ТОП-10 порушень банків при видачі кредитів згідно дослідження понад 200 експертиз

Дата публікації: вт, 04/14/2020 - 16:09

На практиці, беручи банківський кредит, ми повністю покладаємось на професіоналізм та волю банківських працівників, довіряючи їм своє майбутнє. А майбутнє насправді залежить від наших можливостей. У даному випадку йдеться про спроможність повернути борги, зберігши при цьому своє власне житло чи інше майно.

Пропоную взяти до уваги найбільш поширені недоліки, помилки та/або порушення, які найчастіше зустрічаються у практиці судових експертиз та експертних досліджень по кредитах.

Ці порушення також можуть мати місце і у вашому випадку. Уважно з ними ознайомтесь, а в разі необхідності – зверніться за консультацією до експерта по кредитам, щоб отримати максимально повну інформацію про поточну справу.

Ітак, розглянемо ТОП-10 найчастіших порушень чи помилок банку, визначених при здійсненні кредитних експертиз.

1️) Процентна ставка, використана банком при нарахуванні відсотків по кредиту, не відповідає договірним умовам. Така ситуація дуже часто спостерігається, коли банк в односторонньому порядку без згоди позичальника змінює (як правило, збільшує) відсоткову ставку. Відбувається порушення п.4, 5 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів».

2️) Метод нарахування відсотків по кредиту не узгоджується з договірними та/або нормативними вимогами. Існуючі методи нарахування відсотків за кредитними операціями при обчисленні суми, що повинна сплачуватися позичальником, передбачені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003р. №255.

3️) Банк при розподілі платежів на погашення кредиту не враховує права позичальника на дострокове погашення і затримує (не вчасно розподіляє) суму погашення. Зазначене не узгоджується з п.8 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» та ст.613 Цивільного кодексу України/ст.221 Господарського кодексу України.

4️) Відсутнє підтвердження надання кредиту. Факт надання банком та факт отримання позичальником кредитних коштів можуть підтвердити лише первинні документи, оформлені належним чином. До таких первинних документів відносяться: меморіальні документи (підтверджують безготівкове надання кредиту); заяви на видачу готівки (підтверджують видачу кредиту готівкою через касу банку). 
Судова практика орієнтована на те, що сам по собі банківський розрахунок не може бути доказом розміру заборгованості без підтвердження заборгованості первинними документами та документами бухгалтерського обліку. Про це ви можете дізнатись за посиланням https://www.facebook.com/112902696847481/posts/141282367342847

5️) Оформлення наданих первинних документів та/або інших документів бухгалтерського обліку (виписок банку) не відповідає договірним умовам та/або вимогам законодавства. Первинні документи повинні складатись на бланках форм, затверджених відповідно до законодавства України, та містити обов’язкові реквізити, значення яких повинні відповідати договірним умовам. 
Про належне оформлення первинних документів ви можете детально ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/creditexpertiza/posts/143118653825885

6️) Використаний рахунок для надання та/або обліку кредиту не узгоджується з умовами договору та/або нормативними вимогами. Номери рахунків та їх призначення випливають із суті банківської операції, а їх використання регулюється вимогами Постанов Правління НБУ №435 від 15.09.2004р., №280 від 17.06.2004р., №481 від 27.12.2007р., №89 від 11.09.2017р., в окремих випадках Постанови Правління НБУ №555 від 17.11.2004р.).

7️) Відсутній Графік платежів або параметри у Графіку не відповідають умовам договору. Графік повинен містити докладно розписану сукупну вартість кредиту за кожним платіжним періодом. Наявність графіку платежів і необхідні в ньому параметри передбачено вимогами розділу 3 Постанови Правління НБУ №168 від 10.05.2007р.

8️) Банк не надав розрахунок реальної річної відсоткової ставки/абсолютного значення подорожчання кредиту/загальної вартості кредиту або наданий розрахунок не узгоджується з Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р.

9️) Відсутній детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача у договорі. Вимога про зазначення детального розпису загальної вартості кредиту передбачена п.4 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів».

10) Банком не дотримано умов щодо договірного списання. Наприклад, факт здійснення списання коштів з власного рахунку позичальника за відсутності умови договірного списання; затримання договірного списання при наявності вільних коштів на рахунку; списання коштів здійснюється з рахунків, не передбачених для договірного списання; в умовах договору взагалі відсутній перелік рахунків для договірного списання; відсутні первинні та бухгалтерські документи, які підтверджували б здійснення договірного списання. 

Детальніше з нюансами договірного списання ви можете ознайомитись у публікації за посиланнямhttps://www.facebook.com/creditexpertiza/posts/158375262300224.

Таким чином, розуміючи, які помилки допускають банки при наданні та обслуговуванні кредиту, можна уникнути завищених вимог і не дати ввести себе в оману.

Експертиза та дослідження кредитних договорів

Схожі публікації

відео / фото