В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та уведена сама професія

Дата публікації: пн, 11/22/2021 - 12:50

 

Міністерством економіки України 25 жовтня 2021 року було видано наказ № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», яким внесено зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме: уведено нову професійну назву роботи (посади) «Поліграфолог» (код 2490, підклас 2490 «Поліграфолог», професійне угруповання «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні групи» розділу 2 «Професіонали») та скасовано застарілу і невірну професійну назву роботи (посади) «Експерт-поліграфолог» (код 2144.2, підклас «Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій», професійне угруповання «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій» розділу 2 «Професіонали»).

1

Нормативний документ: Наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 № 810 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010». - URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#Text 

Вищенаведена зміна ґрунтується на тому, що проведення досліджень із застосуванням поліграфа не відноситься до галузі наук електроніки та телекомунікації, а є окремою галуззю знань, що підтверджується сучасними міжнародними інформаційними даними.

1

До нової професії «Поліграфолог» також була затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» (наказ ГО від 07.12.2020), що набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року. Відповідальний за розробку кваліфікаційної характеристики - член ГО «Колегія поліграфологів України», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, к.психол.н., доц. Олег Назаров. Текст кваліфікаційної характеристики професії «Поліграфолог» відкореговано та погоджено членами Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» - Віталій Шаповалов, Олег Рибальченко, д.ю.н., проф. Олександр Мотлях, к.психол.н. Дмитро Зубовський, к.ю.н., доц. Олексій Алєксєєв, к.і.н., с.н.с. Діана Алєксєєва-Процюк, Андрій Лисенко, Олеся Гончарова. Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 року №1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог» підписано головою громадської організації Віталієм Шаповаловим.  - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV 

1

Відповідно до Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.05.2017 № 918, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 23.06.2017 за № 784/30652, кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» погоджена з Мінекономіки України (аркуш погодження - лист Мінекономіки України від 05.03.2021 за № 4703-03/14470-07).

12

Нормативний документ: Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 № 1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог», погоджено в Мінекономіки України від 05.03.2021 за № 4703-03/14470-07, введено в дію 25.10.2021 року. - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV

Вищевказані дії, були ініційовані ГО «Колегія поліграфологів України» спільно з іншими зацікавленими міністерствами та закладами України з метою усунення недоліків щодо застосування назви професії «Експерт-поліграфолог» професійного угруповання «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій» Класифікатора професій у сфері проведення досліджень із застосуванням поліграфа серед цивільного населення та суб'єктів підприємницької діяльності в державі.

Внесення змін у назві професії «Поліграфолог» та визначення кваліфікаційних вимог до неї (кваліфікаційна характеристика) є сучасним кроком до приведення у відповідність переліку професійних робіт та назв в Україні згідно з нормативами міжнародних стандартів в цій сфері.

Оскільки нова професія «Поліграфолог» відноситься до професійного угруповання 2490 «Професіонали, що не входять в інші кваліфікаційні угруповання», ця назва посади не є обов'язковою та може не застосовуватися в центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах та місцевих органах державної влади для робіт з проведення психофізіологічних досліджень на поліграфі, що виконуються в цих міністерствах та відомствах на теперішній час. Діяльність центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів та місцевих органів державної влади здійснюється на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України!

В тексті повідомлення надаються фото Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» для ознайомлення та врахування в роботі всіма зацікавленими особами у вказаному питанні.

Офіційне джерело - сайт ГО «Колегія поліграфологів України»: Зміни до Класифікатора професій України щодо професії «Поліграфолог», які відбулися у жовтні 2021 року. - URL: https://cutt.ly/WTAxqd7 

 

expertize-journal

Схожі публікації

відео / фото