Військові пенсії: протиправність у визначенні розмірів та шляхи поновлення порушених прав

Дата публікації: ср, 09/09/2020 - 10:40

 

Органи Пенсійного фонду України з квітня минулого року розпочали виплату військовим пенсіонерам пенсій, перерахованих на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб». Перерахунок здійснено з порушенням закону, що викликало численні звернення до суду з метою поновлення порушених прав.


 

Правове підґрунтя соціального захисту

Загальні умови, порядок нарахування та розмір пенсій визначаються законами України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян регулюється спеціальними законами з урахуванням особливостей їх умов праці, характеру, складності і значимості виконуваної роботи, ступеня відповідальності, певних обмежень конституційних прав і свобод.

Особи, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають спеціальний статус та особливі умови соціального захисту. Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії осіб як під час проходження військової служби, так і після її закінчення, зумовлена тим, що військова служба пов’язана із ризиком спричинення шкоди їх життю та здоров’ю, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Зокрема, умови, норми та порядок їх пенсійного забезпечення визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 р. № 2262-XII (далі – Закон України від 09.04.1992 р. № 2262-XII). Цим Законом для вказаної категорії осіб держава задекларувала такі гарантії:

  1. гідне пенсійне забезпечення шляхом встановлення пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом;
  2. перерахунок призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення;
  3. надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій;
  4. вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист. Безумовно, що задеклароване держава мала б і виконувати.

Правовою основою для реалізації гарантії перерахунку призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення діючих військовослужбовців є положення ч. 3 ст. 43 та ч. 4 ст. 63 Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII. Цими положеннями встановлюється, що пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення (враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії), з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців на умовах, у порядку та розмірах, передбачених КМУ.

Кабінет Міністрів України, утримуючи з діючого військовослужбовця страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, бере на себе зобов’язання щодо нарахування в подальшому йому пенсії, а також її перерахунку, з урахуванням сплачених під час проходження військової служби внесків з усього грошового забезпечення, визначеного ч. 3 ст. 43 Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII. У той же час військовослужбовець, проходячи військову службу та безпосередньо беручи участь у солідарній системі пенсійного забезпечення, має підстави розраховувати на нарахування йому пенсії, а також її перерахунок, у розмірах, що встановлюються, виходячи зі сплачених ним внесків з усього грошового забезпечення.

 

Щодо правових реалій соціального захисту

Як відомо, із 1 березня 2018 р. було підвищено грошове забезпечення діючим військовослужбовцям на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі – постанова КМУ від 30.08.2017 р. № 704). Зокрема, значно збільшено розміри посадових окладів, окладів за військовим званням та інших складових грошового забезпечення. Відтак у військових пенсіонерів виникли правові підстави розраховувати на проведення згідно з діючим законодавством перерахунку їхніх пенсій, а у відповідних органів державної влади виникло зобов’язання здійснити в межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, такий перерахунок.

А що ж відбулося насправді? Насправді, Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 21.02.2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі – постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 103), положення якої в частині визначення порядку перерахунку та виплати військових пенсій суперечать вимогам закону, а Пенсійний фонд України приступив з 1 березня 2018 р. до її виконання.

Так, пунктом 1 цієї постанови передбачено, що пенсії, які призначені до 1 березня 2018 р. згідно із Законом України від 09.04.1992 р. № 2262-XII, підлягають перерахунку з урахуванням визначених станом на 1 березня 2018 р. постановою КМУ від 30.08.2017 р. № 704 розмірів: окладу за посадою; окладу за військовим званням; відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа обіймала на дату звільнення зі служби. Із зазначеного вбачається, що Кабінет Міністрів України перерахунок пенсій пов’язує лише з трьома складовими грошового забезпечення, ігноруючи передбачену законом решту його складових. Відтак розмір щомісячного пенсійного забезпечення військових пенсіонерів суттєво занижено.

До того ж, пунктом 2 цієї ж постанови передбачено виплату перерахованих відповідно до її пункту 1 підвищених пенсій у таких розмірах: з 1 січня 2018 р. — 50%; з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75%; з 1 січня 2020 р. — 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 р. Як бачимо, Кабінет Міністрів України унормував порядок перерахунку та виплати військових пенсій таким чином, що навіть та пенсія, яка обчислена всупереч закону не з усього грошового забезпечення, не підлягає виплаті протягом 2018 та 2019 років у повному обсязі. Суму недоплати пенсії за цей період органами Пенсійного фонду України для наглядності можемо обрахувати, використавши, як приклад, наступні розміри складових грошового забезпечення: посадовий оклад — 6 910 грн, оклад за військовим званням (полковник) — 1 480 грн, надбавка за вислугу років (50%) – 4 195 грн. За наявності таких даних органи Пенсійного фонду України, керуючись п. 2 постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 103, не доплачують кожному такому пенсіонеру щомісячно: у 2018 р. — 2 524,60 грн, у 2019 р. — 1 262,30 грн. Загалом сума недоплати складає 45 442,80 грн. (12×2 524,60 + 12×1 262,30). Крім того, зауважу, що ці розрахунки проведені, виходячи з розміру лише 3 складових грошового забезпечення. Зрозуміло, що в разі перерахунку пенсії відповідно до закону (з урахуванням усіх складових грошового забезпечення), такому військовому пенсіонеру належить отримати значно більше. Ця сума залежить від індивідуальних надбавок та премій, які нараховувалися йому до введення в дію цієї постанови.

 

Обґрунтування порушення прав військових пенсіонерів

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Аналіз положень пунктів 1 та 2 постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 103 на предмет відповідності їх правовим актам, які мають вищу юридичну силу, свідчить про наступне.

Вказані положення суперечать ч. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 17, ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 64 Конституції України.

Передбачений пунктом 1 постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 103 перерахунок пенсії з урахуванням розміру лише окладу за посадою, окладу за військовим званням та відсоткової надбавки за вислугу років суперечить ч. 3 ст. 43 та ч. 4 ст. 63 Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII, а також ч. 2 ст. 9 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII. Конституційний Суд України, надаючи офіційне тлумачення нормам Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII, у рішенні від 13 травня 2015 року № 4-рп/2015 зазначив, що аналіз положень Закону вказує на єдиний підхід законодавця до визначення видів грошового забезпечення військовослужбовців, які враховуються як при призначенні пенсій (ст. 43), так і при перерахунку раніше призначених пенсій (ст. 63). Крім того, у цьому ж рішенні Конституційний Суд України наголосив, що виключно Верховна Рада України шляхом прийняття законів визначає види грошового забезпечення для обчислення та перерахунку пенсій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за законом, а Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення права осіб на пенсійне забезпечення, керуючись Конституцією та законами України.

Передбачена пунктом 2 постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 103 виплата протягом 2018– 2019 років пенсій у неповному обсязі суперечить вимогам ч. 3 ст. 1-1 Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII, згідно з якою зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До того ж, зміст положень як пункту 1, так і пункту 2 вищевказаної постанови свідчить про порушення принципу рівності прав на належний порядок обчислення пенсії при її перерахунку зазначеній категорії осіб. Вказані положення суперечать вимогам Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. № 5207-VI, дія якого поширюється на суспільні відносини у сфері соціального захисту. Згідно зі ст. 6 цього Закону забороняється дискримінація з боку державних органів, їх посадових осіб.

Дискримінаційний підхід Кабінету Міністрів України полягає в наступному.

1. Перерахунок пенсій особам, які на момент набрання чинності постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 103, тобто станом на 1 березня 2018 року, мали статус військового пенсіонера, здійснюється з урахуванням розміру лише окладу за посадою, окладу за військовим званням та відсоткової надбавки за вислугу років пенсії, тобто з урахуванням лише трьох складових грошового забезпечення. Водночас, для осіб, які звільняються з військової служби після 1 березня 2018 р. з правом на пенсію, обчислення пенсії передбачено з урахуванням всіх складових грошового забезпечення, тобто з урахуванням не лише окладу за посадою, окладу за військовим званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а й щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищення) та премії.

До того ж, дискримінація військових пенсіонерів убачається і у встановленому порядку перерахунку їхніх пенсій та пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Останнім, на відміну від військових пенсіонерів, передбачено перерахунок пенсії з урахуванням усіх складових грошового забезпечення.

2. Виплата військовим пенсіонерам пенсій, призначених до 1 березня 2018 р., передбачена протягом 2018 року з урахуванням лише 50% підвищення пенсії, протягом 2019-го з урахуванням лише 75% підвищення пенсії. У той же час, виплата військової пенсії особам, яким вона призначається після 1 березня 2018 р., передбачена у 100% розмірі, до того ж, ще й обчислюється вона, як зазначалося вище, з усього грошового забезпечення. Такий підхід в унормуванні порядку обчислення та перерахунку військових пенсій не відповідає Закону України від 09.04.1992 р. № 2262-XII, який за визначенням спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення вказаної категорії громадян України, що мають право на пенсію за цим Законом.

Отже, за результатами аналізу вищевикладеного є підстави констатувати, що положення пунктів 1 та 2 постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 103 не відповідають нормам правових актів вищої юридичної сили — Конституції України та законів України. Крім того, ці положення є дискримінаційними.

Зауважу, що при розгляді справ адміністративний суд у разі невідповідності правового акта Конституції України, закону України або іншому правовому акту повинен застосовувати правовий акт, який має вищу юридичну силу (ч. 3 ст. 7 КАСУ). У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративний суд повинен перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації (п. 7 ч. 2 ст. 2 КАСУ).

 

Змиритися чи боротися — вирішувати кожному самостійно

Чи варто військовим пенсіонерам дякувати Кабінету Міністрів України за перерахунок пенсії? Звісно, що вирішувати це кожен військовий пенсіонер повинен самостійно. Думається, що до категорії вдячних у переважній більшості відносяться ті, які не обізнані з тим, що за законом їм належить пенсія в значно більшому розмірі.

Конституцією України, зокрема ч. 2 ст. 55, гарантується право кожному на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади. Кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, звернутися до віадміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, та просити про їх захист.

Згадуються часи 20-річної давності, коли був ажіотаж військових пенсіонерів, котрі шукали судового захисту своїх прав на визначений законом розмір пенсійного забезпечення. Судова система тоді підтримала військових пенсіонерів, їхні права були поновлені, за рішеннями судів недонараховані суми пенсій органами Пенсійного фонду України були виплачені. Ті ж військові пенсіонери, які не звернулися до суду з позовами проти органів ПФУ, допомогли за рахунок недоотриманих пенсійних коштів зберегти для держави певну частину коштів державного бюджету. Прогнозується, що так відбудеться і цього разу.

оьлро

 

Олександр САРНАВСЬКИЙ,
професор кафедри правових дисциплін Київського факультету Національної академії Національної гвардії України, полковник юстиції запасу, адвокат
Джерело: Юридичний вісник України

Схожі публікації

відео / фото