Суперечлива судова практика вищого судового органу держави у справах щодо майна особи порушує конвенцію

Дата публікації: ср, 11/10/2021 - 20:47

 

Правова позиція ЄСПЛ у справі «ALIYEVA та інші проти Азербайджану», заява № 66249/16 https://cutt.ly/SR85Ei5
 
Заявники скаржилися на незаконне втручання у їхнє право на власність через те, що національні суди не надали їм додаткового збільшення компенсації, на яке вони мали право відповідно до національного законодавства.
 
ЄСПЛ вказав, що найважливіша вимога статті 1 Протоколу № 1 полягає в тому, що будь-яке втручання державної влади в мирне володіння майном має бути законним.
 
Крім того, наявність правової підстави сама по собі недостатня для задоволення принципу законності.
 
Говорячи про «закон», ст.1 Протоколу № 1 натякає на поняття, яке включає матеріальне право, а також судову практику.
 
Однак вищий судовий орган, до якого заявники регулярно зверталися, виносив рішення, що містять суперечливі оцінки тієї ж ситуації у справах заявників та у справах, поданих іншими особами.
 
Якщо такі явно суперечливі рішення втручаються у право на мирне володіння майном і не надається розумне пояснення щодо розбіжності, таке втручання не може вважатися законним для цілей ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції, оскільки вони призводять до суперечливої судової практики, яка не має необхідної точності, щоб дозволити особам передбачити наслідки своїх дій.
 
Отже, рішення Верховного Суду, в яких відмовлено у задоволенні позовних вимог заявників, становили втручання у їхнє право на мирне користування своїм майном згідно зі ст.1 Протоколу № 1. Таке втручання несумісне з принципом законності і, отже, суперечить ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції.
 
ЄСПЛ констатував порушення ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції.
 

Схожі публікації

Виключення дітей з дошкільних навчальних закладів та штрафи на батьків за відмову від вакцинації не є порушенням прав - ЄСПЛ
Необґрунтоване затягування процедури депортації особи, під час якої вона знаходиться під вартою, є порушенням конвенції – ЄСПЛ
Як ЄСПЛ захищає адвокатів, поки вони захищають клієнтів
ЄСПЛ висловився щодо балансу між свободою слова та правом на захист репутації
Розгляд справи в апеляційному суді без участі обвинуваченого можливий, якщо він раніше відмовився від участі в ньому - ЄСПЛ
Відсутність належного обґрунтування тривалого тримання особи під вартою порушує конвенцію
ЄСПЛ висловився щодо розгляду справи в апеляції за відсутності обвинуваченого
Накладення двох стягнень за одне й те саме порушення в сфері оподаткування недопустиме – ЄСПЛ
Різні рішення суду у аналогічних справах можуть означати відмову у правосудді – ЄСПЛ

відео / фото