Права та обов’язки споживачів природного газу – роз’яснення НКРЕКП

Дата публікації: сб, 03/10/2018 - 19:36

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу»Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831:

 Побутовий споживач має право, зокрема, на:

 1. вільний вибір постачальника;
 2. безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
 3. отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
 4. отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
 5. безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
 6. дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними;
 7. безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;
 8. зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;
 9. розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема  Правилами постачання;
 10. проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;
 11. у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись постачальником відповідно до чинного законодавства;
 12. звертатися до постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням  договору постачання;
 13. вимагати від постачальника надання письмової форми договору постачання, завіреної печаткою (за наявності) постачальника;
 14. вимагати від постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому договором постачання порядку;
 15. проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
 16. за умови відсутності заборгованості за договором постачання перед постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати  договір постачання у встановленому  договором постачання порядку;
 17. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії постачальника, що порушують права споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та договором постачання;
 18. отримувати відшкодування збитків від постачальника, що понесені споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням постачальником своїх зобов’язань перед споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього договору постачання;
 19. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

 

Також, побутовий споживач зобов’язаний, зокрема:

 1. укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
 2. забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
 3. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 4. забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
 5. припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.
 6. у разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.
 7. захист прав споживачів природного газу - фізичних осіб регулюється Законом України «Про ринок природного газу», Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими нормативно-правовими актами;
 8. раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
 9. не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
 10. безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
 11. проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
 12. укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з оператором газо-розподільної системи для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта споживача;
 13. своєчасно повідомляти постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;
 14. не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити постачальника про розірвання  договору постачання та розрахуватися за спожитий природний газ;
 15. відшкодовувати постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або договору постачання;
 16. в установленому порядку своєчасно повідомити постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим постачальником за  договором постачання;
 17. здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання діючого договору постачання;
 18. направити постачальнику заяву-приєднання не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) за днем отримання повідомлення про неможливість продовження постачання природного газу діючим постачальником;
 19. знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) станом на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу, та повідомляти ці дані постачальнику у спосіб, передбачений заявою-приєднанням.

За інформацією НКРЕКП

Схожі публікації

відео / фото