Повідомлення учасників справи телефонограмою не відповідає встановленому порядку

Дата публікації: ср, 09/22/2021 - 18:50

 

Постанова Верховного Суду від 10 вересня 2021 року у справі № 295/8610/15-ц

 

Ключові тези:

Повідомлення учасників справи телефонограмою не відповідає встановленому порядку повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

 

Обставини справи:

ПАТ «Укрсоцбанк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовна заява мотивована тим, що 13 липня 2007 року між ПАТ «Укрсоцбанк», та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 284/24-15, відповідно до умов якого відповідач отримала кредит у розмірі 35 000,00 дол. США, зі сплатою 13,5 % річних, з кінцевим терміном повернення до 12 липня 2020 року.

У подальшому з відповідачем укладено додаткові угоди від 10 серпня 2012 року, за умовами яких змінено валюту кредитування та переведено суму залишку по кредиту 27 249,90 дол. США в гривню за курсом 8,12 за один дол. США, що склало 253 157,73 грн, змінено графік платежів, відсоткову ставку та термін повернення кредиту до 12 липня 2027 року.

Відповідач, не повертаючи кредит (чергову частину) та не сплачуючи проценти за договором, порушує вимоги статті 1054 Цивільного кодексу Українищодо обов`язку позичальника повернути кредит та сплатити проценти, у зв`язку з чим станом на 22 січня 2015 року загальна сума заборгованості становить 249 705,24 грн.

Посилаючись на вказані обставини просить суд стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 284/24-15 від 13 липня 2007 року в розмірі 249 705,24 грн та судовий збір у розмірі 2 497,06 грн.

ОСОБА_1 подала зустрічний позов, в якому просила визнати порушеним її право як споживача фінансових послуг та визнати Договір кредиту № 284/24-15 від 13 липня 2007 року недійсним.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтувала тим, що сам по собі факт підписання сторонами договору без передання грошових коштів (кредиту) не породжує обов`язку позичальника повернути грошові кошти (кредит).

Банк до цього часу не виконав зобов`язання щодо надання з операційної каси банку грошових коштів (кредиту) в сумі 35 000 дол. США з банківського особового клієнтського (поточного, 2620) рахунку ОСОБА_1 за кредитним договором шляхом оформлення видаткового касового документа - заяви на видачу готівки (кредиту) в сумі 35 000 дол. США, оформленої належним чином.

 

Рішенням Богунського районного суду м. Житомира від 16 березня 2020року первісний позов задоволено.

Відмовлено у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до АТ «Альфа-Банк».

Суд першої інстанції виходив з того, що банк свої обов`язки за кредитним договором виконав повністю, а відповідач свої договірні зобов`язання з повернення кредиту належним чином не виконує, внаслідок чого утворилась заборгованість, яка підлягає стягненню.

📎Постановою Житомирського апеляційного суду від 09 листопада 2020 року змінено рішення Богунського районного суду м. Житомира від 16 березня 2020 року в частині стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Альфа-Банк» заборгованості за кредитним договором № 284/24-15 від 13 липня 2007 року та судових витрат, зменшено розмір заборгованості з 249 705,24 грн до 249 491,76 грн та розмір судового збору з 2497,06 грн до 2494,92 грн.

В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що висновки суду першої інстанції є правильними та обґрунтованими, оскільки банк довів факт отримання ОСОБА_1 кредиту та наявності у неї заборгованості, а відповідач не надала належних та допустимих доказів на спростування розрахунків цієї заборгованості.

 

Касація:

ОСОБА_1 в своїй касаційній скарзі вказує, що апеляційний суд розглянув справу за її відсутності, оскільки вона не була належним чином повідомлена про дату, час і місце судового засідання, фактично була позбавлена можливості заперечити проти позовних вимог банку та довести обґрунтованість заявлених зустрічних позовних вимог.

КЦС зазначив, що згідно ч. 3 ст. 368 ЦПК України розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засіданні з повідомленням учасників справи, крім випадків, передбачених статтею 369 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 372 ЦПК України апеляційний суд відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки буде визнано судом поважними. Неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 128 ЦПК України судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку, якщо така адреса відсутня, або через кур`єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи. У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається, зокрема фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Європейський суд з прав людини вказав, що принцип рівності сторін - один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду - передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом (GUREPKA v. UKRAINE (No. 2), № 38789/04, § 23, ЄСПЛ, від 08 квітня 2010 року).

Право на публічний розгляд, передбачене пунктом 1 статті 6 Конвенції, має на увазі право на «усне слухання». Право на публічний судовий розгляд становить фундаментальний принцип. Право на публічний розгляд було б позбавлене смислу, якщо сторона в справі не була повідомлена про слухання таким чином, щоб мати можливість приймати участь в ньому, якщо вона вирішила здійснити своє право на явку до суду, встановлене національним законом. В інтересах здійснення правосуддя сторона спору повинна бути викликана в суд таким чином, щоб знати не тільки про дату і місце проведення засідання, але й мати достатньо часу, щоб встигнути підготуватися до справи (TRUDOV v. RUSSIA, № 43330/09, § 25, 27, ЄСПЛ, від 13 грудня 2011 року).

Аналіз матеріалів справи свідчить, що ухвалами Житомирського апеляційного суду від 05 жовтні 2020 року та від 06 жовтня 2020 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 та призначено справу до розгляду на 11 годину 09 листопада 2020 року.

03 листопада 2020 року секретар судового засідання повідомив в телефонному режимі ОСОБА_1 про судове засідання, призначене на 09 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв., про що о 15 год 35 хв. складено телефонограму, яка зареєстрована в журналі телефонограм за № 1781.

Згідно із ч. 9 ст. 128 ЦПК України суд викликає або повідомляє свідка, експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, зокрема у справах про видачу обмежувального припису - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв`язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв`язку (зокрема, мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Отже, повідомлення учасників справи телефонограмою не відповідає встановленому порядку повідомлення про дату, час і місце розгляду справи. Тому відсутні визначені процесуальним законом докази належного повідомлення ОСОБА_1 про призначений розгляд справи апеляційним судом на 09 листопада 2020 року.

За таких обставин колегія суддів апеляційний суд розглянув справу за відсутності позивача за зустрічним позовом (скаржника), належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання, про що ОСОБА_1 зазначає у касаційній скарзі.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, постанову апеляційного суду скасував, а справу направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

 

Адвокат Дмитрий Марцонь

Схожі публікації

відео / фото