Як у суді довести порушення інтелектуальної власності

Дата публікації: вт, 06/30/2020 - 21:25

Суд зазначив 2 умови, за яких будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, вважається виготовленим з використанням цього процесу

Обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 17 грудня 2019 у справі № 210/5206/16-ц.

 

Обставини справи

Особи звернулися до суду із позовом до ПАТ про встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування майнової шкоди.

Позивачі обґрунтовували заявлені вимоги тим, що вони, як винахідники, отримали Патенти на корисну модель відповідно до яких вони є власниками корисних моделей.

Рішенням місцевого суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позовні вимоги позивача залишено без задоволення, тому він звернувся до Верховного Суду.

Позиція Верховного Суду

ВС погодився з рішеннями попередніх судів, визначивши докази позивача недостатніми для скасування попередньо зроблених висновків.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Крім того, судами першої та апеляційної інстанцій враховано, що постанови слідчих правоохоронного органу відповідно до статті 82 ЦПК не мають преюдиціального значення, а тому факти і правовідносини, встановлені постановою зазначених слідчих, не є обов'язковими для суду, що здійснює розгляд цивільної справи.

Висновок експертизи може бути відповідним доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. У разі коли висновок експертизи наданий стороною (зокрема, як додаток до позовної заяви), тобто експертиза проведена відповідною експертною установою за клопотанням сторони чи клопотанням її представника, то такий висновок може розцінюватися судом виключно як письмовий доказ, що підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній оцінці.

Якщо стосовно цього письмового доказу в судовому засіданні виникнуть сумніви, то, враховуючи характер матеріально-правового спору та залежно від того, яке значення має наявність у справі такої експертизи, суд повинен роз'яснити особам, які беруть участь у справі, про їх право заявити клопотання про призначення проведення судової експертизи.

Наведене відповідає правовим висновкам, викладеним Верховним Судом у постановах від 12 вересня 2018 року у справі № 638/16054/16-ц (провадження № 61-476св18), від 16 січня 2019 року у справі № 227/1524/16-ц (провадження № 61-3534св18).

biz.ligazakon

 

Схожі публікації

відео / фото