Відмова від прийняття поставленого товару: правова позиція Верховного суду

Дата публікації: сб, 05/15/2021 - 10:20

 

Правова позиція ВС у справі №920/618/18

 

У справі №920/618/18 між сторонами було укладено договір поставки товару.

Покупець поставлену продукцію прийняв.

Однак, пізніше у зв'язку з невідповідністю номенклатурного номеру паспорту частину товару повернув. Крім того, внаслідок прострочення поставки покупець відмовився від подальшого приймання продукції.

Не погодившись із такими діями, постачальник просив суд стягнути оплату за товар.

Зокрема, зазначив, що відповідач не заявляв про відмову від його прийняття.

Однак, КГС мав іншу думку, яку обґрунтував наступним.

У разі відмови покупця прийняти та оплатити товар продавець дійсно має право вимагати вчинення таких дій (ч.4 ст.692 ЦК).

Разом з тим, таке право продавець може реалізувати лише коли покупець відмовляється від прийняття товару без достатніх правових підстав.

При цьому законодавство не визначає, яким саме чином має підтверджуватися факт відмови.

Тож в аспекті встановлення наявності у покупця обов'язку з оплати продукції у випадку здійснення поставки товару, який у подальшому було повернуто і прийнято постачальником, КГС дійшов таких висновків.

Оскільки законодавство не передбачає, в якій формі та якими діями має підтверджуватися відмова покупця від прийняття та оплати товару, то за умови існування достатніх правових підстав відмова може проявлятися у юридично значимих діях покупця, спрямованих на фактичне повернення поставленого товару.

Такі дії мають вчинятися у межах строку, визначеного договором, без попереднього чи одночасного письмового повідомлення продавця про відмову, що виключає настання обов'язку покупця оплатити товар, що знаходиться у фактичному розпорядженні продавця.

 

Незалежна Судова Експертиза і Оцінка

Схожі публікації

відео / фото галерея