Строк для прийняття спадщини та порядок його поновлення

Дата публікації: пт, 06/12/2020 - 22:38

 

ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ – це дія спадкоємця, яка засвідчує про його згоду вступити в спадкові права.

Відповідно до ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у ШІСТЬ МІСЯЦІВ, який починається з часу відкриття спадщини.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 2 ст. 1220 ЦК України).

Отже, якщо ви є родичем покійного і вважаєте, що маєте право на прийняття спадщини після його смерті, чи вам відомо про наявність заповіту на ваше ім'я, то до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини потрібно звертатися протягом шести місяців від дня смерті такої особи.

Нажаль, досить поширеною є практика, коли спадкоємці, в силу своєї юридичної необізнаності, помилково вважають, що із заявою при прийняття спадщини потрібно звертатися вже після спливу шести місяців від дня смерті спадкодавця.

Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.
Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продовжується до трьох місяців.

Що робити, якщо строк для прийняття спадщини був пропущений? 

Якщо спадкоємець протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

У разі пропущення шестимісячного строку для прийняття спадщини, спадкоємцю може бути встановлено додатковий строк для її прийняття з наступних підстав:

 • за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину (дана заява оформляється письмово у нотаріуса);
 • на підставі судового рішення про визначення додаткового строку, достатнього для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Відповідно до ст. 1272 Цивільного кодексу України позов до суду про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини подається:

 • у разі відсутності письмової згоди всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, на подання спадкоємцем, який пропустив шестимісячний строк, заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори;
 • у разі пропуску шестимісячного строку подання заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори та відсутності інших спадкоємців, які прийняли спадщину та могли б дати письмову згоду на подання цієї заяви.

В законі немає вказівок на те, які причини пропуску терміну слід вважати поважними.

Як вказує судова практика, ПОВАЖНИМИ ПРИЧИНАМИ пропуску строку для прийняття спадщини вважаються причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини, а саме:

 • тривала хвороба спадкоємців;
 • перебування спадкоємця тривалий час за межами України;
 • відбування покарання в місцях позбавлення волі;
 • необізнаність спадкоємця про наявність заповіту (Постанова Верховного Суду Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26.06.2019 у справі № 565/1145/17);
 • велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
 • складні умови праці, які, зокрема, пов`язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними;
 • перебування спадкоємців на строковій службі у складі Збройних Сил України (Постанова Верховного суду України від 26.06.2019 по справі №565/1145/17);
 • тощо.

При цьому, судами до уваги беруться переважно письмові докази:

 • довідки медичних установ про стан здоров'я та проходження курсу лікування;
 • довідки про перебування особи у відрядженні чи за межами України;
 • інші довідки, акти, листування, що містять відомості про обставини, які перешкоджали зверненню спадкоємця до нотаріальної контори у встановлені строки.

Разом з цим, у п. 2 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 зазначено, що судами НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИЗНАНІ ПОВАЖНИМИ причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини як:

 • юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини;
 • необізнаність особи про наявність спадкового майна;
 • похилий вік;
 • непрацездатність;
 • встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини (наприклад, встановлення факту проживання однією сім'єю);
 • невизначеність між спадкоємцями хто буде приймати спадщину;
 • відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини;
 • несприятливі погодні умови.

Належними відповідачами у спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину, а у випадку відсутності таких – територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (відповідні сільські, селищні, міські ради).

При розгляді справи про визначення додаткового строку на прийняття спадщини НЕ ПОТРІБНО залучати нотаріуса, державну нотаріальну контору в якості третіх осіб, адже вони є лише учасниками правовідносин із спадкування.

За наявності у спадковій справі заяви спадкоємця про відмову від права на спадщину його вимоги про визначення додаткового строку для прийняття спадщини задоволенню не підлягають. Така позиція узгоджується із ч. 5 ст. 1273 ЦК, відповідно до якої відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною.

ДО ЯКОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ З ПОЗОВОМ?

На позови спадкоємця про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини поширюються правила виключної підсудності і вони пред'являються за місцем знаходження майна або основної його частини, якщо такі позови виникають із приводу нерухомого майна.

ЯКА ВАРТІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?

Згідно ст. 4 Закону України «Про судовий збір» розмір судового збору за подання відповідної позовної заяви складає 840,80 грн.

На підставі рішення суду про визначення додаткового строку для прийняття спадщини спадкоємець повинен у визначений судом строк звернутися до нотаріальної контори та подати відповідну заяву, після чого він буде вважатися таким, що прийняв спадщину.

Адвокат Кулик Юлія Василівна
Теґи

Схожі публікації

відео / фото