Страховий стаж та пільгова вислуга років

Дата публікації: ср, 05/13/2020 - 10:47

Питання:

З лютого 2000 року до теперішнього часу, проходжу службу в підрозділі ДСНС України. На порталі електронних послуг ПФУ зазначено страховий стаж 3 роки 7 місяців (з середини 2016 р.)

1. Чи буде впливати страховий стаж на нарахування пенсії, при виході на пенсію за вислугою років? Чи потрібно вжити заходи для внесення відомостей до ПФУ? Як саме це зробити?                                                                                         

2. Чи прирівнюється пільгова вислуга років (учасник АТО), до календарної?


Відповідь:

На Ваші питання повідомляю наступне:  

  1. Закон України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992 № 2262-ХІІ (далі – Закон), в останній редакції від 31.08.2018 р передбачає отримання пенсії за вислугу років.

 Пенсії за вислугу років. Умови:

призначення пенсій (стаття 12 Закону), після звільнення зі служби:

     1) незалежно від віку особи та за наявності календарної вислуги років:

  • з 01.10.2019 по 30.09.2020 має бути 24 років і 6 місяців і більше;
  • з 01.10.2020 та після цієї дати - 25 років і більше  календарної вислуги років,

       2) або  у разі досягнення на день звільнення зі служби 45 річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України

 Отже: при  виході на пенсію за  підпунктом 2) пункту 1 страховий стаж не впливає

Обчислення пенсій (стаття 43 Закону).

Враховуються: посадовий оклад, надбавки за вислугу років та військове звання на дату призначення пенсії, а також додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер (надбавки: за класність, таємність, за безперервний стаж на шифрувальній роботі, наукові, вчені звання, та премія) за 24 останні місяці служби шляхом ділення загальної суми на 24.

 До вислуги   років   особам   офіцерського   складу,   особам середнього,  старшого  та  вищого  начальницького  складу  органів внутрішніх  справ,  державної  пожежної  охорони, Державної служби спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України, органів і підрозділів цивільного захисту,  податкової міліції  чи  Державної кримінально-виконавчої  служби  України  при призначенні пенсії  додатково зараховується час  їхнього  навчання (незалежно  від  форми  навчання)  у  цивільних  вищих  навчальних закладах,  а також в інших навчальних закладах,  після  закінчення яких  присвоюється  офіцерське  (спеціальне) звання,  до вступу на військову службу,  службу до органів внутрішніх  справ,  державної пожежної   охорони,  органів  і  підрозділів  цивільного  захисту, податкової  міліції  чи  Державної  кримінально-виконавчої  служби України  або  призначення  на  відповідну  посаду в межах до п’яти років  із  розрахунку  один  рік навчання за шість місяців служби.

Розмір пенсії: за 20 років вислуги – 50 %, за кожний рік понад 20 років – ще 3 %,  при змішаному  стажі – 50 % за 25 років, та за кожний рік понад 25 років –  ще 1 % (стаття 13 Закону).

    2. Щодо страхового стажу

    У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

   Таку довідку треба отримати по місцю проходження військової служби та подати її до Пенсійного фонду України

  1. Щодо пільгової вислуги

  У статті  8 Закону України " Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» встановлено, що «час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи по спеціальності, а також у стаж державної служби». У відповідності до пункту 2.3 Положення "Про організацію у  Міністерстві оборони України роботи по вирахуванні вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям та соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей", затвердженого, Наказом Міністерства оборони України 14.08.2014 № 530 "при вирахуванні вислуги років для призначення пенсій (крім пенсій, які призначаються із врахуванням страхового стажу) окремі періоди служби військовослужбовців зараховуються на пільгових умовах, тобто, час проходження служби, на протязі якого особа приймала участь в антитерористичної операції, зараховуються на пільгових умовах – один місяць служби за три місяці»

    Фраза - (крім пенсій, які призначаються із врахуванням страхового стажу) дивись підпункт 2) пункту 1 цієї консультації.

ава

 

Юрист Микола Лях
b2bconsult

Схожі публікації

відео / фото