Щодо порядку обчислення неустойки (пені) зі сплати аліментів

Дата публікації: чт, 07/25/2019 - 20:36

Справа 📄 №333/6020/16 https://u.to/tobtFQ

ВС відступив від правової позиції, викладеної у постанові Великої Палати ВС від 25.04.2018 у справі №572/1762/15-ц з одночасним наведенням відповідних правових мотивів.

За змістом ст. 196 СК України:

✔️пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів;

✔️сума заборгованості зі сплати аліментів за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці;

✔️кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались.

Формула розрахунку пені за місячним платежем:

заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1 %.


Пояснення: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов'язання не включається до строку заборгованості) та помножити на 1 відсоток.

Так обраховується пеня за кожним простроченим місячним платежем, потім додаємо і маємо загальний розмір.

Отже, пеня за заборгованість зі сплати аліментів нараховується на весь розмір несплачених у відповідному місяці аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення.

ZakonOnline

Схожі публікації

Галерея (відео/фото)