Право дружини (чоловіка) на утримання після розірвання шлюбу

Дата публікації: сб, 06/13/2020 - 10:49

 

Відносинам з утримання після розірвання шлюбу приділено статті 76-83 Сімейного кодексу України.

Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги, якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу.

Тобто, законодавець встановив умови, за яких виникає право на утримання після розірвання шлюбу:

  • настання непрацездатності у дружини (чоловіка) до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу;
  • особа повинна потребувати матеріальної допомоги;
  • колишній чоловік, дружина може надавати таку допомогу.

Непрацездатним уважається той з подружжя, хто досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом І, ІІ чи ІІІ групи.

Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Для прикладу, з 01.01.2020 року прожитковий мінімум встановлений на рівні 2027 грн., з 01.07.2020 року - 2118 грн., з 01.12.2020 року - 1921 грн.

Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала особою з інвалідністю після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу.

Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п'ять років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років (ч. 3 ст. 76 СК України).

Якщо у зв'язку з вихованням дитини🤱, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя НЕ МАВ МОЖЛИВОСТІ одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має право на утримання у зв'язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо Є ПРАЦЕЗДАТНИМ, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу (ч. 4 ст. 76 СК України).
Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу.

Аліменти можуть сплачуватися в добровільному (договір подружжя про надання утримання) і судовому порядку.

Подружжя має право укласти договір 🖋📜 про надання утримання одному з них, в якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів. Такий договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. 
Якщо, колишнє подружжя не дійшло згоди у добровільному порядку, необхідно звернутися до СУДУ з позовною заявою про стягнення аліментів.

ДО ЯКОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ З ПОЗОВОМ?

Позовна заява про стягнення аліментів подається до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача чи позивача.

ЯКА ВАРТІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?

Позивачі за подання до суду позовної заяви про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (пункт 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»).
Отже, звернення до суду є безкоштовним.

За рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі.
Аліменти сплачуються щомісячно.
За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.
Якщо платник аліментів виїжджає на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти можуть бути сплачені наперед за час, визначений домовленістю подружжя, а у разі спору - за рішенням суду.

СТРОК СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви.

Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за один рік.

Якщо один із подружжя одержує аліменти у зв'язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового рішення суду про це.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ 

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення.

Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Право на утримання, яке особа має після розірвання шлюбу, ПРИПИНЯЄТЬСЯ у разі поновлення його працездатності, а також реєстрації з ним повторного шлюбу.
Право одного з подружжя на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, може бути ПРИПИНЕНЕ за рішенням суду, якщо буде встановлено, що:

  • одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги;
  • платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу.

Рішенням суду може бути ПОЗБАВЛЕНО одного з подружжя права на утримання або обмежено його строком, якщо:

  • подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час;
  • непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, виникла в результаті вчинення ним умисного злочину;
  • непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу;
  • одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги.

 

Адвокат Кулик Юлія Василівна 

Схожі публікації

відео / фото