Що важливо знати директору і бухгалтеру з 02.11.2019 про значні правочини?

Дата публікації: чт, 11/14/2019 - 13:05

Звертаємо увагу бізнесу, що законом № 159-IX змінилися правила підтвердження повноважень керівництва ТОВ вчиняти значні правочини (пункт 2 стаття 44 Закону про ТОВ та ТДВ).

Тепер рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства (до 02.11.2019 мова йшла про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу).

Таким чином, для того щоб визначити правоздатність керівника ТОВ або ТДВ на вчинення значного правочину треба:

  • ознайомитися з положеннями Статуту відносно умов здійснення керівником значних правочинів;
  • якщо у Статуті прямо не визначено, що значний правочин Товариства, вважається схваленим Товариством на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення – отримати від контрагента останню затверджену (Загальними зборами) звітність та порівняти вартість чистих активів (50%) з вартістю правочину. У разі, якщо вартість правочину перевищує вказану межу, треба переконатися, що на здійснення правочину є згода Загальних зборів.

На нашу думку, ці зміни, з однієї сторони, принесли полегшення (не треба щоквартально «кліпати» контрагентам довідки про наявність чистих активів, так як, за правило, звітність затверджується загальними зборами щорічно, а, з другої сторони, на практиці дибитися від контрагента затверджену останню звітність, на наш погляд, буде проблематично.

Так, згідно п.2. ст.31 Закону про ТОВ, річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. Як переконатися контрагенту, чи були вони скликані, невідомо. Тому, скоріше всього, на нашу думку, замість витребування завірених копій протоколів Загальних зборів с затвердженою звітністю, суб’єкти господарювання будуть прописувати у договорах з контрагентами взаємні запевнення про дотримання вказаних умов здійснення значних правочинів.

Таким чином, саме головне те, що тепер на законодавчому рівні визначена можливість не «кліпати» на кожний договір, що укладається ТОВ,  рішення учасників про надання згоди на його підписання директором, якщо у ТОВ незначні чисті активи, або взагалі вони дорівнюють нулю. Але для цього потрібно правильно прописати у статуті відповідну умову.

Як її прописати в статуті ТОВ?

Ми пропонуємо доповнити статут наступною умовою:

«Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його укладанням та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення».

Підприємства, які ще не доповнили статут такою умовою, самий час це зробити, щоб не оформлювати на кожний договір рішення учасників.

Нагадаємо, закон № 159-IX набрав чинності 2 листопада 2019 року.

Аудитор, Податковий консультант Сергій Гонтаровський
b2bconsult.ua

Схожі публікації

відео / фото