2020-%D0%BF#n24

До заяви в електронній формі отримувач додає ФОТОКОПІЇ:

 • свідоцтва про народження дитини.  У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом ДРАЦС України, - фотокопію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
 • посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
 • довідки з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

На заяву та документи (відомості), що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача.

 

У ЯКІ СТРОКИ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ?

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають РІШЕННЯ про призначення грошової компенсації або про її відмову протягом 5 робочих днів з дати надходження документів/відомостей.

Про призначення грошової компенсації або про її відмову (із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення) структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом ОДНОГО робочого дня після прийняття такого рішення видає чи надсилає отримувачу ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ, у тому числі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).

Перерахування коштів грошової компенсації здійснюється шляхом зарахування на поточний рахунок, відкритий в АТ КБ “ПриватБанк”.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі прийнятих рішень про призначення грошової компенсації та даних отримувача ЩОМІСЯЦЯ до 10 числа формує РЕЄСТР отримувачів грошової компенсації і подає його Мінсоцполітики.
Мінсоцполітики на підставі отриманих реєстрів отримувачів грошової компенсації формує зведений реєстр.

Мінсоцполітики не пізніше наступного робочого дня передає отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення РЕЄСТРИ отримувачів грошової компенсації уповноваженому банку та протягом 7️ робочих днів на підставі договору про взаємодію та зведеного реєстру ПЕРЕРАХОВУЄ з рахунка, відкритого в Казначействі, НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК, відкритий в уповноваженому банку, кошти грошової компенсації для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки отримувачів.

Отримувач допомоги ПРОТЯГОМ РОКУ з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку САМОСТІЙНО використовує призначену йому грошову компенсацію на придбання товарів, передбачених пунктом 4 Порядку та умов, у суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” .

Якщо отримувач допомоги протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не використав їх на придбання товарів, визначених у пункті 4 Порядку та умов, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики розміщує на власному офіційному веб-сайті публічний договір та оголошення з пропозицією закладам торгівлі, які реалізують товари, визначені пунктом 4 Порядку та умов, укласти з Мінсоцполітики додаткову угоду про приєднання до публічного договору, яким, зокрема, передбачено виключні умови продажу отримувачам товарів, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, за рахунок коштів державного бюджету.

 

ПІДСУМОВУЮЧИ, короткий алгоритм дій для отримання грошової компенсації:

 • батьки новонародженої дитини, не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини, звертаються до АТ «КБ «ПриватБанк» для відкриття спеціального рахунку;
 • далі батькам слід звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та подати у письмовій чи електронній формі заявою з необхідними документами;
 • після зарахування коштів батьки протягом року самостійно використовують призначену грошову компенсацію у безготівковій формі в розмірі 5000 грн. на придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проекту.

 

Адвокат Кулик Юлія Василівна

Схожі публікації

відео / фото