Про підписання та подання до суду позову адвокатом

Дата публікації: пн, 09/13/2021 - 23:25

 

Постанова Верховного Суду від 09 липня 2021 року у справі № 607/10879/20

 

Ключові тези:

Встановивши, що до позовної заяви додано документи, які посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, представникові - адвокату надано всі процесуальні права та обов`язки визначені для позивача, дійшов обґрунтованого висновку про те, що представник позивача - адвокат не мав встановлених законом процесуальних перешкод та обмежень для підписання та подання до суду позову про розірвання шлюбу від імені клієнта.

 

Обставини справи:

ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу.

Позовна заява мотивована тим, що 15 червня 2013 року між ним та ОСОБА _2 був укладений шлюб, зареєстрований у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції, актовий запис № 767. Від шлюбу народився син ОСОБА_3.

Вказував , що одруження з відповідачем виявилося невдалим, вони не зійшлися характерами, проживають окремо, а шлюб носить формальний характер. Подальше збереження шлюбу та спільне життя суперечить інтересам сім`ї та унеможливлює примирення з ОСОБА_2.

Ураховуючи зазначене, ОСОБА_1 просив суд розірвати шлюб, укладений між ним та ОСОБА_2, зареєстрований 15 червня 2013 року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції, актовий запис № 767.

 

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 жовтня 2020 року у складі судді Грицай К. М. позовну заяву ОСОБА_1 залишено без розгляду.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що частина перша статті 110 СК України передбачає лише особисте звернення одного з подружжя з позовом про розірвання шлюбу, оскільки позовну заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи, тому відповідно до пункту 2 частини першої статті 257 ЦПК України позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу підлягає залишенню без розгляду.

 

Постановою Тернопільського апеляційного суду від 25 січня 2021 року апеляційну скаргу ОСОБА_1, інтереси якого представляє Капак В. М., задоволено.

Ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 жовтня 2020 року скасовано, а справу направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що згідно з документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, які містяться в матеріалах справи, представникові ОСОБА_1 – адвокату Капаку В. М. надано всі процесуальні права та обов`язки визначені для позивача, отже, представник позивача – адвокат Капак В. М. не мав встановлених законом процесуальних перешкод та обмежень для підписання та подання до суду позову про розірвання шлюбу від імені клієнта.

 

Касація:

Касаційна скарга ОСОБА_2 мотивована тим, що апеляційний суд не врахував норми СК України, правову позицію Верховного суду, висловлену у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб», та дійшов помилкового висновку про наявність повноважень у адвоката Капак В. М. на підписання позовної заяви про розірвання шлюбу ОСОБА_1.

КЦС дійшов наступних висновків.

Статтею 51 Конституції України визначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов`язки у шлюбі та сім`ї.

Відповідно до частини першої статті 104 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання.

Згідно із частиною третьою статті 105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду відповідно до статті 110 цього Кодексу.

Позов про розірвання шлюбу може бути пред`явлений одним із подружжя (частина 1 статті 110 СК України).

Відповідно до статті 48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Частиною першою статті 58 ЦПК України встановлено, що сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Представництво за своєю природою – це організаційне правовідношення, змістом якого є повноваження однієї особи (представника) діяти від імені, в інтересах іншої особи, яке виникає з договору, закону, акта органу публічної влади. Крім того, представництвом є діяльність представника, спрямована на реалізацію наданих йому повноважень. Змістом відносин представництва є повноваження, без яких останнє не може існувати. Як повноваження розуміють систему двох суб`єктивних прав представника, одне з яких є абсолютним, інше – відносним. Абсолютне право представника містить у собі можливість вчинення певних дій від імені та в інтересах особи, а відносне право полягає у тому, що представник вправі розраховувати на те, що всі юридичні наслідки, створені його діями, виникнуть лише для особи, яку він представляє, а не для самого представника.

Згідно з частиною першою статті 60 ЦПК України, представником у суді може бути адвокат або законний представник.

За змістом частини четвертої статті 62 ЦПК України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Відповідно до частини першої статті 64 ЦПК України, представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов`язки.

Згідно з частиною другою статті 175 ЦПК України позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Відповідно до частини сьомої статті 177 ЦПК України, до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Судом встановлено, що позовна заява ОСОБА_1 про розірвання шлюбу підписана представником Капаком В. М.

До позовної заяви додано ордер адвоката Капака В. М. на представництво інтересів ОСОБА_1 та копію договору про надання правової допомоги від 02 червня 2020 року № 43/2020.

Відповідно до пункту 2.2.6 цього договору адвокат має право складати, підписувати та подавати за дорученням клієнта скарги, заяви, клопотання в тому числі позовні заяви, відзиви, заперечення, отримувати копії (дублікати) свідоцтв про одруження, про народження, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо.

Апеляційний суд, встановивши, що до позовної заяви додано документи, які посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, представникові ОСОБА_1 – адвокату Капаку В. М. надано всі процесуальні права та обов`язки визначені для позивача, дійшов обґрунтованого висновку про те, що представник позивача - адвокат Капак В. М. не мав встановлених законом процесуальних перешкод та обмежень для підписання та подання до суду позову про розірвання шлюбу від імені клієнта.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а постанову апеляційного суду – без змін.

 

Адвокат Дмитрий Марцонь

Схожі публікації

відео / фото