СТАТУТ ПО-НОВОМУ: 17.06.2019 завершується термін внесення змін до статутів ТОВ та ТДВ

Дата публікації: пн, 06/03/2019 - 10:42

17 червня 2019 року завершується термін безкоштовного внесення змін до статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Про це повідомила директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

«З метою адаптації державного законодавства до європейських стандартів було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Протягом року з дня набуття чинності цим законом, тобто до 17 червня 2019 року, необхідно внести відповідні зміни до статутів суб’єктів господарювання», – розповіла Наталія Шамрай.

За її словами, це пов’язано з тим, що лише протягом цього періоду положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання його чинності.

Наталія Шамрай звернулася до суб’єктів господарювання, аби не затягували з процедурою внесення змін до статуту відповідно до закону: «Конструктивна співпраця дозволить товариствам з обмеженою та додатковою відповідальністю дотриматися чинного законодавства, а ЦНАПам максимально задовольнити їх потребу у цій адмінпослузі».


Нагадаємо, які обов’язкові та важливі положення/відомості повинні бути в новому статуті ТОВ

1. Відомості про засновників (учасників) товариства

Звісно, що про склад засновників (учасників) товариства обов’язково повинно бути зазначено в статуті. Питання лише, у якому обсязі. Наші поради наступні.

Якщо засновник – фізособа, то ні ІПН, ні реквізити паспорта у статуті вказувати не варто. Адже будь-які зміни в цих відомостях потягнуть за собою зміни до статуту (наприклад, зміна паспорту на ID-карту). Відомості про розмір їх часток та розмір статутного капіталу теж не є обов’язковими у статуті. Але якщо прийнято рішення прописати відомості про них в тексті статуту, то варто вказати лише ПІБ та повну адресу проживання (постійної реєстрації). Тобто лише ті дані, які наведені у відкритому доступі в ЄДР.

Якщо засновник – юрособа, то відомості щодо юридичної адреси (місцезнаходження) до статуту можна не вносити. Причина: це не є обов’язковою вимогою до статуту (ст. 88, 93 ЦКУ).

2. Внески засновників (учасників)

Щодо строків внесення вкладу, то новий Закон про ТОВ/ТДВ каже про шість місяців. Засновники (учасники) можуть встановити будь-який інший – від місяця до року часу.

Тому у статуті обов’язково вказується порядок погашення заборгованості засновником (учасником), який прострочив строк внесення вкладу. Наслідки непогашення заборгованості прописані у Законі та не можуть бути змінені. Наслідки відмови учасника погасити заборгованість прописані у ч. 2 ст. 15 Закону про ТОВ/ТДВ.

Засновники (учасники) ТОВ мають переважне право на придбання частки іншого учасника. Від цього можна відмовитись прямо у статуті.

3. Порядок зменшення та збільшення статутного капіталу.

Новий Закон про ТОВ дозволяє збільшувати статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку, але без зміни частки кожного із засновників. Практика показує, що для такого збільшення статутного капіталу варто приймати два протоколи (рішення): перший про наявність прибутку за відповідний період, а другий – протокол загальних зборів про збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку. Саме другий і подати державному реєстратору.

Збільшення статутного капіталу допускається і за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб.

У разі, якщо до ТОВ вступає новий учасник зі своїм вкладом до статутного капіталу – прийняття здійснюється за процедурою збільшення статутного капіталу. Якщо новий учасник відкуповує частку учасника або ТОВ, що не приводить до збільшення розміру СК – можна прописати у статуті власні правила.

Розмір додаткових вкладів, їх оцінка, строк внесення, можливість укладення договору про внесення додаткового вкладу – або у статуті, або у рішенні засновників.

Зменшення статутного капіталу, як і раніше, допускається виключно за повідомленням кредиторів.

Отримане повідомлення надає право кредиторам вимагати дострокового розірвання договорів або виконання зобов’язань через суд.

4. Зміна засновника (учасника) у ТОВ

Зміна засновника (учасника) відбувається у чотирьох формах: відчуження частки, вихід учасника, отримання частки у спадщину, набуття частки самим Товариством.

При відчуженні частки або наданні її у заставу, засновники (учасники) мають передбачити у статуті порядок прийняття рішень – за згодою інших засновників (учасників) чи без такого.

Вихід учасника з Товариства супроводжується наданням згоди. Але залежно від розміру частки (менше чи більше 50%) згода може бути не обов’язкова. Вирішувати засновникам (учасникам) у статуті. Якщо два учасники мають рівні частки (по 50%) – Закон про ТОВ/ТДВ не встановлює жодних заборон чи вимог, тож, вочевидь, можна прописати власні правила.

Строк виплати частки встановлюється у статуті та може залежати від отримання заяви про вихід.

Отримання частки у спадщину: смерть засновника (коли він єдиний, або має абсолютну більшість голосів, або одночасно є директором) може паралізувати діяльність ТОВ мінімум на шість місяців.

Тому у статуті можна визначити окремі питання управління підприємством на цей період. У проекті модельного Статуту пропонується наступне: «37. У разі смерті особи, яка обіймає посаду одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Товариства, виконувачем обов’язків до обрання у встановленому порядку іншої особи автоматично стає відповідний заступник, а у разі коли така посада відсутня або вакантна – головний бухгалтер Товариства».

Набуття частки самим ТОВ: Закон про ТОВ таке дозволяє лише у розмірі створеного резервного фонду на дату придбання.

Порядок створення резервного фонду, а також строк для пошуку нового засновника (не більше року часу!) теж встановлюється у статуті.

5. Порядок виплати дивідендів

Закон надає можливість виплачувати дивіденди не лише грошима, а й іншим майном – про це засновники (учасники) можуть прямо прописати у статуті. В такому разі – рішення приймається одноголосно.

Періодичність виплати дивідендів закон прив’язує до періоду, кратному кварталу. Однак цей термін може бути змінений за згодою засновників (учасників) у статуті.

Виплата дивідендів за Законом – протягом шести місяців з дати прийняття рішення про їх виплату. Але засновники (учасники) можуть в статуті не лише змінити цей строк, а й рахувати цей строк  від дати звернення учасника з відповідною заявою. Втім, така схема вже працює у багатьох ТОВ. Тому що такі правила виплати дивідендів можуть бути прописані не в статуті, а визначатись на загальних зборах (проте у такому випадку у тексті статуту вказують відповідне застереження).

Засновники (учасники) можуть у статуті встановити обмеження для виплати дивідендів на власний розсуд. Окрім учасників, які не повністю внесли свої вклади, – вони за законом не мають права на дивіденди.

6. Вимоги до управління поточною діяльністю Товариства

Управління поточною діяльністю ТОВ може здійснювати директор або колегіальний виконавчий орган. Назву обов’язково визначають у статуті.

У статуті дозволено визначати саме засновникам (учасникам), чи є керівник посадовою особою (ч.1 ст. 42 Закону про ТОВ/ТДВ). Від цього залежить як оформляти відносини з керівником – трудові чи інші.

У статуті обов’язково передбачити можливість управляти підприємством одним із засновників за певних обставин – з оплатою його роботи чи на громадських засадах. Перелік та тривалість таких обставин визначаються засновниками (учасниками) у статуті чи на загальних зборах.

На сьогодні існують два опрацьовані практикою варіанти не виплачувати зарплату керівнику-засновнику:

Варіант 1. На період тимчасового припинення діяльності Товариства функцію керівника виконує його Учасник (Власник) без виплати будь-яких винагород (доходу) за весь період такого припинення, про що приймається відповідне Рішення.

Варіант 2. Під час узгодження організаційної діяльності Товариства з метою встановлення господарських зв’язків та налагодження господарської діяльності Товариства функції керівника (директора) можуть бути покладені на Учасника (Власника) за рішенням останнього. (Постанова ВААС від 14.03.2019 р. справа №857/1476/19).

7. Значні правочини

Перелік значних правочинів, окрім визначеного у ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ/ТДВ, визначається у статуті.

Важливо! Порядок прийняття рішень про надання згоди на їх укладення та повідомлення контрагентів ТОВ про розмір чистих активів на дату їх укладення (назву та вимоги до таких документів) вирішуються статутом та\або рішенням загальних зборів.

На вимогу контрагентів для підтвердження повноважень керівника на укладення значного правочину можна надати:

1) витяг з фінзвітності з даними виключно рядка 1495,

2) протокол про схвалення значних правочинів. Такий протокол може бути на наступний квартал, або на цілий рік.

8. Загальні збори, їх компетенція

Загалом, у ст. 30 Закону про ТОВ/ТДВ наведений достатній перелік питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів із порядком голосування щодо них (ст. 34 Закону про ТОВ/ТДВ).

Однак, якщо за рішенням засновників такий перелік додатково збільшується, у статуті потрібно обов’язково визначитися із порядком голосування по кожному додатковому питанню.

Тобто щодо тих питань, які вже за законом належать до виключної компетенції загальних зборів, у статуті достатньо лише послатись на положення Закону про ТОВ/ТДВ. А ось додаткові, яких в цьому Законі немає, треба буде прописати докладно.

Важливо! У статуті обов’язково вказується порядок та підстави для скликання загальних зборів, а також порядок їх проведення\голосування (наочно, в режимі відеоконференції, заочно, шляхом опитування тощо). А коли вони будуть проводитись, не забувайте про обов’язкову процедуру обміну документами із засновниками (учасниками) щодо порядку денного кожного випадку скликання загальних зборів.

Схожі публікації

Галерея (відео/фото)