Судово-екологічна експертиза: SaveEcoBot єдиний в Україні екологічний чат-бот

Дата публікації: сб, 04/18/2020 - 16:14

SaveEcoBot - єдиний в Україні екологічний чат-бот, який поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля. Чат-бот агрегує дані про дозвільні документи та процедури забруднювачів довкілля, сплату екологічних податків та про якість повітря. Використовується більше ніж 15 джерел даних про стан атмосферного повітря. Перелік платформ, проектів та органів місцевого самоврядування, з яких збираються дані: Save Dnipro, DNEPR.com, luftdaten.info, Eco City, AirBG.Info, КП «ЦЕМ» ДОР, Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА, AirVisual, Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА, Air Pollution, Бурштинський екологічний Канал, Kyiv Smart City, Guru.ua, dnepro.net, Одеський державний екологічний університет, Грузинське національне екологічне агентство, EcoSys, ЛУН Місто, Sensor.Community, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, AirMQ Інтернет-сайт SaveEcoBot. - URL: https://www.saveecobot.com

Функції, які виконує створений SaveEcoBot:

1. Реєстр ОВД. Моніторинг реєстру ОВД (оцінка впливу на довкілля), в якому відображаються етапи проходження процедури екологічної оцінки планової діяльності підприємств.

2. Дозвільні документи. Дозволи на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, спеціальні дозволи на користування надрами, дозволи на спеціальне водокористування, та інше.

3. Екологічні податки. Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб'єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами.

4. Якість повітря. Інтерактивна інформація щодо стану атмосферного повітря зі станцій моніторингу повітря. Аналітика, автоматичні повідомлення щодо перевищень.

Засновниками та розробниками проекту є: Павло Ткаченко, ірина Черниш, Ілля Рибаков, Артем Романюков.


Наукові та нормативні джерела з питань екологічної безпеки:

1. Ринкова О. В. Види судово-екологічної експертизи та завдання, що вирішуються в ході її проведення / О. В. Ринкова // Адвокат. - 2011. - № 9. - С. 34-39. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2011_9_6. Дзеркало: https://cutt.ly/4t7f67a 

Анотація: Стаття присвячена визначенню предмета та завдань, які вирішуються при застосуванні того чи іншого виду судовоекологічних експертиз. Окремо розглянуто класифікацію судовоекологічних експертиз на види, оскільки при кваліфікації правопорушень проти навколишнього середовища важливим є визначення типу спеціальних знань, використання яких буде ефективним.

2. Кравчук І. Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля [Текст] / Ірина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 12. - С. 322-326. - URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/62.pdf Дзеркало: 

Анотація: Запропонована до уваги стаття присвячена теоретичному аналізу проблемних питань використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля. Автор на основі виділення процесуальної і непроцесуальної форм використання спеціальних знань у розслідуванні останніх визначає особливе місце судово-екологічної експертизи. З огляду на те, що даний вид експертного дослідження дає змогу встановити важливі фактичні обставини допущених правопорушень у сфері екології, розкрити причинні зв’язки між екологічними правопорушеннями та негативними наслідками, що настали в результаті, запропоновано подальше його дослідження з метою формування цілісної системи знань та основ організаційно-методичного забезпечення його проведення.

3. Закон України "Про оцінку впливу на довкілля". - URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059

Судово-психологічна експертиза
Теґи

Схожі публікації

відео / фото