Скорочення із державного органу (державної служби)

Дата публікації: нд, 04/04/2021 - 22:39

 

Питання:

Працюю в Службі Судової охорони з березня місяця 2020 року. На сьогодні мене повідомили що попадаю під скорочення в звязку із штатними змінами і запропонували роботу за 70км від місця проживання без прямого транспортного сполучення! Я звісно ж не погодився. Люди на таких же посадах як і в мене працюють надалі їх 15 посад залишається у нашому взводі! Контракт підписаний на 2 роки. У мене двоє дітей одному 8 повних років, а другому 3 повних, жінка не працює! Чи можливо відстояти свої права в даній ситуації?


Відповідь:

Порядок призначення на посади в службі судової охорони відповідно до ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" регулюється ЗУ "Про Національну поліцію" та Рішенням ДСА та ВРП 

Відповідно до ч.1,2 ст. 68 ЗУ "Про національну поліцію"

У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу (закладу, установи) поліції, поліцейський, посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції за два місяці до такого звільнення.
Поліцейський, посада якого скорочена, може бути призначений за його згодою з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, стану здоров’я, ставлення до виконання службових обов’язків на іншу посаду в будь-якому органі (закладі, установі) поліції до закінчення двомісячного строку з дня його персонального попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції відповідно до частини першої цієї статті.

В свою чергу ч. 5 ст. 68 ЗУ "Про національну поліцію" передбачає, що переважне право на залишення на службі в поліції ( в вашому випадку в службі судової охорони) при реорганізації надається поліцейським з більш високими кваліфікацією та досягненнями у службовій діяльності. За рівних умов щодо кваліфікації та досягнень у службовій діяльності перевага в залишенні на службі надається особам, які мають таке право відповідно до вимог законодавства.

Таким законодавством є Кодекс законів про працю, а саме ст. 42, згідно якої при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім`ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п`яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Таким чином якщо ви з іншими 15 працівниками маєте однакові кваліфікаційні показники то ви користуючись вимогами ст 42 КЗпП п. 1 та 2. (Ви відповідаєте вказаним критеріям)  можете вимагати залишення на посаді без переведення в іншу місцевість. 

У випадку звільнення необхідно буде оскаржувати наказ (розпорядження) про звільнення в судовому порядку та просити суд поновити на посаді. 

 

ава
 
 
Адвокат Игорь Дайнеко
B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства

Схожі публікації

відео/фото галерея