ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ: яке вона має значення для працівника та роботодавця?

Дата публікації: пт, 06/01/2018 - 11:32

На сьогоднішньому ринку праці люди шукають неважку, але високооплачувану роботу, а роботодавці - кваліфікованих працівників, які за невелику заробітну плату погодяться працювати віддано і виконувати всі завдання керівника. При цьому важливим залишається питання дотримання норм трудового законодавства.

Але ж які насправді повинні бути відносини між працівником та роботодавцем?

Так, ми можемо цитувати Конституцію України, Кодекс законів про працю України, якими встановлено загальні гарантії, обов'язки працівника та роботодавця.  Але безпосередні права та обов'язки, на які погоджується працівник, визначено у його посадовій інструкції. 

Посадова інструкція – це сформований документ, у якому чітко перелічені вимоги до працівника: знання, завдання, обов'язки, а також визначено перелік прав та відповідальність працівника. Відповідальність є ключовою складовою посадової інструкції, адже працівник відповідає за належне чи неналежне виконання обов'язків і завдань. Чітке розуміння  посадових обов'язків насамперед дає можливість новоприйнятому працівнику швидко влитися у колектив і якісно виконувати поставлені завдання.

Головне під час розробки посадових інструкцій, щоб вони відповідали дійсності. Недостатньо підписати посадову інструкцію на основі типової, потрібно над нею попрацювати і врахувати всі особливості роботи, яку в подальшому має виконувати працівник.

Правильно складена посадова інструкція дозволяє попередити довільне трактування працівниками їхніх функцій та повноважень, допомагає керівникам уникнути потреби постійно роз'яснювати працівникам їхні обов'язки, а також заощадити час кожного нового працівника під час ознайомлення його з посадовими (професійними) обов'язками.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний мати розроблені відповідно до законодавства посадові інструкції працівників, зазначених у штатному розписі.

Вимоги посадових інструкцій ураховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведення на іншу роботу, щорічного оцінювання працівників та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Як правило, розробляти посадові інструкції може керівник структурного підрозділу, у якому працює особа, безпосередній керівник або представник кадрової служби. Порядок розроблення посадових інструкцій може бути визначений у спеціальному локальному нормативному акті. Усі посадові інструкції, які розробляються на підприємстві, мають бути взаємопов'язаними, щоб не допускати дублювання функцій працівників без потреби. Вони мають відображати повний перелік завдань та обов'язків працівника, його повноважень, відповідальності.

Посадові інструкції затверджуються наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженого ним органу та доводяться до відома працівника під підпис. Ознайомлення працівника з посадовою інструкцією під підпис надає можливість уникнути спору про зміст трудових функцій працівника, а також у зв'язку з порушенням працівником трудових обов'язків. Цей документ складається у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий - у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівникові видається під підпис копія посадової інструкції.

Розробка та затвердження власником або уповноваженим ним органом посадової інструкції працівника дозволяє:

  • чітко зафіксувати трудову функцію працівника, визначити його обов'язки;
  • впливати на працівників, які відмовляються виконувати конкретні завдання;
  • притягати працівників до відповідальності за правопорушення, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням посадових обов'язків;
  • забороняти вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором;
  • за потреби підтвердити перевищення працівником повноважень під час притягнення його до відповідальності.

Посадова інструкція відіграє основну роль у врегулюванні відносин між керівником підприємства і начальником відділу, керівником підрозділу і працівником. Такий документ дозволяє розумно розподілити відповідальність між співробітниками, закріпивши кожного за окремою частиною роботи. Маючи посадову інструкцію, начальник завжди може витребувати у працівника звіт про виконувану роботу, проконтролювати виконання обов'язків. У свою чергу, фахівець може захистити себе від виконання зайвих обов'язків, які за ним не закріплені. Наявність інструкції підвищує відповідальність кожного фахівця.

Отже, посадова інструкція – це важливий і необхідний документ будь-якого фахівця, який завжди повинен бути під рукою.

За метаріалом ВААС

 

Схожі публікації

відео / фото