Як домогтися компенсації витрат на експертизу в суді: чим регламентована компенсація і що говорить практика?

Дата публікації: чт, 05/28/2020 - 10:35

 

У практиці щодо питань судових витрат одним із найбільш поширених є питання відшкодування вартості послуг юриста/адвоката. Проте у законодавстві передбачені також інші види витрат, пов’язані із розглядом справи. До них, зокрема, належать витрати на залучення експертів та проведення експертизи.

Слід розуміти, що витрати, пов’язані із залученням експертів та проведенням експертизи, підлягають компенсації на загальних умовах, хоч у практиці такою можливістю чомусь мало хто користується.

Вважається загальноприйнятим, що витрати на експертизу компенсує сторона, яка ініціювала проведення експертизи або сторона, що програла, але лише за клопотанням іншої сторони. Часто експертизу ініціює суд. Хто ж тоді несе витрати на залучення судового експерта?

У будь-якому випадку, існують процесуальні особливості формування, сплати та компенсації витрат на послуги експерта у судовому порядку.

 

Трішки теорії та практики.

Статтею 123 ГПК України та статтею 133 ЦПК України визначено, що судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну юридичну допомогу, витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи тощо.

Практика розподілу судових витрат, пов’язаних із розглядом справи (зокрема, витрат на юридичну допомогу), підтверджена рішенням ВС (http://reyestr.court.gov.ua/Review/82067990) і вважаю, що нею можна користуватись при вирішенні судових справ щодо розподілу та компенсації витрат на послуги експерта, з урахуванням певних процесуальних особливостей.

 

Крім того, наведу деяку практику відшкодування витрат на експертизу:
✅Справа №157/398/15-ц (Рішення районного суду від 02.01.2019р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/78984254) – стягнуто з банка на користь позичальника 26161,00грн. витрат, пов’язаних із проведенням судових експертиз.
✅Справа №450/2021/15-ц (Постанова апеляційного суду від 10.09.2019р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84210174) – стягнуто з банка на користь позичальника 16713,00грн. витрат за проведену оплату вартості судово-економічної експертизи.
✅Справа №323/29/19 (Рішення районного суду від 23.12.2019р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86674618) - понесені відповідачем судові витрати в розмірі 10835,90грн. (в т.ч. витрати, пов’язані із залученням експерта) повинні бути відшкодовані позивачем.
✅Справа №343/557/15-ц (Постанова апеляційного суду від 20.05.2020р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89371224) - стягнення з банку на користь позичальника 20096,00грн. витрат на проведення експертизи.

 

Існують певні умови, пов’язані з витратами на залучення експерта та проведення експертизи (згідно ст.127 ГПКУ та ст.139 ЦПУ):
1) Експерт отримує винагороду за виконану роботу, пов’язану зі справою, якщо це не входить до його службових обов’язків (стосується залучення незалежного судового експерта).
2) Суд керується загальними правилами про розподіл судових витрат, якщо послуги експерта не сплачено сторонами попередньо чи в порядку забезпечення судових витрат.
3) Розмір витрат на експертизу за замовленням сторони встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
4) Розмір витрат на оплату експерту, залученому стороною, має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.
5) У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, які підлягають розподілу між сторонами.
6) Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.
7) Виключно для цивільного процесу, якщо у справах окремого провадження призначення експертизи здійснюється за ініціативою суду, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок державного бюджету (частина 10 стаття 139 ЦПКУ).

 

Відповідно до загальних правил розподілу судових витрат, витрати, пов’язані з розглядом справи, (зокрема, витрати на послуги експерта) покладаються (згідно частини 4 ст.129 ГПКУ та частини 2 ст.141 ЦПКУ):
☑на відповідача - у разі задоволення позову;
☑на позивача - у разі відмови в позові;
☑на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог - у разі часткового задоволення позову.

Як же довести в суді правомірність заявлених витрат?

Відповідно до частини 8 ст.129 ГПКУ та частини 8 ст.141 ЦПКУ розмір витрат на послуги експерта, які сторона сплатила або має сплатити, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Наприклад, на підтвердження понесених витрат на послуги експерта та для обґрунтування суми компенсації, можна надати:
☑договір про надання експертних послуг;
☑акт прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг) до договору про надання експертних послуг;
☑рахунок до договору про надання експертних послуг;
☑платіжне доручення чи квитанція про сплату за послуги експерта;
☑свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта для підтвердження права на заняття експертною діяльністю по відповідній спеціальності;
☑виписку з наказу по основній діяльності із встановленими погодинними чи іншими ставками вартості роботи експерта (стосується експертних установ).

Отже, оцінка судом розміру витрат на оплату послуг залученого стороною експерта здійснюється подібно до оцінки розміру витрат на професійну правничу допомогу на основі критерію співмірності зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

Пропоную розглянути судову практику про відшкодування витрат на професійну юридичну допомогу, яка може стати у пригоді для формування позиції щодо компенсації витрат на послуги експерта:

✅ Справа №903/390/18 (Постанова КГС ВС від 21.05.2019р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/82067990) - при оцінці відшкодування застосовано критерій співмірності витрат при погодинній оплаті послуг адвоката; призначено повну компенсацію за недоведеності неспівмірності витрат.

✅ Справа №902/347/18 (Постанова ОП КГС від 22.11.2019р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86038864) - зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягає розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони.

✅ Справа №905/1795/18 (Постанова КГС ВС від 07.11.2019р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85586144) – суд, керуючись частинами 5-7, 9 ст.129 ГПКУ, відмовляє стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні понесених нею витрат на правову допомогу частково.

✅ Справа №922/445/19 (Постанова ОП КГС від 03.10.2019р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85211544) – зазначено, що витрати за надану правничу допомогу підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною чи тільки має бути сплачено (п.1 ч.2 ст.126, ч.8 ст.129 ГПКУ).

✅ Справа №923/726/18 (Постанова КГС ВС від 09.07.2019р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82937856) - для вирішення питання про стягнення витрат на правничу допомогу від учасника справи вимагається надання суду підтвердження щодо обсягу наданих послуг і виконання робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою, але не доказів обґрунтування часу, витраченого фахівцем в галузі права.

Експертиза та дослідження кредитних договорів

Схожі публікації

відео / фото