Відповідальність за ненарахування індексації зарплати та нарахування у меншому розмірі

Державна служба України з питань праці у своєму листі від 07.05.2018 р. N 3570/4.1/4.1-ДП-18 надала вичерпну інформацію щодо відповідальності за ненарахування індексації зарплати та нарахування у меншому розмірі.

У відповідності до абзацу 4 частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України (за текстом - КЗпП) -недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою накладення штрафу на юридичну та фізичну особу - підприємця, який використовує найману працю, у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Такі штрафні санкції накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, згідно Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (постанова Кабінета Міністрів України від 17.07.2013 р. N 509).

Сама процедура проведення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначена Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295 (за текстом - Порядок N 295).

Порядком N 295, а саме пунктами 27 - 29 визначено, що у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності. У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені у статті 12 Закону України "Про оплату праці" та КЗпП, є мінімальними державними гарантіями. А статтею 95 КЗпП передбачено, що заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078. Останнім, також встановлені правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення.

На підставі вищезазначеного, НЕнарахування індексації заробітної плати за наявності підстав є порушенням статті 95 КЗпП. В свою чергу, порушення правил обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації є порушенням Порядку індексації, не підпадає під визначення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, наведене устатті 12 Закону України "Про оплату праці", та належить до категорії інших порушень.

ІАС Консультант

Схожі публікації

Галерея (відео/фото)