Розписка як підтвердження договору позики та отримання грошей

Дата публікації: чт, 02/13/2020 - 14:56

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Однією з підстав для виникнення зобов’язання є цивільно-правовий договір, зокрема, договір позики, за яким одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. При цьому договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Вимоги до форми договору позики прописані законодавцем у ст. 1047 ЦК України. Тому договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми. Важливим є те, що на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

У випадку невиконання або неналежного вионання умов договору (зобовязань) кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів (ст. 4 ЦПК України). Доказування є центральним інститутом цивільного процесуального права. Тому в суді виникає потреба підтвердити доказами ті обставини справи, які особа, що звернулася до суду вважає підставою своїх вимог.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України). У справі про виконання зобов’язань за договором позики розписка і є прямим доказом договору позики, а значить і обов’язку повернення грошових коштів (чи іншого майна) боржником кредитору.

Що стосується оформлення розписки – її рекомендується писати від руки саме позичальником (боржником), адже у випадку розгляду справи в суді автора написаного можна ідентифікувати за допомогою почеркознавчої експертизи, що буде ще одним доказом по справі на користь позичальника (кредитора). При бажанні, за домовленістю між позикодавцем і позичальником можуть бути встановлені відсотки за користування коштами, тому, їх потрібно чітко конкретизувати. (Наприклад, 1% від загальної суми прострочення за кожен місяць прострочення (або кожен день прострочення). Якщо відсотки не встановлені – законодавством забезпечено обов’язковий розмір, який позикодавець в будь-якому випадку має право на отримання від суми позики та штрафні санкції у разі невиконання зобов’язання).

Слід назвати основні реквізити, які обов’язково потрібно зазначати при написанні розписки:
- дата складання;
- місце складання;
- прізвище ім’я та по-батькові позичальника, його паспортні дані та місце проживання згідно реєстрації (та фактичного проживання), ідентифікаційний код;
- прізвище ім’я та по батькові позикодавця, його місце проживання і паспортні дані;
- боргова сума (точна сума і валюта, слід визначити, як цифрами так і прописом);
- конкретну дату, коли борг повинен бути повернутий;
- підписи сторін;
- прізвище ім’я та по батькові свідків (щонайменше двох) їх паспортні дані та місце проживання згідно реєстрації (та фактичного проживання), підписи.

Слід зазначити не лише про те, що позичальник взяв певну суму грошей, а й те, що він зобов’язується її повернути. Тільки в цьому випадку буде мати місце зобов’язання позичальника (боржника) і підстава для позову. За законодавством боржник зобов’язаний повернути суму боргу не пізніше дати, вказаної в договорі позики. У разі прострочення боржник зобов’язаний повернути борг з урахуванням індексу інфляції.

У випадку, коли грошові кошти позичаються у валюті, то необхідно визначити в якій саме та за яким курсом (станом на дату надання). Визначте, що повернення повинно бути виконано у валюті в якій позичалися кошти з урахуванням інфляції або ж встановленим курсом (станом на дату повернення), оскільки знецінення грошових коштів, це практично невідворотній процес.

Якщо у договорі позики чи у розписці не визначена кінцева дата повернення грошових коштів, то позичальник (боржник) повинен повернути їх протягом 30 днів з моменту пред’явлення вимоги від позикодавця (кредитора). В момент повернення позичальником грошових коштів останньому рекомендується забрати боргову розписку, яку він писав при отриманні грошових коштів. В іншому випадку факту підтвердження того, що грошові кошти повернуті позикодавцю позичальник не матиме (коли гроші поверталися у готівковій формі – «з рук у руки»). Тому слід пам’ятати, що при виконанні свого зобов’язання потрібно забрати боргову розписку.

Деякі питання з судової практики.

У постанові по справі № 725/5827/16-ц апеляційний суд вказав, що за результатами дослідження висновку експерта у сукупності з іншими доказами, нижчестоящою інстанцією було правильно установлено факт підписання позичальником розписки та його обов’язок повернення грошей.
Доводи апеляційної скарги про те, що зазначену розписку боржник не писав та не підписував, є необґрунтованими, оскільки висновком судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що текст розписки написаний відповідачем (боржником, позичальником), що не спростовано останнім належними та допустимими доказами.

В іншому випадку, Верховний суд України власною постановою по справі № 309/3458/14-ц прийшов до висновку, що за своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей.
Враховуючи вищевикладене, слід пам’ятати про важливу роль розписки як документу, що підтверджує укладання договору позики та є доказом, що забезпечує ефективну реалізацію права на судовий захист від порушення права власності на гроші або інші речі та повернення їх власнику.

Юрист, Володимир Карпунець
Юридическая консультация
Теґи

Схожі публікації

відео / фото