Як прийняти неповнолітнього і забезпечити належні умови праці: алгоритм дій

Дата публікації: пт, 07/05/2019 - 12:39

Особливості трудових відносин із неповнолітніми регламентує глава ХІІІ КЗпП.

Неповнолітні користуються всіма трудовими правами і гарантіями, передбаченими для повнолітніх працівників, та мають додаткові гарантії щодо зайнятості, часу відпочинку й охорони праці (ст. 3187 КЗпП).

Спочатку визначте, чи може роботодавець прийняти неповнолітнього на роботу з огляду на обмеження щодо застосування праці неповнолітніх, а потім укладайте трудовий договір із підлітком.

Обмеження на працевлаштування за віком

Неповнолітні можуть працювати з 14 років. Але вік впливає на умови працевлаштування.

Вік, років Умови працевлаштування
14-15

- для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю і не порушує процесу навчання;

- робочий час — у вільний від навчання час;

- згода одного з батьків або особи, що його замінює

15-16 згода одного з батьків або особи, що його замінює
16-18

без згоди одного з батьків або особи, що його замінює

Підстава — стаття 188 КЗпП.

Обмеження на працевлаштування за видом робіт

Законодавець подбав про те, щоб робота, на яку планує працевлаштуватися підліток, не шкодила його здоров’ю. Категорії робіт, на яких заборонено застосовувати працю осіб молодше 18 років:

 • важкі роботи і роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підземні роботи;
 • роботи з підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми (ст. 190 КЗпП).

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджено наказом МОЗ від 31.03.1994 № 46.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми затверджено наказом МОЗ від 22.03.1996 № 59.

Увага: коли обираєте посаду для неповнолітнього, врахуйте — КЗпП забороняє укладати договори про повну матеріальну відповідальність з особами, які не досягли 18-річного віку (ст. 135-1 КЗпП).

Отже, неповнолітнього недоцільно приймати на посаду, безпосередньо пов’язану із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей. Перелік таких робіт затверджено постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріатом ВЦРПС від 28.12.1977 № 447/24.

Обмеження на працевлаштування за станом здоров’я

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати документ про стан здоров’я, якщо цього вимагає законодавство (ч. 2 ст. 24 КЗпП). Усі особи віком до 18 років та особи віком до 21 року, які за останні 12 місяців перед прийняттям на роботу не проходили щорічний медичний огляд, підлягають попередньому медичному огляду (ст.191 КЗпП).

Якщо за медичним висновком неповнолітній придатний для виконання роботи, оплатіть медогляд і переходьте до оформлення трудового договору. Якщо ні — оплатіть медогляд і відмовте в укладанні трудового договору.

Увага: заборонено укладати трудовий договір із громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я (ч. 6 ст. 24 КЗпП).
Надалі такі особи щороку підлягають обов’язковому медичному огляду — до досягнення 21 року.

Оформлення трудового договору

Ви переконалися, що неповнолітній може виконувати роботу, з огляду:

 • на вік;
 • на вид роботи;
 • на стан здоров’я.

Переходьте до укладання трудового договору. Скористайсь алгоритмом.

1. Отримайте документ, який посвідчує особу

Щоб укласти трудовий договір, громадянин зобов’язаний надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу (ч. 2 ст. 24 КЗпП).

 

Порада: не приймайте від неповнолітнього свідоцтво про народження, як документ, що посвідчує особу

2. Отримайте згоду одного з батьків на працевлаштування підлітка, копії документів, що підтверджують батьківство, запропонуйте надати довідку з місця навчання

Приймаєте особу віком 14-16 років — отримайте від одного з батьків письмову згоду на працевлаштування.

Приймаєте особу віком 14-15 років — додатково запропонуйте неповнолітньому надати довідку з місця навчання. Заклад освіти має вказати в довідці періоди навчання та канікул. Довідка допоможе визначити тривалість робочого часу та розмір оплати праці.

Батьки надають попередню згоду на працевлаштування дитини усно або письмово.

Письмову згоду оформіть у вигляді заяви одного з батьків. Якщо батьки надали попередню згоду усно — надалі один із батьків письмово засвідчує згоду на обох примірниках письмового трудового договору між неповнолітнім і роботодавцем.

Увага: особа, яка надає згоду на працевлаштування, має документально підтвердити батьківство. Для цього вона має надати:

 • свідоцтво про народження особи, яка працевлаштовується;
 • паспорт, як документ, що посвідчує особу.

3. Визначте тривалість робочого часу неповнолітнього та розмір оплати праці

Тривалість робочого часу неповнолітнього визначте за статтею 51 КЗпП та, якщо неповнолітній навчається, — на підставі довідки з місця навчання.

Порядок оплати праці неповнолітніх визначає стаття 194 КЗпП. Роботодавець виплачує заробітну плату працівникам молодше 18 років, що працюють зі скороченою тривалістю щоденної роботи, у такому самому розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Працю неповнолітніх, допущених до відрядних робіт, оплачуйте за відрядними розцінками, встановленими для повнолітніх працівників. Доплачуйте неповнолітнім за тарифною ставкою за час, на який тривалість робочого часу скорочена порівняно з тривалістю щоденної роботи повнолітніх.

Працю учнів закладів середньої освіти, які працюють у вільний від навчання час, оплачуйте пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Роботодавці можуть встановлювати учням надбавки, доплати до заробітної плати відповідно до положень про оплату праці, що діють на підприємстві.

Дізнайтеся, чи отримає роботодавець компенсацію ЄСВ за працевлаштування неповнолітнього.

4. Оформте трудовий договір у письмовій формі

Трудовий договір із неповнолітнім обов’язково оформлюють у письмовій формі (п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП).

Увага: якщо укладаєте трудовий договір у письмовій формі, заяву про прийняття на роботу писати не потрібно.

Трудовий договір складіть у двох примірниках: один зберігатиметься в роботодавця, другий — у працівника.

5. Складіть наказ про прийняття на роботу

Наказ оформте за типовою формою № П-1, або за формою, відмінною від типової.

Дата прийняття на роботу — дата початку роботи.

Ознайомте неповнолітнього працівника з наказом під особистий підпис.

6. Повідомте ДФС про прийнятого працівника

До початку роботи повідомте ДФС про прийнятого працівника засобами електронного зв’язку або на паперових носіях.

7. Роз’ясніть неповнолітньому його права та обов’язки, інформуйте про пільги та компенсації, ознайомте з локальними актами

Перед початком роботи роботодавець зобов’язаний:

 • роз’яснити неповнолітньому його права та обов’язки, проінформувати під підпис про умови праці (ознайомити з посадовою (робочою) інструкцією);
 • ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Робіть це під підпис із зазначенням дати ознайомлення;
 • визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки (ст. 29 КЗпП).

8. Внесіть відомості про прийняття неповнолітнього до Журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного віку

Законодавство зобов’язує роботодавців обліковувати працівників, що не досягли 18-річного віку, і зазначати дату їх народження (ст. 189 КЗпП). Облік рекомендуємо вести у спеціальному журналі.

9. Оформте особову картку, особову справу і трудову книжку

Навіть якщо неповнолітній працевлаштовується на кілька тижнів, оформіть усі документи, ведення яких передбачено законодавством про працю: особову картку (типова форма № П-2), трудову книжку. Відомості про навчання в загальноосвітньому середньому закладі до трудової книжки не вносять.

Робочий час

Для неповнолітніх працівників роботодавець зобов’язаний встановити скорочений робочий час (ст. 51 КЗпП).

Тривалість робочого часу неповнолітніх

таб

Врахуйте, що робочий час неповнолітніх, що працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку. Для осіб віком від 16 до 18 років — 18 годин на тиждень (половина від 36-ти), для осіб віком від 14 до 16 років — 12 годин на тиждень (половина від 24-х).

Відпустки

Тривалість щорічної основної відпустки для неповнолітніх працівників становить 31 календарний день (ч. 8 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років надають у зручний для них час (п. 1 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки). Щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи надають за заявоюнеповнолітнього до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві (п. 3 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

Якщо працівнику менше 18 років, роботодавцеві заборонено:

Звільнення

Якщо звільняєте неповнолітнього за ініціативою роботодавця, отримайте згоду районної (міської) служби у справах дітей.

Звільнити неповнолітнього з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, можна лише у виняткових випадках і з обов’язковим працевлаштуванням (ст. 198 КЗпП).

Батьки, усиновителі та піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім. Особливо, якщо продовження роботи неповнолітнього загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП).

Ольга Догадіна, провідний експерт MCFR Кадри

Expertus:кадри

Схожі публікації

Галерея (відео/фото)